Besturingstechniek BBL - Les 5 - Uitvoerorganen

Uitvoerorganen
Een uitvoerorgaan is dat onderdeel van de installatie dat iets uitvoert, op commando van de besturing. 
(6.5 in ELO; 10.7 in map)

Vaak bevindt zich tussen de besturing en het uitvoerorgaan nog een hoofdschakelelement.
(6.1 - 6.4 in ELO; 10.6 in map). 
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Uitvoerorganen
Een uitvoerorgaan is dat onderdeel van de installatie dat iets uitvoert, op commando van de besturing. 
(6.5 in ELO; 10.7 in map)

Vaak bevindt zich tussen de besturing en het uitvoerorgaan nog een hoofdschakelelement.
(6.1 - 6.4 in ELO; 10.6 in map). 

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht schakelelemanten
Werk zelfstandig 6 van ELO door en hfd 10.6 van de map
Alleen 3/2 en 5/2 ventielen.

Slide 2 - Tekstslide

Doelen
 1. Dln. kent plek uitvoerorganen in de besturingskring
 2. Dln. kan verschillende soorten uitvoerorganen benoemen
 3. Dln. kan onderdelen dubbelwerkende cilinders benoemen
 4. Dln. kan functie schakelelementen benoemen.
 5. Dln. Kan verstoringen aan cilinders signaleren en oplossen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Benoem verschillende soorten uitvoerorganen

Slide 5 - Open vraag

Uitvoerorganen

Slide 6 - Tekstslide

Uitvoerorganen - elektronisch
Elektronische uitvoerorganen gebruiken elektriciteit als energiebron. Veel toegepaste elektrische uitvoerorganen zijn de elektromotoren.

Deze elektromotoren zijn onder te verdelen in:
- gelijkstroommotoren;
- wisselstroommotoren.

Slide 7 - Tekstslide

Uitvoerorganen - elektronisch
Zoek op internet de symbolen voor de volgende motoren:
- gelijkstroommotor;
- wisselstroommotor.

Wat wordt bedoeld met ster/driehoek schakeling bij het opstarten van een 3 fasen motor?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Uitvoerorganen - elektronisch
Zoek voor onderstaande elektronische uitvoerorganen, die veel gebruikt worden, de symbolen op:
- lamp                                   - pomp
- claxon                                - klep
- zoemer                              - klep handbediend
- bel                                        - verwarmingselement

Slide 10 - Tekstslide

Uitvoerorganen - elektronisch
De symbolen voor:
- lamp                                  
-  claxon
- zoemer
- bel      

Slide 11 - Tekstslide

Uitvoerorganen - elektronisch
De symbolen voor:
- pomp
- klep
- klep handbediend
- verwarmingselement

Slide 12 - Tekstslide

Uitvoerorganen - hydraulisch
In de hydroliek wordt een vloeistof onder druk gebracht. 
Als vloeistof wordt meestal een speciale oliesoort gebruikt.

Hydraulische uitvoerorganen worden vooral toegepast voor grote krachten.  

Slide 13 - Tekstslide

Uitvoerorganen - pneumatisch
Pneumatische uitvoerorganen gebruiken lucht (perslucht) als energiebron.

Perslucht is lucht die onder druk samengeperst is en daardoor 'kracht' kan leveren.

Slide 14 - Tekstslide

Uitvoerorganen - pneumatisch
Zoek op internet de symbolen op voor de volgende pneumatische uitvoerorganen:
- pneumatische enkelwerkende cilinder;
- pneumatische dubbelwerkende cilinder;
- pneumatische dubbelwerkende  cilinder met instelbare buffering. 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Beweging cilinder
 • De cilinder wordt voortbewogen door perslucht 
 • De luchtdruk moet hoog genoeg zijn om de weerstand die de cilinder ondervindt te overwinnen.
 • De snelheid wordt bepaald door de luchtdruk minus de weerstand.
 • De (basis) luchtdruk wordt ingesteld met een reduceer.
 • De lucht achter de cilinderkop verdwijnt via een afblaas

Slide 18 - Tekstslide

Hoe loopt de perslucht bij een
enkelwerkende trekcilinder?

Slide 19 - Sleepvraag

Regelen snelheid cilinder
Met toevoer (druk) en afvoer lucht (flow)

Slide 20 - Tekstslide

Hoe kun je snelheid cilinder regelen?
Hele slag en alleen het laatste stukje?

Slide 21 - Open vraag

Uitvoerorganen - pneumatisch
 • Dubbelwerkende cilinder met instelbare buffering.
  - Waarom wordt deze buffering gebruikt? 
    --> De buffering voorkomt dat de zuiger in de  uiterste 
           stand met een harde klap het cilinderuiteinde raakt.

De snelheid van de in- en uitgaande slag van de cilinder kan
worden ingesteld met een snelheidsregelventiel.
  

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Besturing
 • De PlC weet de stand van de cilinder via eindstandmelders (reedcontacten) (is input)
 • Het elektrische commando wordt via het schakelelement (3/2 of 5/2 ventiel) doorgegeven en daarmee bepaald door welke slang de perslucht naar de cilinder gaat

Slide 24 - Tekstslide

Problemen.
Aannames:
 • Luchtdruk na reduceer is goed. (bijv. 3 Bar)
 • Bij de check komt er wel perslucht bij de cilinder. Dus de aansturing via het schakelelement is goed.
 • Werk de problemen in 2 / 3 tallen uit  

Slide 25 - Tekstslide

Problemen
 1. De cilinder beweegt helemaal niet.
 2. De cilinder beweegt met stoten
 3. De cilinder beweegt langzaam, maar komt net niet bij de eindstandsmelder (reedcontact)
 4. De cilinder beweegt normaal, maar haalt reedcontact niet

Slide 26 - Tekstslide

Plaats een foto van jullie antwoorden

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Tekstslide

Uitvoerorganen - pneumatisch
Vacuüm-ejector
Met een zuignap kunnen voorwerpen worden opgetild.
De zuignap werkt met een vacuüm.
Het vacuüm wordt opgewekt volgens het venturi-principe.

Zoek uit hoe het venturi-principe werkt.

Slide 29 - Tekstslide

Uitvoerorganen - pneumatisch

Slide 30 - Tekstslide

Hoofdschakelelementen
Meestal gaan de commando's vanaf de besturing niet direct naar het uitvoerorgaan, maar naar een hoofdschakelelement.

Een hoofdschakelelement is de tussenschakel tussen besturing en uitvoerorgaan.

Slide 31 - Tekstslide

(pneumatische) ventielen
Ventielen worden vaak gebruikt als schakelelement.
Meestal electromagnetisch bediend.
Ventiel heeft vaak 2 standen en 3 of 5 poorten
Naam ventiel is aantal poorten/aantal standen

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Namen poorten 3/2 en 5/2 ventielen
1 (P) = perslucht
2 (A) en 4 (B) zijn de poorten naar en van de cilinder
3 (R) en 5 (S) zijn de afblazen van de retourlucht

Slide 34 - Tekstslide

Ventielen geluidsdemper
De perslucht verlaat vaak het ventiel niet via een luchtleiding, maar via een geluidsdemper (lijkt op een filter).
Wat is het gevaar als een demper verstopt zit? 
Wat is de korte termijn oplossing?
Het aantal aansluitingen is vaak lager dan het aantal poorten.

Slide 35 - Tekstslide


Voor wat staat dit symbool?
A
Persluchtingang
B
Persluchtuitgang

Slide 36 - Quizvraag

Hoofschakelelementen - peumatiek
Bekende schakelelementen in de pneumatiek zijn ventielen.
Hoe heten de volgende ventielen?


Slide 37 - Tekstslide

Hoofschakelelementen - peumatiek
di


Alle drie schakelventielen hebben 2 kamers (blokjes). 

Links: 3 poorten (uitgangen 1-2-3) en is daarom een 3/2 ventiel. Bediening is met een drukknop en heet dan: 3/2 ventiel drukknop bediend. 
Midden: heeft 3 poorten is een 3/2 ventiel. Bediening met een schakelaar: 3/2 ventiel schakelknop bediend. 
Rechts: heeft 5 poorten, is een 5/2 ventiel, bediening met een schakelaar: 5/2 ventiel schakelknop bediend. 

Slide 38 - Tekstslide

Welke poorten gaan richting cilinder?
A
1
B
2 en 4
C
2 en 3
D
2 en 5

Slide 39 - Quizvraag

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

5/2 ventielen

Slide 42 - Tekstslide

Dubbelwerkende cilinder
Meestal aangestuurd met een 5/2 ventiel
2 persluchtaansluitingen
Schakelingen elektrisch, maar kan ook met de hand via
gele knop of met een schroef

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Benoem de onderdelen 
van dit ventiel.
Versleep de componenten
afgesloten poort
drukknop
veer
luchtdoorgang
persluchtingang
luchtuitlaat

Slide 46 - Sleepvraag

Welk soort ventiel is dit?
A
4/2
B
3/3
C
4/3
D
5/2

Slide 47 - Quizvraag

Symbolen bediening ventielen

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Tekstslide

Slide 50 - Tekstslide

Slide 51 - Tekstslide

Opdracht uitvoerorganen
Werk zelfstandig 6.5 van ELO door en hfd 10.7 van de map

Slide 52 - Tekstslide