5.1 Verbranding

Reacties en energie
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Reacties en energie

Slide 1 - Tekstslide

5.1 Verbranding

Slide 2 - Tekstslide

Verbranding

Slide 3 - Woordweb

Branddriehoek
De drie voorwaarden voor het verlopen van een verbrandingsreactie

Slide 4 - Tekstslide

Hoe blus je een brand?
  • Water
  • Schuim
  • Brandstof wegnemen
  • Uitblazen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 7 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

  
 
O2 + CH4 --> ??

Slide 8 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zatenO2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 9 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide
O2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 10 - Tekstslide

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- zuurstof
- element dat is verbrand

Slide 11 - Tekstslide

Oxiden

Slide 12 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 13 - Tekstslide

(On)volledige verbranding

Slide 14 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 15 - Tekstslide

Explosieve verbranding
Een explosie is een snelle en heftige verbrandingsreactie

Extra voorwaarden voor explosie:
- Fijn verdeelde brandstof en zuurstof (in verhouding)
- Reactie waarbij heel veel warmte vrijkomt, en er gassen worden gevormd

Slide 16 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 17 - Tekstslide

Koolstofdioxide --> koolstofmono-oxide + zuurstof

Deze reactie is een:
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding
C
Geen verbranding
D
ontledings-reactie

Slide 18 - Quizvraag

Zonnebrand
A
Snelle verbranding
B
Langzame verbranding

Slide 19 - Quizvraag

volledige verbranding
onvolledige verbranding
voldoende zuurstof
onvoldoende zuurstof
giftige gassen
heetste vlam
koolstof mono-oxide
koolstof di-oxide

Slide 20 - Sleepvraag


2C8H18+25O2>16CO2+18H2O
Octaan(l)+Zuurstof(g)>Koolstofdioxide(g)+Water(g)
A
Oxidatiereactie
B
Volledige verbranding
C
Ontledingsreactie
D
Onvolledige verbranding

Slide 21 - Quizvraag

Is proces 2 een volledige of een onvolledige verbranding?
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 22 - Quizvraag

H₂ 0 en CO₂ komen vrij bij...
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding
C
Volledige- en Onvolledige verbranding
D
Bij beiden niet.

Slide 23 - Quizvraag

Wat is onvolledige verbranding?
Een verbranding met ........
zuurstof
A
te veel
B
te weinig
C
geen
D
genoeg

Slide 24 - Quizvraag

Bij de onvolledige verbranding van methaan ontstaan:
A
CO,C
B
CO2,CO,C
C
H2O,CO,C
D
CO2,H2O

Slide 25 - Quizvraag

Een explosie is een
A
harde knal
B
een hele snelle reactie
C
levensgevaarlijk
D
een hele snelle verbranding

Slide 26 - Quizvraag

Verbranding van aardgas is dat een exotherm of endotherm proces?
A
exotherm
B
endotherm

Slide 27 - Quizvraag

Welke reactieproducten ontstaan voornamelijk bij de verbranding van zwavel?
A
CO₂
B
H₂S
C
H₂O
D
SO₂

Slide 28 - Quizvraag

bij de verbranding van zwavel ontstaat

dit kun je aantonen met

de kleur veranderd dan naar
plaats de 3 juiste woorden
wit kopersulfaat
kalkwater
troebel wit
broomwater
Kleurloos
geel
blauw
water
koostofdioxide
zwaveldioxide

Slide 29 - Sleepvraag

Maken H5.1 op de site van chemie overal

Slide 30 - Tekstslide