Les 37.2 - leerdoel 3

Leerdoel 3 - les 37.2
Lesplanning:
 1. Korte herhaling cirkelbanen 
 2. Demo cirkelstraalbuis
 3. Werken aan leerdoel 3 (20 min)
 4. Klassikaal: massapectrometer
 5. Werken aan leerdoel 3 
 6. Afsluiting: evaluatie studiewijzer
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Leerdoel 3 - les 37.2
Lesplanning:
 1. Korte herhaling cirkelbanen 
 2. Demo cirkelstraalbuis
 3. Werken aan leerdoel 3 (20 min)
 4. Klassikaal: massapectrometer
 5. Werken aan leerdoel 3 
 6. Afsluiting: evaluatie studiewijzer

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom vlieg je bij een
te hoge snelheid uit de bocht?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Eenparige cirkelbeweging

Slide 3 - Tekstslide

Eenparige cirkelbeweging; v is constant (richting veranderd)
Hoe kan de baansnelheid bepaald worden?
Omlooptijd en baanstraal (midden van de planneet)
middelpuntzoekende kracht
Fmpz=rmv2

Slide 4 - Tekstslide

Straal tot het middelpunt.
Waarom vlieg je bij een te hoge snelheid uit de bocht?

Slide 5 - Tekstslide

De wrijvingskracht is kleiner dan de benodigde middelpuntzoekende kracht.
De ringen van Saturnus bestaan uit vele kleine ijs- en rotsblokken die in een baan om Saturnus bewegen. 
Laat met een formule zien dat de deeltjes in de ring dicht bij Saturnus de deeltjes verder weg telkens inhalen.
Tip
De onderstaande formules combineren tot T = ....
 • F_mpz = m * v² / r
 • F_g=G*m*M/r²
timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Volgens T = √(r 3 x 4π 2 / (GM)) geldt dat als r kleiner wordt, dan T dan ook kleiner wordt. De deeltjes in de binnenste ringen maken dus in kortere tijd hun rondje af en halen dus telkens
deeltjes in de buitenste ringen in.

timer
12:00
Tip
Via F_mpz = F_g kom je tot:

T = wortel (4*pi²*r³ / (G*M))

Probeer dit zelf af te leiden. Gebruik deze afleiding vervolgens om de omlooptijd te bepalen.

Oefenopgave basis

Een satelliet bevindt zich op een hoogte van 400 km boven de aarde. 
Bereken hoelang een omwenteling op deze hoogte duurt. 
Oefenopgave uitdaging

Een satelliet ondervindt een kleine wrijvingskracht. Zonder aandrijfmotor zal hij in een steeds lagere baan rond de aarde gaan cirkelen. Op een moment bevindt de satelliet zich op h= 400 km boven de aarde. 
Bepaal op dit moment het hoogteverlies per omwenteling om de aarde. Bereken hiervoor
eerst hoelang een omwenteling op deze hoogte duurt. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Demo cirkelstraalbuis                       
Een stukje geschiedenis
 • 2e helft 19e eeuw: onderzoek naar verschijnselen in kathodestraalbuizen leide tot de ontdekking van het elektron.
 • Kathodestralen buigen af in elektrische en magnetische velden. Daaruit werd duidelijk dat, als het om deeltjes zou gaan deze deeltjes elektrisch geladen zijn. 
 • Verder onderzoek: manipuleren van de baan met elektrische en magnetische velden.
 • Men kwam niet verder dan de q/m - verhouding.

Slide 10 - Tekstslide

Een kathodestraalbuis is een vacuüm buis met twee elektroden: de anode en de kathode. Bij een hoge spanning over deze elektroden bleek de kathode deeltjes uit te zenden: kathodestraaldeeltjes. Al was het in die tijd helemaal nog niet duidelijk dat het hier om deeltjes ging, en niet om golven. 
Cirkelstraalbuis
Hoe veranderd de baan wanneer je de ...
 • stroomsterkte door de spoelen vergroot?
 • je de versnelspanning vergroot?
 • Wat is de richting van het magnetische veld?


Slide 11 - Tekstslide

1. Grotere stroomsterkte —> Grotere lorentzkracht —> sterktere afbuiging —> kleinere baanstraal
2. Grotere versnelspanning —> grotere snelheid —> grotere baanstraal
3. Naar je toe, het papier uit. 

Aan de slag
Aan de slag met leerdoel 3 - volgens de studiewijzer
Vandaag is het les 6. 
Bij aanvang van les 8 inleveren check leerdoel 1.
timer
20:00

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Massaspectro-
meter
a.d.h.v. de baanstraal de massa bepalen.

Slide 13 - Tekstslide

Fl = Fmpz 
B*q*v = m * v² / r

r = m * v² / (B * q * v)
r = m * v / (B * q)

Kleinere massa --> kleinere baanstraal
De geïoniseerde atomen hebben allemaal dezelfde lading. Des te groter de massa des te ... de baanstraal.
A
groter
B
kleiner

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldopgave
Een Ca²⁺-ion met een massagetal van 48 wordt vanuit stilstand versnelt tussen twee geladen platen waarover een spanningsverschil van 2,40 kV staat. 

A. Bereken de eindsnelheid van het ion. 

Het versnelde ion komt dan in een extern magneetveld van 0,18 T terecht. 
B. Bereken de baanstraal waarmee van het ion.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Aan de slag met leerdoel 3 - volgens de studiewijzer
Vandaag is het les 6. 
Bij aanvang van les 8 inleveren check leerdoel 1.
timer
25:00

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De studiewijzer.
Wat vind je ervan? Wat kan beter?

Slide 18 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies