H2.1 Hoe word je wie je bent?

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Is het spreken van een taal aangeboren of aangeleerd?

Slide 2 - Tekstslide

Voetbaltalent aangeboren of aangeleerd?

Slide 3 - Tekstslide

Dyslexie aangeboren of aangeleerd?

Slide 4 - Tekstslide

Thema 2 Jongeren
H2.1  Hoe word je wie je bent?

Slide 5 - Tekstslide

Wie je bent wordt bepaald door:
Aangeboren kenmerken Aangeleerde kenmerken

Bijvoorbeeld:
 • ADHD.
 • Talent.
 • Verlegenheid.

Bijvoorbeeld:
 • Je eet met mes en vork.
 • Je komt op tijd in de les.
 • Je hebt respect voor anderen.

Slide 6 - Tekstslide

Socialisatie en cultuur
Wie je bent, hoe je je gedraagt wordt dus bepaald door aangeboren eigenschappen maar ook door je omgeving (ouders, maatschappij)

Socialisatie 
Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.

Slide 7 - Tekstslide

Cultuur
Socialisatie zorgt ervoor dat je je gedraagt naar de cultuur van de groep waarin je opgroeit.

Al die normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.

Cultuur
Socialisatie zorgt ervoor dat je je gedraagt naar de cultuur van de groep waarin je opgroeit.

Slide 8 - Tekstslide

Waar vindt socialisatie plaats?
Bijvoorbeeld:
 • In het gezin.
 • Op school.
 • Door je vrienden.
 • Op sportclubs.
 • Op je werk.
 • Door je geloof.
 • Door media.
 • Door de overheid.

Slide 9 - Tekstslide

Nature-aanhangers en nurture-aanhangers
Er wordt verschillend gedacht over gedrag. Is gedrag vooral aangeboren of aangeleerd?


 


Nature-
aanhangers

Nurture-
aanhangers

Leggen vooral de nadruk op aangeboren kenmerken. Bijvoorbeeld:
 • Voetbaltalent.
 • Seksuele voorkeur.

Vinden dat je de belangrijkste dingen aangeleerd krijgt. Bijvoorbeeld:
 • Een muziekinstrument bespelen.
 • Jezelf beheersen.

Slide 10 - Tekstslide

Lezen en opdrachten maken H2.1 / Nieuwsitem
Zelfstandig werken
Extra uitleg? Vragen?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide