Hfst 7

Human resource management
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
PersoneelsbeleidMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Human resource management

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
Uit de praktijk
1. Filosofie HRM
2. Loopbaanbegeleiding
3. Opleidingsbeleid
4. Personeelsadministratie


Slide 2 - Tekstslide

Uit de praktijk
Lees en beantwoord voor jezelf vraag 1 en 2.
Vul je antwoord bij vraag 1 gelijk in bij de volgende slide!

Slide 3 - Tekstslide

timer
3:00
Vraag 1

Slide 4 - Woordweb

timer
3:00
Vraag 2

Slide 5 - Woordweb

1. Filosofie HRM
= vorm van personeelsmanagement waarbij de mens centraal staat in de organisatie (menselijk kapitaal).

Mensen opleiden en begeleiden is een investering -> investeren levert rendement op!
Uitgangspunt HRM: medewerker = waardevol individu die de mogelijkheid krijgt zicht (verder) te ontwikkelen.

Slide 6 - Tekstslide

1. Filosofie HRM
Goed (HRM) management:
- sturen (mensen en middelen efficient inzetten) en beheren (gestelde doelen verwezenlijken) 
- mensen en middelen (resources=bronnen)
- bereiken van doelen (bijv. continuïteit, welzijn, tevredenheid, vergroten winst)

Slide 7 - Tekstslide

1.1. Taken leidinggevende bij HRM
3 kerntaken:
 • Bewustwording medewerkers (zelfstandig en verantwoordelijk)
 • Bevorderen (van....)
 • Optimaal benutten van ....
Lees blz. 118 oranje deel m.b.t. relatiemanagement
timer
2:00

Slide 8 - Tekstslide

Hoe stimuleer je mensen binnen HRM
A
Winstdeling
B
Goede relatie
C
Salarisverhoging
D
Enthousiasmeren

Slide 9 - Quizvraag

2. Loopbaanbegeleiding
Onderwerpen:
 • Loopbaanontwikkeling -> doel: afstemming van behoeften/mogelijkheden medewerker op die van het bedrijf.
 • Hoe: promotie ->  meer verantwoordelijkheden (niet perse promotie) en Persoonlijk Ontwikkel Plan ( loopbaanwensen en ontwikkelmogelijkheden + werk en prive in balans)
DOEL: gemotiveerde mensen die optimaal gebruik maken van hun capaciteiten

Slide 10 - Tekstslide

2.1.Management development
Voor wie?
Centraal:
Behoeften bedrijf
Wensen medewerker mbt loopbaan
Twee delen:
Collectief -> visie bedrijf op management
Individueel -> ontwikkelingsbehoefte medewerker/(toekomstig) manager

Slide 11 - Tekstslide

2.2. Waarom opleiden?
Hiermee kan de onderneming zich ontwikkelen!
Denk aan:
competenties van medewerkers (mws)
mws investeren meer en blijven langer
leervermogen bedrijf stijgt -> oplossend vermogen ook
mws voeren werk beter en gemotiveerder uit

Slide 12 - Tekstslide

3. Opleidingsbeleid
Hierin wordt vastgelegd:
 • voor welke doelen leidt bedrijf mws op?
 1. strategische > 3 jr (bijv nieuwe afzetmarkten)
 2. tactische 1-3 jr (bijv nieuwe vestiging)
 3. operationele <1jr (bijv productiedoelstellingen)
 • welke opleiding nodig is
 • wat het budget is
 • wanneer mws in aanmerking komen

Slide 13 - Tekstslide

3.1. opleidingsbehoeften
 1. Collectieve : heel bedrijf
 2. Individuele: medewerker

Voor collectief: lees grijze deel blz 122
timer
1:00

Slide 14 - Tekstslide

3.2. Opl.behoefte inventarisen
Middels POP voor individuele ontwikkeling.
Daarnaast: opleidingsbehoeften van het bedrijf.
Plus: Doelen bedrijf/team -> die bepalen de kennis/vaardigheden wns.

Stel wel eerst vast: welke kennis/vaardigheden hebben de wns al!

Slide 15 - Tekstslide

3.3. Opleidingsbehoefte bepalen
Afhankelijk van:
beschikbaar budget + prioriteit van elke opleidingsbehoefte.

Slide 16 - Tekstslide

3.4. Opleidingsplan
Voor de komende jaren. Hierin:
 1. Vernieuwen
 2. Verbeteren
 3. Onderhouden
 4. Oplossen

Slide 17 - Tekstslide

3.5. Opleiders/opleidingen kiezen

Slide 18 - Tekstslide

3.6. Opleidingskosten berekenen
5 onderdelen:                                               Vuistregel:
 1. Opleiding                                                  2 tot 4% totale 
 2. Reiskosten                                                brutoloonsom
 3. Verblijfkosten
 4. Loondervingskosten
 5. Evt. extra salariskosten

Slide 19 - Tekstslide

3.7. Van opleiding naar praktijk
Belangrijk: schep de mogelijkheid toe te passen.
Meet de effectiviteit van de opleiding. Bijv door SMART

Slide 20 - Tekstslide

3.7.
Lees blz. 127 voor een voorbeelduitleg aangaande SMART - grijze deel!
timer
3:00

Slide 21 - Tekstslide

4. Personeelsadministatie
Doel: voeren van een effectief HRM beleid. 
Functie:
administreren van bijv contracten, gespreksverslagen
registreren van: uren, ziekte en vakantiedagen
Niet statisch, verandert steeds. 
Wordt bijv gebruikt voor jaaropgave.

Slide 22 - Tekstslide

4.1. Persoonsgegevens vastleggen
Lees 7.4.1. blz 129 alle -tjes door.

Belangrijk:
actueel
privacy (wettelijk vastgelegd)

Slide 23 - Tekstslide

WBP= Wet Bescherming Persoonsgegevens
Per 2018 AVG

Personeelsdossier alleen in te zien door:
medewerker zelf
personeelsfunctionaris
werkgever
leidinggevende

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

4.2. Verlofregistratie
 1. Totaal aantal vrije dagen
 2. Begin- en einddatum verlofperiode
 3. Soort verlof 

Slide 26 - Tekstslide

4.3. Ziekteregistratie
 1. Begin- en einddatum ziekteverzuim
 2. Reden ziekteverzuim 

Slide 27 - Tekstslide