lesdag 2

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
gvpMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma 17 januari-2022
Aan de slag met het zorgleefplan:
- vragen vorige les?
- terugblik elearning
- methodisch werken deel 2; leren aan de hand van een casus
- informele zorg, samenwerken met een mantelzorger
- regeldruk

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige les:
Planning, POP/PAP
Positieve gezondheid
Visie
CanMedrollen
Methodisch werken

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

opdracht casus uitwerken

Slide 5 - Tekstslide

Uitwerking casus:
1. voorbereiding
2. typering
3. afspraken
4. uitvoeren zorg en ondersteuning volgens afspraken en       rapporteren
5. evalueren

Slide 6 - Tekstslide

Informele zorg
samenwerken met de mantelzorger

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

samenwerking mantelzorgers en professionals

mantelzorgers, vrijwilligers, en client zijn gelijkwaardige partners
wat voor ondersteuning hebben mantelzorgers en vrijwilligers nodig?

Slide 9 - Tekstslide

rollen mantelzorgers
SOFA model: welke rollen hebben mantelzorgers en wat zijn de werkzaamheden van medewerkers die daarbij horen:
* samenwerken
* Ondersteunen
* Faciliteren
* Afstemmen
Belangrijk: erkenning en gelijkwaardigheid

Slide 10 - Tekstslide

zorgleefplan en mantelzorg
* vraag aan client of mantelzorger aanwezig mag zijn bij gesprek
* bespreek met beide hun wensen en mogelijkheden in zorg en ondersteuning
* vraag mantelzorger naar ervaringen en expertise en vraag naar behoefte voor ondersteuning
* leg de afspraken vast en bespreek de voortgang regelmatig

spreek verwachtingen en wensen uit, Wat kan zorg bieden en wat niet

Slide 11 - Tekstslide

Voorkomen en tegengaan van overbelasting
* Client is eigenaar van zorgleefplan
* Client en mantelzorg mogelijkheid geven om zlf te maken/aan te vullen
* ECD toegankelijk voor mantelzorger
* Wat is het beleid van de organisatie over verlenen zorg door mantelzorg
* Betrek mantelzorgers bij het MDO
* Bij vragen doorverwijzen naar lokaal of regionaal steunpunt mantelzorg

Slide 12 - Tekstslide

Grenzen verkennen
Discussie:
Wat zijn de grenzen en mogelijkheden in de samenwerking tussen professionals en informele zorgverleners.

Hoe faciliteer je goede samenwerking en bij wie liggen welke taken en verantwoordelijkheden
Eerst in 2 tallen, schrijf voorbeelden op

Slide 13 - Tekstslide

4 soorten grenzen:
* wettelijke grenzen
* functionele grenzen
* persoonlijke grenzen 
* relationele grenzen

bespreek met elkaar eens je persoonlijke grenzen, deze zijn nl voor iedereen weer anders

Slide 14 - Tekstslide

regeldruk:

Slimmer zorgen

Onnodige zorghandelingen
welke doe jij nog?

Wat vind jij onnodig wat nog bij jullie gebeurd?

Slide 15 - Tekstslide

uitgevoerde onnodige handelingen:
* Overmatig gebruik zinkzalf
* extra inlegger in inco materiaal
* dagelijks zwachtelen

Herken je dit?
Andere voorbeelden?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Tekstslide

Volgende keer 31 januari

Maken opdracht 5 uit de reader

en dan meenemen: zorgleefplan wat gemaakt moet worden
of bijgesteld moet worden of waar je niet tevreden over bent.

methodisch werken deel 3 vanaf blz 29 tot blz 34 doorlezen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide