Future

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

De future tense is ....
A
verleden tijd
B
heden
C
toekomst

Slide 2 - Quizvraag

Belofte
Aanbieding
Will + hele werkwoord
Am/are/is + going to + hele werkwoord
Am/are/is + hele werkwoord + ing
Present simple (SHIT regel)
Besluit
Aankondiging
Voorspelling zonder bewijs
Voorspelling met bewijs
Plan in de toekomst
Plan waarvan de tijd en/of plek bekend is
Tijden volgens vast schema

Slide 3 - Sleepvraag

Let's see if you can put it into practice..

Slide 4 - Tekstslide

You look very tired, I ..... you.
A
will help
B
am going to help
C
am helping
D
help

Slide 5 - Quizvraag

Mike ...... his friends at the restaurant tonight.
A
will meet
B
is going to meet
C
is meeting
D
meets

Slide 6 - Quizvraag

The first hour ... at 8.30.
A
will start
B
is going to start
C
is starting
D
starts

Slide 7 - Quizvraag

I .... later, I promise!
A
will call
B
am going to call
C
am calling
D
call

Slide 8 - Quizvraag

Look at the clouds, it .....
A
will rain
B
is going to rain
C
is raining
D
rains

Slide 9 - Quizvraag

My horoscope says I ..... my future husband tomorrow.
A
will meet
B
am going to meet
C
am meeting
D
meet

Slide 10 - Quizvraag

You ..... your teacher in room 202.
A
will meet
B
are going to meet
C
are meeting
D
meet

Slide 11 - Quizvraag


We ... you with those heavy bags.
A
shall help
B
are going to help
C
will help
D
are helping

Slide 12 - Quizvraag

My ski instructor believes it ... in the mountains tomorrow evening.(snow)
A
will snow
B
is going to snow

Slide 13 - Quizvraag

Wait! I .... you to the station.(drive)
A
will drive
B
am going to drive

Slide 14 - Quizvraag

He ...... today.
A
is not swimming
B
is not going to swim
C
doesn't swim
D
won't swim

Slide 15 - Quizvraag

Ik snap wanneer ik welke vorm van de future moet gebruiken?
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 16 - Quizvraag