cross

H8.2 Systematische namen

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Scheikunde H8.2
Deze les bestaat uit twee onderdelen. Je mag deze twee onderdelen verspreid over de week maken. Uiterlijk volgende week moet je het huiswerk van deze les online gemaakt hebben.
Heel veel succes en bij vragen mag je mij mailen.

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1
Alkanen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wat zijn Isomeren?
Kenmerken alkanen

Slide 5 - Tekstslide

Systematisch naamgeving alkanen
Kijk eens naar onderstaand plaatje en neem dit plaatje over in je schrift. Van dit molecuul gaan we de naam stap voor stap van vaststellen met behulp van het stappenplan op de volgende pagina.

Slide 6 - Tekstslide

 1. Zoek de langste onvertakte keten => Hoofdketen
 2. Stamnaam = naam onvertakte alkaan =>
  Zie Tabel 8.13 
 3. Nummer de C-atomen van de langste keten om te kijken waar de zijgroepen zitten. 
 4. Elke zijgroep wordt vóór de stamnaam vermeld, voorafgegaand door het nummer van het C-atoom waaraan deze vastzit
 5. Komt eenzelfde groep vaker voor, dan gebruik je een voorvoegsel zie Tabel 8.17 
1.
3.
Zijgroepen
4.
5.
Hier komt methyl maar één keer voor, het voorvoegsel mag je hier dan ook weglaten.

Slide 7 - Tekstslide

HAVO: 
6. Getallen worden gescheiden door een
Een getal en een letter worden gescheiden door een - 

VWO: 
6. Bij meerdere zijgroepen wordt er een alfabetische volgorde aangehouden. Zo gaat ethyl- voor methyl- 
7. Getallen worden gescheiden door een ,
Een getal en een letter worden gescheiden door een - 
6. HAVO
De naam van het molecuul is dus:
2-methylbutaan
7. VWO
De naam van het molecuul is dus:
2-methylbutaan

Slide 8 - Tekstslide

Nu zelf proberen: Wat is de naam van onderstaand molecuul?
Stappenplan:

Slide 9 - Tekstslide

Geef alle 5 de isomeren met molecuulformule C6H14

Slide 10 - Open vraag

Hexaan
 
2-methylpentaan

3-methylpentaan


2,2-dimethylbutaan


2,3-dimethylbutaan

Slide 11 - Tekstslide

Teken in je schrift de structuurformules van de volgende stoffen en zet de molecuulformule erbij.
1.     hexaan
2.    3‑methylpentaan
3.    ethaan
4.    methylpropaan
5.    2,3‑dimethylbutaan

Welke stoffen zijn isomeren van elkaar ?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Deel 2
Alkenen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Kenmerken alkenen
Wat zijn isomeren ook alweer ?

Slide 17 - Tekstslide

Systematisch naamgeving alkenen
Kijk eens naar onderstaande molecuulformule en neem deze over in je schrift. Van dit molecuul gaan we de naam stap voor stap van vaststellen met behulp van het stappenplan op pagina:
239 (HAVO)
246 (VWO)

Slide 18 - Tekstslide

 1. Zoek de langste onvertakte keten => Hoofdketen
 2. Stamnaam = naam onvertakte alkaan =>
  Zie Tabel 8.13 LET OP! De uitgang van de naam is nu niet
  -aan, maar -een
 3. Nummer de C-atomen van de langste keten om te kijken waar de zijgroepen zitten. 
 4. Elke zijgroep wordt vóór de stamnaam vermeld, voorafgegaand door het nummer van het C-atoom
  waaraan deze vastzit
 5. Komt eenzelfde groep vaker voor, dan gebruik je een voorvoegsel zie Tabel 8.17 
1.
3.
Zijgroepen
4.
5.
Hier komt methyl twee keer voor namelijk op het tweede en derde C-atoom => 2,3-dimethyl 
2.
4 C-atomen, dus butaan (zie Tabel 8.13), maar er zit ook een dubbele binding op het eerste C-atoom => but-1-een

Slide 19 - Tekstslide

HAVO: 
6. Getallen worden gescheiden door een
Een getal en een letter worden gescheiden door een - 

VWO: 
6. Bij meerdere zijgroepen wordt er een alfabetische volgorde aangehouden. Zo gaat ethyl- voor methyl- 
7. Getallen worden gescheiden door een ,
Een getal en een letter worden gescheiden door een - 
6. HAVO
De naam van het molecuul is dus:
2,3-dimethylbut-1-een
7. VWO
De naam van het molecuul is dus:
2,3-dimethylbut-1-een
6. VWO
Hier zijn er behalve methyl geen andere functionele groepen aanwezig.

Slide 20 - Tekstslide

Nu zelf proberen: Wat is de naam van onderstaand molecuul?
Stappenplan:
LET OP!
Voor het bepalen van de alfabetische volgorde tellen voorvoegsels niet mee!
!

Slide 21 - Tekstslide

Huiswerk
Havo
Leren: H8.2
Maken H8.2

VWO
Leren: H8.2
Maken H8.2

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video