Besturingstechniek - Les 2 - Uitvoerorganen

Besturingstechniek - Les 2
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 32 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - Les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - Les 2
Leerdoelen les 2 - Uitvoerorganen
  • Jij kunt uitleggen wat een uitvoerorgaan doet.
  • Jij kunt de begrippen 'pneumatisch', 'hydraulisch' en 'elektronisch' uitleggen.
  • Jij kunt voorbeelden van uitvoerorganen noemen en de werking ervan uitleggen
  • Jij kent de internationale symbolen/tekeningen voor bepaalde uitvoerorganen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen
Een uitvoerorgaan is dat onderdeel van de installatie dat iets uitvoert, op commando van de besturing.

Vaak bevindt zich tussen de besturing en het uitvoerorgaan nog een hoofdschakelelement.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen
Stuurkring van een automatische installatie                                                                                cilinder
signalen
commando's
uitvoerorgaan = cilinder

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - pneumatisch
Pneumatische uitvoerorganen gebruiken lucht (perslucht) als energiebron.

Perslucht is lucht die onder druk samengeperst is en daardoor 'kracht' kan leveren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - pneumatisch
Zoek op internet de symbolen op voor de volgende pneumatische uitvoerorganen:
- pneumatische enkelwerkende cilinder;
- pneumatische dubbelwerkende cilinder;
- pneumatische dubbelwerkende  cilinder met instelbare buffering. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - pneumatisch
Dubbelwerkende cilinder met instelbare buffering.
- Waarom wordt deze cilinder gebruikt? 
    --> De buffering voorkomt dat de zuiger in de  uiterste 
           stand met een harde klap het cilinderuiteinde raakt.

De snelheid van de in- en uitgaande slag van de cilinder kan
worden ingesteld met een snelheidsregelventiel.
  

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - pnuematisch
Vacuüm-ejector
Met een zuignap kunnen voorwerpen worden opgetild.
De zuignap werkt met een vacuüm.
Het vacuüm wordt opgewerkt volgens het venturi-principe.

Zoek uit hoe het venturi-principe werkt.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - pneumatisch

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - hydraulisch
In de hydroliek wordt een vloeistof onder druk gebracht. 
Als vloeistof wordt meestal een speciale oliesoort gebruikt.

Hydraulische uitvoerorganen worden vooral toegepast voor grote krachten. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - hydraulisch
Zoek op internet de symbolen op voor de volgende hydraulische uitvoerorganen:
- hydraulische enkelwerkende cilinder;
- hydraulische dubbelwerkende cilinder;

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - elektronisch
Elektronische uitvoerorganen gebruiken elektriciteit als energiebron. Veel toegepaste elektrische uitvoerorganen zijn de elektromotoren.

Deze elektromotoren zijn onder te verdelen in:
- gelijkstroommotoren;
- wisselstroommotoren.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - elektronisch
Zoek op internet de symbolen voor de volgende motoren:
- gelijkstroommotor;
- wisselstroommotor.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - elektronisch
Zoek voor onderstaande elektronische uitvoerorganen, die veel gebruikt worden, de symbolen op:
- lamp                                   - pomp
- claxon                                - klep
- zoemer                              - klep handbediend
- bel                                        - verwarmingselement

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - elektronisch
De symbolen voor:
- lamp                                  
- claxon
- zoemer
- bel      

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoerorganen - elektronisch
De symbolen voor:
- pomp
- klep
- klep handbediend
- verwarmingselement

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen
Meestal gaan de commando's vanaf de besturing niet direct naar het uitvoerorgaan, maar naar een hoofdschakelelement.

Een hoofdschakelelement is de tussenschakel tussen besturing en uitvoerorgaan.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek
Bekende schakelelementen in de pneumatiek zijn ventielen.
Hoe heten de volgende ventielen?


Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek
di
Alle drie schakelventielen hebben 2 kamers (blokjes). 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek
Het ventiel heeft 2 kamers (blokjes) en 3 poorten (uitgangen 1-2-3).
Dit noemen we daarom een 3/2 ventiel
Bediening is met een drukknop en heet dan: 
3/2 ventiel drukknop bediend.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Hoofschakelelementen - peumatiek
diAlle drie schakelventielen hebben 2 kamers (blokjes). 
Links: 3 poorten (uitgangen 1-2-3) en is daarom een 3/2 ventiel. Bediening is met een drukknop en heet dan: 3/2 ventiel drukknop bediend. 
Midden: heeft 3 poorten is een 3/2 ventiel. De bediend met een schakelaar: 3/2 ventiel schakelknop bediend
Rechts: heeft 5 poorten, is een 5/2 ventiel, bediening met een schakelaar: 5/2 ventiel schakelknop bediend

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symbolen bediening ventielen

Slide 31 - Tekstslide

Afbeeldingen komen van: https://www.festo-didactic.com/ov3/media/customers/1100/04_wegventielen_n_1.pdf 
Besturingstechniek - Les 2
Check - Leerdoelen les 2 - Uitvoerorganen
  • Jij kunt uitleggen wat een uitvoerorgaan doet.
  • Jij kunt de begrippen 'pneumatisch', 'hydraulisch' en 'elektronisch' uitleggen.
  • Jij kunt voorbeelden van uitvoerorganen noemen en de werking ervan uitleggen
  • Jij kent de internationale symbolen/tekeningen voor bepaalde uitvoerorganen.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies