Politiek en beleid: Politieke partijen en stromingen

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
Aan het einde van deze les weet je de verschillen tussen links en rechts in de politiek, weet je waar de verschillende politieke partijen voor staan en weet je de verschillen tussen politieke stromingen te benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Maken vraag 10
Inventariseren in de klas hoe het stemgedrag van de leerlingen is. Hoeveel personen rechts en hoeveel links,
Bespreken.

Slide 3 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    (hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Maken vraag 7
Bespreken en contoleren of voor iedereen het verschil tussen links en rechts in de politiek duidelijk is.

Slide 6 - Tekstslide

Let op:

Een partij kan bij het ene politieke onderwerp links zijn en bij het andere rechts

Slide 7 - Tekstslide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 8 - Tekstslide

Sociaal-democratie

  • Mensen zijn gelijkwaardig


  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 9 - Tekstslide

Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbelse waarden


  • De aarde ook voor onze kinderen


  • Naastenliefde


Slide 10 - Tekstslide

Liberalisme

  • Persoonlijke vrijheid


  • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


  • Weinig regels voor de economie

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Lees bladzijde 48-49
Maak daarnaast vraag 12 in het werkboek. 
De spreuk is:

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Maken vraag 8,9,10
Bespreken en controleren of het duidelijk is waar de verschillende stromingen in de politiek voor staan.

Slide 24 - Tekstslide