Tag questions

Engels
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Engels

Slide 1 - Tekstslide

Tag questions
Wat zijn dat? Korte vragen aan het einde van een zin.
In het Nederlands zeg je vaak: 'toch?'

You are Dave, aren't you?
She is your sister, isn't she?

Slide 2 - Tekstslide

Tag questions
Het werkt als een soort batterij.
als in het eerste deel 'not'/ n't staat, staat dat in deel 2 niet.


You are Dave, aren't you?

Slide 3 - Tekstslide

Tag questions
Herhaal het ww uit het eerste deel van de zin en zet daar not bij + I/you/he/she/it/we/they/you

You are Dave, aren't you?
She is your sister, isn't she?
We have got a dog, haven't we?

Slide 4 - Tekstslide

1 Uitzondering
I am your friend, aren't I?

Slide 5 - Tekstslide

Tag questions
Bij 2 werkwoorden in de zin, gebruik je het eerste werkwoord:She can play the guitar, can’t she?
Als er maar 1 werkwoord in de zin staat en dit is niet am/is/are/have/has/can/must/will: gebruik do/don’t/does/doesn’t in je tag question.
She works at the library, doesn't she?

We walk to school, don't we?

Slide 6 - Tekstslide

Tag questions
Als er maar 1 werkwoord in de zin staat en dit is niet am/is/are/have/has/can/must/will:
gebruik do/don’t/does/doesn’t in je tag question.

She works at the library, doesn't she?
We walk to school, don't we?

Slide 7 - Tekstslide

She is your boss, .............?
A
aren't she
B
amn't she
C
isn't she?

Slide 8 - Quizvraag

We are home late, ............?
A
aren't we
B
amn't we
C
isn't we

Slide 9 - Quizvraag

I am the best teacher in the world, .............?
A
aren't I
B
amn't I
C
isn't I

Slide 10 - Quizvraag

She works at the police office, ......?
A
does she
B
doesn't she
C
do she
D
don't she

Slide 11 - Quizvraag

My uncle has got a piano, .............?
A
has he
B
hasn't he
C
have he
D
haven't he

Slide 12 - Quizvraag

I can play the piano, .........?
A
don't I
B
do I
C
can't I
D
can I

Slide 13 - Quizvraag

Make one sentence that has a tag question.

Slide 14 - Open vraag