H8.5 en H8.6

Maatschappijleer Online DT 3
Wat gaan we doen? 
Nieuwsquiz >zelf nieuws kijken va 10.00 min
Uitleg:
H8.5  Als het tegenzit
H8.6 De verzorgingsstaat
Aan het werk! 
Log alvast even in bij LessonUp! 
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Maatschappijleer Online DT 3
Wat gaan we doen? 
Nieuwsquiz >zelf nieuws kijken va 10.00 min
Uitleg:
H8.5  Als het tegenzit
H8.6 De verzorgingsstaat
Aan het werk! 
Log alvast even in bij LessonUp! 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Week 2

Slide 3 - Tekstslide


In welk land is een megarechtszaak gestart tegen criminelen en corrupte politici?
A
Verenigde Staten
B
Rusland
C
China
D
Italië

Slide 4 - Quizvraag


Welke BN'er was ernstig ziek, maar wilde dit destijds niet vertellen?
A
André Hazes
B
André Rieu
C
André van Duin
D
André Kuipers

Slide 5 - Quizvraag


Hoe heet de afzettingsprocedure die tegen Trump is gestart?
A
Caucus
B
Primary
C
Amendment
D
Impeachment

Slide 6 - Quizvraag


Welke maatregel wordt landelijk op scholen ingevoerd?
A
Leraren krijgen voorrang bij het coronavaccin
B
Leerlingen moeten de hele dag mondkapjes op
C
Leerlingen maken dit schooljaar online af
D
Leerlingen moeten op school afstand houden

Slide 7 - Quizvraag


Wie drongen er voor bij de coronavaccinaties?
A
Politieagenten en boa's
B
Leraren
C
Zorgmedewerkers die nog niet aan de beurt waren
D
Politici

Slide 8 - Quizvraag


Hoe hoog moet de coronaboete (nu 95 euro) worden volgens de BOA-bond?
A
1000 euro
B
2000 euro
C
3000 euro
D
4000 euro

Slide 9 - Quizvraag


Welke partij wil een minister voor remigratie (het terugsturen van buitenlandse mensen)?
A
De PVV
B
De SGP
C
Forum voor Democratie
D
50 PLUS

Slide 10 - Quizvraag


In welke plaats ging een restaurant, ondanks de lockdown, gewoon open?
A
Breda
B
Tilburg
C
Eindhoven
D
Den Bosch

Slide 11 - Quizvraag


Lodewijk Asscher stapt op als partijleider. Van welke partij was hij de leider?
A
SP
B
PvdA
C
D66
D
GroenLinks

Slide 12 - Quizvraag


Het kabinet is gevallen. Waarom is dit gebeurd? 
A
Dit is het gevolg van de stijgende coronacijfers
B
Dit is het gevolg van het onderzoek naar de kinderopvangtoeslag-affaire
C
Dit is het gevolg van het feit dat de belastingdienst racistisch is.
D
De partijen kunnen niet verder regeren omdat ze het niet langer met elkaar eens zijn.

Slide 13 - Quizvraag


Het kabinet is 'gevallen'  
Wat houdt dit in voor het bestuur van ons land? 
A
Het kabinet is demissionair en regeert door tot de komende verkiezingen.
B
Alleen dringende zaken worden nog door het kabinet opgepakt.
C
De oppositie neemt het dagelijks bestuur van het land over.
D
De koning neemt het dagelijks bestuur van het land over.

Slide 14 - Quizvraag


Wat werd in Washington door Trump-fans bestormd?
A
Het Witte huis
B
Het Capitool
C
Het Hooggerechtshof
D
Het Pentagon

Slide 15 - Quizvraag


Waarvoor vragen 50 organisaties in een paginagrote advertentie aandacht?
A
Het belang van de invoering van een avondklok
B
De schade van een schoolsluiting
C
Het feit dat veel mensen hun mondkapje verkeerd dragen
D
Te lage straffen voor coronafeestjes

Slide 16 - Quizvraag


Wat zijn de populairste babynamen van 2020?
A
Sem en Julia
B
Liam en Tess
C
Noah en Emma
D
Daan en Sophie

Slide 17 - Quizvraag

H5 Als het tegenzit
Wat leer je in H5?
Je kan de verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer benoemen.
Je weet wat je kan doen als je oneerlijk behandeld wordt op de werkvloer
Je kan het belang van een vakbond uitleggen.
Je kan het verschil tussen ontslag en ontslag op staande voet uitleggen.
Je weet wat positieve discriminatie is en hoe regering hier aan mee doet.

Slide 18 - Tekstslide

0

Slide 19 - Video

Discriminatie
Als je ergens solliciteert of werkt kun je te maken krijgen met vooroordelen. We benoemen de discriminatie t.o.v. 4 groepen: 
 1. Tegen vrouwen (zwanger kunnen worden, parttime willen werken)
 2. Migratie-achtergrond (lui, spreekt de taal niet, anders)
 3. Leeftijdsdiscriminatie: (je bent te oud, vaker ziek, niet flexibel)
 4. Handicap of ziekte (duur zo'n zieke).
Je kan de verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer benoemen.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Ontslag
 • Als er onvoldoende werk voor je is, of wanneer je onvoldoende presteert, kun je ontslagen worden. Je hebt dan recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Ook kun je zelf ontslag nemen. Zowel werknemers als werkgevers moeten zich houden aan een opzegtermijn.
 

Je kan het belang van een vakbond uitleggen

Slide 23 - Tekstslide

Ruzie met je baas
 • Wanneer je het niet eens bent met de keuzes van je werkgever  kán je dit eventueel  oplossen met hulp van de vakbond (organisatie die opkomt voor belangen van werknemers).
 • Een vakbond kan advies geven en in het uiterste gevak een staking organiseren. 
 • Ben je lid van de vakbond? Dan word je bij een staking doorbetaald.

Slide 24 - Tekstslide

Ontslag
 • Wanneer je gestolen hebt,  fraude hebt gepleegd,   geweldadig bent,  je onterecht ziek meldt of weigert te werken, kun je op staande voet ontslagen worden.

Ontslag op staande voet => Je moet dan onmiddelijk het bedrijf verlaten en je hebt geen recht op een uitkering.

Je kan het verschil tussen ontslag en ontslag op staande voet uitleggen

Slide 25 - Tekstslide

Ontslag
 • Oneens met je ontslag? Dan kun je bezwaar maken bij het UWV of naar de rechter stappen. 
 • Als je twijfelt of je ontslag terecht is is het altijd verstandig bezwaar te maken tegen het ontslag. 
Je kan het verschil tussen ontslag en ontslag op staande voet uitleggen

Slide 26 - Tekstslide

Positieve discriminatie?
Om discriminatie tegen te gaan kiezen sommige bedrijven voor positieve discriminatie bij de sollicitatie. 
Dit houdt in dat ze bij gelijke capaciteiten kiezen voor bijvoorbeeld een vrouw, allochtoon of oudere kandidaat.

Positieve disciminatie => Werkgevers mogen bij het aannemen van nieuw personeel voorrang geven aan vrouwen, allochtonen of ouderen
Je weet wat positieve discriminatie is en hoe regering hier aan mee doet.

Slide 27 - Tekstslide

Vrouwen aan het werk
Om meer vrouwen te stimuleren om te gaan werken, heeft de overheid twee belangrijke maatregelen ingevoerd.
Kinderopvangtoeslag: ouders krijgen een deel van de kosten voor kinderopvang vergoed.
Ouderschapsverlof: ouders mogen een dag in de week vrij nemen om voor hun kleine kinderen te zorgen.

Je weet wat positieve discriminatie is en hoe regering hier aan mee doet.

Slide 28 - Tekstslide

0

Slide 29 - Video

H6 De verzorgingsstaat
 • Je weet wat de verzorgingsstaat is.
 • Je kent de verschillen tussen uitkeringen die iedereen kan krijgen en uitkeringen die alleen voor (ex-)werknemers zijn.
 • Je weet welke maatregelen de regering heeft genomen om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden
 • Je weet hoe verschillende politieke stromingen denken over de verzorgingsstaat.
 • Je kunt zelf voorbeelden aandragen van oplossingen om verzorgingsstaat betaalbaar te houden.

Slide 30 - Tekstslide

De overheid helpt een handje
Verzorgingsstaat => Een land waar de overheid sterk veranwoordelijk is voor de burgers  

Als je in Nederland niet of onvoldoende in je onderhoud kunt voorzien, dan kun je een uitkering krijgen. Er zijn twee soorten uitkeringen:
 • Uitkering voor werknemers.
 • Uitkeringen voor iedereen.

Je weet wat de verzorgingsstaat is.

Slide 31 - Tekstslide

Uitkeringen voor werknemers
 • Je wordt werkloos. Als je ten minste acht maanden hebt gewerkt, krijg je werkloosheidsuitkering (WW).
 • Je wordt ziek. Als je ziek wordt, betaalt je werkgever maximaal twee jaar 70% van je loon door.
 • Je wordt arbeidsongeschikt. Door een ongeluk kun je bijvoorbeeld langdurig niet meer werken. Je krijgt dan maximaal 75% van je vroegere loon.

Je kent de verschillen tussen uitkeringen die iedereen kan krijgen en uitkeringen die alleen voor ex-werknemers zijn.

Slide 32 - Tekstslide

Uitkeringen voor iedereen
 • Ouderenpensioen (AOW). Vanaf de pensioenleeftijd krijgt iedereen een vaste uitkering.
 • Kinderbijslag. Ouders krijgen kinderbijslag tot hun kinderen 18 zijn.
 • Bijstand. Als je geen recht hebt op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen.

Je kent de verschillen tussen uitkeringen die iedereen kan krijgen en uitkeringen die alleen voor ex-werknemers zijn.

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Maatregelen om verzorgingsstaat te betalen
Door vergrijzing is verzorgingsstaat niet voor altijd te betalen. Mogelijke maatregeling:
 1. Bezuinigen: uitkeringen zijn verlaagd en er zijn strengere eisen
 2. Eigen bijdrage in de zorg
 3. Pensioenleeftijd is verhoogd (van 65 naar 67)
 4. De overheid stimuleert banengroei
 5. Meer belasting betalen
Maatregelen om de verzorgingsstaat te betalen
Je weet welke maatregelen de regering heeft genomen om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden

Slide 35 - Tekstslide

Politiek en de verzorgingsstaat
*Liberalen: eigen verantwoordelijkheid, lage uitkeringen, dan gaan mensen hun best doen om werk te vinden (VVD D66).
* Christendemocraten: Verantwoordelijkheid van de samenleving. Je moet voor elkaar zorgen (CU/CDA)  
*Socialisten: overheid moet zorgen voor de zwakkeren in de samenleving. Niemand is vrijwillig arm (SP PvdA).
Hoe denken politieke partijen over de verzoringsstaat?
Je weet hoe verschillende politieke stromingen denken over de verzorgingsstaat

Slide 36 - Tekstslide

Deeltaak 3   PO Werk 
-Maken invulsamenvatting 8.5 en 8.6 op blz 164. Oefen 8.5 en 8.6 met de oefentoetsapp VMBO-KGT en zorg dat je minimaal 80% haalt
-Verder werken aan het PO. Denk aan de steropdracht! 

1. Waarom werken we? -->  Piramide van Maslow invullen
2. Een baan die bij je past --> Mindmap over werk + jouw droomtoekomst
3. Hoe kom je aan werk? --> Opdracht arbeidscontract
4. Met werk kom je verder --> Maatschappelijke ladder invullen
5. Als het tegenzit   en 6. de verzorgingsstaat: Uitkering aanvragen
Kies en maak ook 1 steropdracht! 
Je moet deze PO inleveren om Ma1 af te kunnen ronden. Maak er iets moois van.  

Slide 37 - Tekstslide