H2.1 Hoe word je wie je bent?

H2 Jongeren
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H2 Jongeren

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag gaan we het hebben over:
 • Cultuur, socialisatie
 • Nature vs. Nurture
 • Aangeboren of aangeleerd?2.1 Hoe wordt je wie je bent?

Slide 2 - Tekstslide

Is het spreken van een taal aangeboren of aangeleerd?

Slide 3 - Tekstslide

Voetbaltalent aangeboren of aangeleerd?

Slide 4 - Tekstslide

Dyslexie aangeboren of aangeleerd?
Wordt ons gedrag nu meer bepaald door aangeboren of aangeleerde eigenschappen? 

Deze vraag past goed het nature-nurture debat 

Slide 5 - Tekstslide

Wie je bent, wordt bepaald door alles wat je leert van je omgeving. Dat zijn je ouders, maar ook de maatschappij waarin je opgroeit.

Alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.

Cultuur
Cultuur

Slide 6 - Tekstslide

Socialisatie zorgt ervoor dat je je gedraagt naar de cultuur van de groep waarin je opgroeit.
Socialisatie

Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.

Socialisatie

Slide 7 - Tekstslide

Bijvoorbeeld:
 • In het gezin.
 • Op school.
 • Door je vrienden.
 • Op sportclubs.
 • Op je werk.
 • Door je geloof.
 • Door media.
 • Door de overheid.

Waar vindt socialisatie plaats?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Link

Er wordt verschillend gedacht over gedrag. Is gedrag vooral aangeboren of aangeleerd? Dit debat noemen we het nature-nurture-debat

Aangeboren - nature
Aangeleerd-nurture
Leggen vooral de nadruk op aangeboren kenmerken. Bijvoorbeeld:
 • Voetbaltalent.
 • Seksuele voorkeur.

Vinden dat je de belangrijkste dingen aangeleerd krijgt. Bijvoorbeeld:
 • Een muziekinstrument bespelen.
 • Jezelf beheersen, met rechts schrijven

Nature-aanhangers en nurture-aanhangers

Slide 11 - Tekstslide

Aangeboren kenmerken Aangeleerde kenmerken

Bijvoorbeeld:
 • ADHD.
 • Talent.
 • Verlegenheid.

Bijvoorbeeld:
 • Je eet met mes en vork.
 • Je komt op tijd in de les.
 • Je hebt respect voor anderen.

Wie je bent wordt bepaald door:

Slide 12 - Tekstslide

Alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.
A
Cultuur
B
Socialisatie
C
Aangeboren kenmerken
D
Aangeleerde kenmerken

Slide 13 - Quizvraag

Aangeboren kenmerken

A
Eten met mes en vork
B
ADHD
C
De kleur van je ogen
D
Talent

Slide 14 - Quizvraag

Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.

A
Cultuur
B
Socialisatie
C
Aangeboren kenmerken
D
Aangeleerde kenmerken

Slide 15 - Quizvraag

Welke uitspraak hoort bij nature-aanhangers?
A
Genetische aanleg speelt een cruciale rol bij het bepalen van wie we zijn en hoe we handelen
B
Onze persoonlijkheid wordt vooral beïnvloed door de mensen om ons heen en onze opvoeding.
C
Ons gedrag wordt voornamelijk gevormd door aangeleerde patronen en sociale interacties
D
Onze omgeving en ervaringen zijn de belangrijkste factoren die ons gedrag bepalen

Slide 16 - Quizvraag

Welke uitspraak hoort bij Nurture-aanhangers?
A
Onze genetische samenstelling bepaalt grotendeels ons gedrag en persoonlijkheid
B
Sociale interacties hebben weinig invloed op onze ontwikkeling en gedrag.
C
Onze persoonlijkheid is voornamelijk gevormd door erfelijke eigenschappen.
D
Onze omgeving en opvoeding spelen een cruciale rol bij het vormgeven van wie we zijn.

Slide 17 - Quizvraag

Zelfstandig werken                         Extra uitleg? Vragen?
 • Lezen H2.1 Hoe word je wie je bent?
 • Opdrachten maken.
timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide