1.3 Functies van gedrag & 1.5 Ontwikkeling van gedrag

H1 Gedrag
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H1 Gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Planning Periode 4

Vandaag
 • 1.3 Functies van gedrag
 • 1.5 Ontwikkeling van gedrag

Slide 2 - Tekstslide

PO Gedragsonderzoek
Op basis van een onderzoeksvraag ga je het gedrag van dieren onderzoeken in Diergaarde Blijdorp!

Maar daar heb je wel kennis over gedrag voor nodig... 

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 4 - Open vraag

Gedrag
Hoe wordt gedrag veroorzaakt?

Slide 5 - Tekstslide

Een respons volgt alleen als de prikkel of motivatie groot genoeg is

Slide 6 - Tekstslide

Welke functie(s) heeft gedrag?

Slide 7 - Open vraag

De algemene functie van gedrag

Vergroten van de overlevingskans van het individu en de soort door een grotere kans op voortplanten

Voorbeelden??

Slide 8 - Tekstslide

Vechten of vluchten
Gedragssystemen in conflict:
- Ambivalent gedrag
- Overspronggedrag
- Omgericht gedrag

Slide 9 - Tekstslide

Aangeboren en aangeleerd 

Slide 10 - Tekstslide

Aangeboren gedrag

Gedrag dat niet geleerd hoeft te worden, zoals reflexen of erfelijk gedrag (responsen op sleutelprikkels)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Aangeleerd gedrag
Hoe leren dieren en mensen? 
 1. Inprenten
 2. Gewenning
 3. Trial & error (proefondervindelijk leren)
 4. Imiteren
 5. Conditioneren: klassiek en operant 
 6. Inzichtelijk leren

Slide 14 - Tekstslide

Wat ga je doen?
Lezen 1.3 en 1.5 

Opdracht 9 van 1.3 

Opdracht 4 en 10 van 1.5

Slide 15 - Tekstslide

1.5 Ontwikkeling van gedrag
Je leert hoe gedrag ontwikkelt door leren

reflexen, aangeboren, bewust gedrag, aangeleerd, oefenen, imitatiegedrag, inprenten, trial en error, gewenning

Slide 16 - Tekstslide

Aangeleerd gedrag
Hoe leren dieren en mensen? 
 1. Inprenten
 2. Gewenning
 3. Trial & error (proefondervindelijk leren)
 4. Imiteren
 5. Conditioneren: klassiek en operant 
 6. Inzichtelijk leren

Slide 17 - Tekstslide

Inprenten
Onbewust leren in een gevoelige periode waarbij het geleerde wordt niet meer vergeten. 

Voorbeeld bij mensen: een taal leer je het beste tussen je 2e en 10e levensjaar. Een vreemde taal leer je dus sneller in de kleutertijd, dan op de middelbare school!Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Gewenning
Een bepaalde respons op een prikkel wordt afgeleerd na herhaling van die prikkel

Dus je reageert niet meer als de prikkel geen zinvolle informatie bevat!

Slide 20 - Tekstslide

Imiteren
Leren door het gedrag van andere soortgenoten na te doen

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Trial & Error
Proefondervindelijk leren, dus leren door vallen en opstaan!

En door oefenen gaat het steeds beter :)

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Conditioneren
Leren door een verband te leggen tussen gedrag en beloning

Klassiek of operant

Slide 25 - Tekstslide

Klassieke conditionering
Een prikkel veroorzaakt bepaald gedrag dat oorspronkelijk niet door die prikkel werd veroorzaakt 

Dit komt doordat een neutrale prikkel wordt gekoppeld aan een prikkel die een reflex oproept

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Operante conditionering
Leren door het effect/de gevolgen van bepaald gedrag

Het gewenste gedrag wordt bekrachtigd door beloning of het ongewenste gedrag wordt afgeleerd door straf

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Conditionering

Slide 30 - Tekstslide

Functioneel leren
Passief leren
- gebeurt onbewust
- klassiek conditioneren
- verbinden van 2 losstaande prikkels met elkaar

Actief leren
- gebeurt bewust
- operant conditioneren
- belonen/ straffen

Slide 31 - Tekstslide

Inzicht
Leren door een oplossing te bedenken zonder dat dit is voorgedaan of zonder lukraak proberen.

Bijvoorbeeld wiskunde vraagstukken oplossen!

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Tekstslide


A
aangeboren gedrag
B
aangeleerd gedrag

Slide 36 - Quizvraag

Is voetbaltalent
aangeboren of aangeleerd?
A
Aangeboren
B
Aangeleerd

Slide 37 - Quizvraag


A
trial and error
B
imiteren
C
inzichtelijk leren
D
gewennen

Slide 38 - Quizvraag

Op welke manier kun je de vaardigheid het beste aanleren?
Een rebus oplossen
A
Beloning en straf
B
Imiteren
C
Inzicht
D
Oefenen

Slide 39 - Quizvraag

Malika is gebeten door een grote herdershond. Nu is ze zelfs bang voor puppy's. Dit is een voorbeeld van:
A
Klassiek conditioneren
B
Operant conditioneren

Slide 40 - Quizvraag

7. Skinner gaat er vanuit dat een positieve consequentie het gedrag versterkt. Dit noemt hij operant conditioneren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 41 - Quizvraag

Iemand is als kind gebeten door een hond en daardoor zijn leven lang bang voor puppy's
A
Klassiek conditioneren
B
Operant conditioneren

Slide 42 - Quizvraag

Het aanleren van gedrag door straf en beloning wordt conditionering genoemd
A
Juist
B
Onjuist

Slide 43 - Quizvraag

Dolfijnen krijgen een vis als ze door een hoepel springen.
A
Klassiek conditioneren
B
Operant conditioneren

Slide 44 - Quizvraag