Arm en rijk in Nigeria paragraaf: 1.1 t/m 1.4

1.Arm en Rijk in Nigeria
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

1.Arm en Rijk in Nigeria

Slide 1 - Tekstslide

Bij welke letter ligt het land Nigeria?
A
Noord- Afrika
B
Oost- Afrika
C
Zuid-Afrika
D
West-Afrika

Slide 2 - Quizvraag

Arm en Rijk in Nigeria 

Slide 3 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
✅  Waarom wordt Nigeria de reus van Afrika genoemd, of juist niet?
✅ verschil in BNP per regio
✅ Welke verschillende bevolkings groepen kent Nigeria
✅ waarom profiteert grooste deel bevolking niet van de
     olie?
✅ topografie
✅ klimaat en klimaatdiagram Nigeria

Slide 4 - Tekstslide

Begrippen
✅ BNP per hoofd 
✅ tropisch regenwoudklimaat
✅ savanneklimaat
✅ steppeklimaat

Slide 5 - Tekstslide

Algemene info Nigeria
📌 West Afrika
📌 Hoofdstad = Lagos
📌 Inwoners: 155 milj.
📌 BNP: 2100 $ pp
📌 tot 1960 kolonie Groot-
     Brittannië
📌 grondstof: olie

Slide 6 - Tekstslide

Bruto nationaal product (bnp)
De waarde van alle goederen en diensten die in een land worden gemaakt in één jaar.

Nigeria: 2100 dollar
Nederland: 812 miljard

Slide 7 - Tekstslide

Bevolking Nigeria
📌 155 miljoen (NL 17 milj)
📌 Meeste inwoners van Afrika
📌 dichtbevolkt, vooral het zuiden
📌 inkomstenbron = olie
📌 meeste mensen in primaire sector
📌 15 culturen, 500 talen
📌 iedereen spreekt Engels (kolonie tot 1960)
📌 godsdienst: noorden moslims, zuiden christenen

Slide 8 - Tekstslide

Nigeria een reus?
Ja, want:
 • het is een groot land in opp.
 • het heeft 200 miljoen inwoners, hoogste aantal van Afrika
 • het is dichtbevolkt
 • export van aardolie, cacao en plantaardige olie
 • Nollywood (zie filmpje)

Nee, want:
 • BNP per hoofd bev. is heel laag: $2500
 • zeer ongelijke verdeling van inkomsten
 • veel verschillende volken, problemen onderlingBNP
Het Bruto Nationaal Product van een land is de waarde van alle goederen en diensten in 1 jaar.  Als je dat verdeelt over alle inwoners, noem je dat het BNP per hoofd van de bevolking.
vraag!
Het BNP per hoofd is in Nigeria $2500....
Hoe hoog is het BNP per hoofd in Nederland denk je?

inkomensverdeling
10% van de Nigerianen verdient 30% van het inkomen van Nigeria.
De helft van de bevolking verdient maar 24% van het inkomen.

Slide 9 - Tekstslide

Landbouw en Klimaat Nigeria
- Onthouden: de soort landbouw die je kunt uitoefenen is afhankelijk van het klimaat.

- We verdelen Nigeria in 3 gebieden: noord, midden en zuid
Elk gebied heeft een ander klimaat en daardoor ook een andere vorm van landbouw.

Slide 10 - Tekstslide

Noord Nigeria
📌 Klimaat: steppe klimaat (*?)
📌 Landschap: bijna woestijn, droge steppe: Sahel
📌 Landbouw: extensieve veeteelt (landbouw met lage opbrengst)

*❓Steppeklimaat= droog klimaat
Het is er het hele jaar vrij warm en het is te droog voor boomgroei. Per jaar valt er ongeveer 250 tot 500 mm neerslag. Bij een warm steppeklimaat komt de gemiddelde jaartemperatuur niet onder de 18°C uit. 

Slide 11 - Tekstslide

Midden Nigeria
- Klimaat: Savanne klimaat (*?) 
- Landschap: gras, groepjes bomen
- Landbouw: Yams, granen, cassaves (kunnen tegen droogte) en veeteelt

* Droge savanne
* vochtige savanne

Slide 12 - Tekstslide

Zuid Nigeria
- Klimaat: tropisch regenwoud (*?)
- Landschap: jungle/oerwoud
- Soort landbouw: koffie, cacao

*? - In een tropisch regenwoud klimaat valt gemiddeld 60 millimeter regen per maand. Ze liggen dicht bij de evenaar. In dit gebied heb je geen seizoenen die afwisselen zoals we dat in Nederland kennen (lente, zomer, herfst en winter). Wel is er een regenseizoen en een droog seizoen. In het regenseizoen regent het erg veel.

Slide 13 - Tekstslide

Klimaatgrafiek
Je kunt een klimaat herkennen aan het landschap dat je ziet zoals je bij de vorige dia's hebt gezien. Dit is niet de enige manier, je kunt het klimaat ook weergeven in een grafiek: De klimaatgrafiek 
 • de gemiddelde temperatuur en gemiddelde neerslag van een plaats in 1 jaar in een grafiek.
 • aan de hand van zo'n grafiek kun je bepalen welk klimaat een plaats  heeft.

Slide 14 - Tekstslide

hoeveelheid neerslag per maand in mm
klimaatdiagram ->
Hoe werkt het?
Deze rode lijn geeft altijd de temperatuur  per maand aan.
Rechts staat de temperatuur in graden Celsius
De blauwe staafjes geven de neerslag per maand aan. Elke staafje is een maand van het jaar.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Zuid-Nigeria
Tropisch regenwoudklimaat: altijd tussen 25 en 30 C, hele jaar neerslag.
Midden-Nigeria
Savanneklimaat: Net als tropisch klimaat altijd warm maar nu met een droge periode.
Noord-Nigeria
Steppeklimaat: droog, grassen en hier en daar een boom.

Slide 17 - Tekstslide

Olieprijs en inkomsten
📌 Als de olieprijs stijgt worden de inkomsten van de   
     overheid hoger
📌 De overheid is afhankelijk van de olieprijs

📌 positief: het BNP van Nigeria groeit langzaam, het 
     bedrijfsleven groeit ook.

Slide 18 - Tekstslide

Waarom profiteert niet iedereen?
📌 slecht bestuur van het land
📌 oliebedrijven zijn buitenlands
📌 corruptie
📌 meeste mensen werken in landbouwsector = lage lonen
📌 in olie-ind. en diensten werken weinig mensen
📌 werkloosheid hoog —> vluchtsector groot
Vluchtsector: ongeschoold, slecht betaald en tijdelijk werk in de dienstensector. Veel mensen zijn gevlucht in dit soort werk omdat er niks anders is. Bv. Schoenen poetsen, auto’s wassen, sigaretten verkopen.

Slide 19 - Tekstslide

1.2 Armoede in Nigeria

Slide 20 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
 • Welke kenmerken gebruik je om armoede te meten?
 • Wat hebben die kenmerken met elkaar te maken?
 • Verschillen tussen regio’s in Nigeria verklaren

Slide 21 - Tekstslide

Begrippen
 • voedselgewassen
 • voedselvoorziening
 • voedselzekerheid
 • honger/ondervoeding
 • kwantitatieve honger
 • kwalitatieve honger
 • levensverwachting
 • zuigelingensterfte
 • cirkel van armoede

Slide 22 - Tekstslide

Hoe weet je of er veel armoede is in Nigeria?
Welke kenmerken gebruik je dan?
- het BNP (par. 1.1)
- Je kijkt naar de basisbehoeften: voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheiszorg

In deze les kijken we hoe het gesteld is met de basisbehoeften van de bevolking in Nigeria

Slide 23 - Tekstslide

1- Geen voedselzekerheid
Er is te weinig voedsel... waarom?
- kleine boeren --> lage opbrengst
- rampen of oorlogen komen vaak voor
- voedsel niet goed verdeeld over het land

Gevolg --> het tekort aan voedsel wordt geimporteerd uit het buitenland --> duur!

Slide 24 - Tekstslide

2- Voedseltekort = Honger!
- Geen voedselzekerheid --> er is honger of ondervoeding

2 soorten honger:
1- Kwantitatieve honger 
(voedsel tekort)
2- Kwalitatieve honger 
( kwaliteit voedsel)


Slide 25 - Tekstslide

3- Slechte gezondheid
Gevolg =>
- lage levensverwachting: 55 jaar
- veel sterftes door infectieziekten
- hoge zuigelingensterfte
( sterfte cijfer van baby's)
vraag
Hoe hoog is de levensverwachting in Nederland?

Slide 26 - Tekstslide

4- Slechte huisvesting
- kleine huizen
- geen waterleiding
- open riool
- zelfgemaakte huizen
- krottenwijken

Slide 27 - Tekstslide

5- Slecht onderwijs
- regering investeert te weinig geld
- te weinig scholen
- kwaliteit is laag
- weinig leraren

Slide 28 - Tekstslide

Wat hebben de kenmerken met elkaar te maken?
Je hebt net gekeken naar de volgende kenmerken:
ondervoeding - ziekte - huisvesting - onderwijs

=> wanneer dit in een land slecht geregeld is houden ze elkaar in stand....
=> dit heet: cirkel van armoede

Slide 29 - Tekstslide

Waarom zijn er verschillen tussen gebieden in Nigeria?
=> In het noorden is meer armoede dan in het zuiden

=> in het zuiden zijn de voorzieningen beter

Slide 30 - Tekstslide

Cirkel van armoede
De regering van Nigeria geeft te weinig geld uit aan onderwijs en gezondheidszorg. Hierdoor blijven mensen arm en hun kinderen ook = cirkel van armoede.


Slide 31 - Tekstslide

1.3 Oorzaken armoede in Nigeria

Slide 32 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Oorzaak lage inkomens 
 • beroepssectoren: verdeling over de drie sectoren
 • Relatie armoede en de lage uitgaven van de overheid aan scholing en gezondheidszorg

 • levensverwachting laag door...?
 • twee vormen van corruptie

Slide 33 - Tekstslide

Waarom onvoldoende inkomsten?
Verdeling beroepssectoren Nigeria:
30% landbouw     (Nl = 2,2%)
10% industrie      (NL= 15,9%)
60% diensten       (NL= 81,9%)
Uitleg:
 • 30% van de mensen werkt in de landbouwsector = veel!
 • boeren verbouwen alleen voor zichzelf
 • geen geld voor vernieuwingen
Dienstensector:
 • klein deel = formeel: contract en vast salaris
 • groot deel = infomele sector: geen diploma en geen contract of vast salaris


Slide 34 - Tekstslide

Beroepen in de informele sector

Slide 35 - Open vraag

Te weinig geld voor onderwijs
Bron 1: Te weinig geld voor onderwijs
Nigeria kreeg in 2018 minder geld voor onderwijs dan door de Verenigde Naties werd geadviseerd (26% is advies, Nigeria kreeg maar 7,4%). Dit was tegen de afspraken die met de universiteiten waren gemaakt. 


Slide 36 - Tekstslide

Artsendichtheid
Een lage artsendichtheid in Nigeria (weinig artsen beschikbaar). Vaak maar 1 arts op de 2.500 inwoners.
- Weinig voorzieningen in ziekenhuizen (bedden, apparatuur, juiste medicijnen).
- Laag salaris voor artsen,
- Grote investeringen nodig (door regering)

Slide 37 - Tekstslide

Corruptie....
2 soorten:

1= verduistering van geld
2= omkopen van mensen

Dit is natuurlijk niet goed voor de ontwikkeling van het land. Er verdwijnt miljarden aan geld door corruptie.... en het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter

Slide 38 - Tekstslide

Geweld en honger in Noordoost-Nigeria


 • Veel ondervoeding en honger. Deels door strijd tussen leger en terreurgroep
  Boko Haram. 
 •  Dorpen en wegen zijn verwoest, veel mensen zijn gevlucht. - Inzamelingsactie door samenwerkende hulporganisaties (Giro 555), voor mensen in dit gebied.

Slide 39 - Tekstslide

Lage levensverwachting?
 • 55 jaar in Nigeria, Nl ongeveer 78 jaar
 • ziekten
 • weinig inentingen
 • ondervoeding: er is niet genoeg en het wordt niet goed verdeeld..
 • geen geld voor medicijnen 

Slide 40 - Tekstslide

Par 1.4 Nigeria in de wereldeconomie

Slide 41 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
 • Import en exportproducten van Nigeria
 • Wat is vrije handel
 • Nadelen van vrije handel
 • Wat dumping is
 • De structurele ontwikkelingshulp in Nigeria

Slide 42 - Tekstslide

Vrije wereldhandel
 • Vrije handel --> handel drijven zonder elkaar te belemmeren
 • Handelsbelemmeringen (o.a. belastingen, importheffingen, subsidies etc.) komen veel voor ondanks afspraken voor vrije handel 
 • handelsbelemmeringen: Bescherming van eigen producten door het heffen van belasting op buitenlandse producten

goed of slecht?

Slide 43 - Tekstslide

Voordeel vrije handel voor Nigeria
 • export gemakkelijk (olie!) = geld verdienen
 • export handelsgewassen (palmolie, cacao, rubber) gemakkelijk
 • import van (bv. graan) niet extra duur

Slide 44 - Tekstslide

Nadelen voor Nigeria
 • Verdringing eigen voedselproductie --> rijst uit ander land is goedkoper dan rijst uit eigen land --> boeren moeten stoppen met rijst verbouwen (verdringing eigen voedselproductie)
 • afhankelijk van de wereldmarktprijs, als prijs olie laag is dan verdient het land minder
 • Meer concurrentie
 • Dumping van voedsel: rijke landen hebben overschot aan bv. graan en dumpen dit op de wereldmarkt voor lage prijzen.

Slide 45 - Tekstslide

Goedkoop voedsel
 • Waarom is voedsel uit het buitenland goedkoper dan voedsel uit eigen land? --> door de vrije marktprijzen op de wereldmarkt zijn de voedselprijzen laag.
 • Boeren in de VS en Europa produceren goedkoper, gebruiken meer machines
 • Boeren uit VS en Europa krijgen exportsubsidies om te exporteren --> dumping van voedsel: product wordt verkocht onder de productieprijs.
 • Nigeria kan dus goedkoop voedsel inkopen.
 • Gevaar: bij prijsstijging door bv mislukte oogsten wordt import van voedsel voor Nigeria erg duur.

Slide 46 - Tekstslide

Bronnen van inkomsten Nigeria op een rij:
 • Export (vooral olie)
 • Familie in het buitenland -> geld sturen naar familie in Nigeria
 • Structurele ontwikkelingshulp
 • Buitenlandse bedrijven investeren in Nigeria

Slide 47 - Tekstslide