A/11-12

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

REVIEW:
Present Simple
Present Continuous

Slide 2 - Woordweb

Figyeljük meg a különbséget!

I play football.                              I am playing football.

I listen to Tankcsapda.               I am listening to EDDA.

I drive to school.                          I am driving to school.
Mint láthatod, a mondatok csak az igeidőben térnek el (segédige/ige alakja), de így is teljesen más jelentésük van.

Slide 3 - Tekstslide

Most próbálj te mondani mondatokat a két tanult igeidőben. 
Pl:
I like chess.
I usually cook carbonara.
I am watching a good series now.
I am learning English at the moment.
   Fordíts le

Slide 4 - Tekstslide

Complete the following sentences with the given verb in the correct tense!

Slide 5 - Tekstslide

She __________ (not eat) pizza very often.

Slide 6 - Open vraag

What computer game _____________ (you / play) now?

Slide 7 - Open vraag

I __________ (not like) traditional music. It’s boring!

Slide 8 - Open vraag

They __________ (play) football in the park every weekend.

Slide 9 - Open vraag

Márk __________ (watch) TV at the moment.

Slide 10 - Open vraag

What time _____________ (she / start) working every day?

Slide 11 - Open vraag

What _____________ (they / do) at the moment?

Slide 12 - Open vraag

Elek __________ (not watch) TV, he's reading.

Slide 13 - Open vraag

He ____________ (never / clean) his room!

Slide 14 - Open vraag

We __________ (not go) to the park because it’s raining.

Slide 15 - Open vraag

How often ________ (you / go) to the gym?

Slide 16 - Open vraag

She __________ (cry) because the film is very sad.

Slide 17 - Open vraag

She __________ (wash) her car every Saturday.

Slide 18 - Open vraag

Szófajok

Érdekes, hogy minden egyes szófajnál (amik különböző mondatszerkezeti elemek lehetnek) van valami “tricky” dolog.
Most ezeket fogjuk végignézni.


Slide 19 - Tekstslide

Igék:
Az igéknél az különböző igei formák a trükkösek. Hat különböző létezik, lássuk őket:
1.-to go → menni           Főnévi igenév, magyarul “-ni” végződéssel. Állítmány sosem 
                                           lehet! Így írjuk a szótárba is.
2.-go → megy                 Sima alak
3.-goes → ő megy         “-s” alak (csak Present Simple kijelentő mondatban E/3 esetén)
4.-going → menés        “-ing”-es alak, magyarul “-ás/-és” végződést kap, főnév lesz 
                                           belőle. Pl: to teach = tanítani DE teaching = tanítás
5.-went → ment            Múlt alak. Alapból “-ed” végződés, rendhagyó esetben bármi :)
6.-gone → menve         Harmadik alak. Alapból szintén “-ed” végződés, de van előtte 
                                           egy “have”. Rendhagyó esetben bármi :)

Mint láthatjuk, csak az utolsó kettő képzése problémás, az is csak rendhagyó esetben. Ezek az igeidők képzésének is részei.

Slide 20 - Tekstslide

A rendhagyó igék gyakorlására az alábbi linken van lehetőséged: LINK
Vagy hallgasd sokszor az lábbi Belga számot: LINK :)

Slide 21 - Tekstslide

Főnevek
Első körben meg kell értenünk, hogy minden főnévről el tudjuk dönteni, hogy az megszámlálható, vagy megszámlálhatatlan.
Amit ránézésre, vagy reális számolással meg tudunk mondani, hogy mennyi, az megszámlálható. Amit nem, az megszámlálhatatlan (légnemű, folyékony vagy képzeletbeli dolgok). 
FONTOS, hogy a megszámlálhatatlan főneveket nem tudjuk többesszámba tenni!
Pl: dogs, tables DE water, meat
Mennyiségek
Ha mégis ki akarjuk fejezni egy megszámlálhatatlan dolog mennyiségét, akkor mértékegységet adunk neki, és azt számoljuk (hiszen az már megszámlálható, így többesszámba is rakható):
two kilograms of meat
three bottles of water
thirteen cubic metres of air

Slide 22 - Tekstslide

Figyelj! 
Police és People alapból többesszám, hiányzik az egyesszámi formájuk. Helyettesíteni tudjuk ezekkel: policeman/police officer, person
Megszámlálható főnevek többeszsámi formái:
1. -s/-es: horse-horses, lamp-lamps, glass-glasses
2. magánhangzó váltás: man-men, woman-women, tooth-teeth, foot-feet, goose-geese, mouse-mice, louse-lice
3. -en: child-children, ox-oxen
4. megegyezik: fish-fish, deer-deer, sheep-sheep, trout-trout

Kivételek
Vannak olyan szavak, amikről nem egyértelmű, hogy megszámlálhatatlanok. Figyeljünk, mert ha ezeket többesszámba tesszük, hibát vétünk!
information, advice, gossip, permission, furniture, work, housework, homework, fun, money, fruit, equipment
Jövevényszavak
Jövevényszavak: másik nyelvből jöttek :)
Sok ilyenünk van a magyarban, ami az angolból ered: kompjúter, tinédzser, illetve sokat ugyanonnan vettünk át: séf (francia), bicikli (latin)
Figyelnünk kell, hogy ha már többesszámot vett át az angol, ne rakjuk még egyszer abba: data, media
Még egy apróság
Figyelj, hogy ha egy főnév "-f, -fe" végződésű, akkor ugyan megkapja az "-es" toldalékot, de az F az V-re változik, így:
knife-knives, wife-wives, half-halves, wolf-wolves, shelf-shelves, stb.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Nature and animals

Slide 25 - Tekstslide

Can you name the following animals?
Donkey
Frog
Horse
Pig
Kitten
Cow
Puppet
Goat
Giraffe
Sheep

Slide 26 - Sleepvraag

Slide 27 - Tekstslide

Which animal is the solution out of the four?

Slide 28 - Tekstslide

In the ponds or lakes you can often find _______.
A
lions
B
pigs
C
frogs
D
lambs

Slide 29 - Quizvraag

Giraffes, lions and _______ are typical animals of the savannah.
A
penguins
B
rhinos
C
eagles
D
bears

Slide 30 - Quizvraag

_______ is an important fish of the seas.
A
Tuna
B
Platypus
C
Cat
D
Carp

Slide 31 - Quizvraag

_______ are all domesticated animals.
A
Goats, sharks and bulls
B
Seagulls, crows and ostriches
C
Pandas, lizards and pumas
D
Dogs, sheep and cows

Slide 32 - Quizvraag

_______ build nests on the trees.
A
Birds
B
Fish
C
Insects
D
Mammals

Slide 33 - Quizvraag

Many people are afraid of _______.
A
ducks
B
spiders
C
ants
D
elephants

Slide 34 - Quizvraag

Fun fact:

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 37 - Tekstslide