5H Beco H34

33.2
De kostprijs van de omzet =
A
65.700 + 64.980
B
65.700 + 64.980 + 7.500
C
65.700 + 64.980 + 7.500 + 9.675
D
65.700 + 64.980 + 7.500 + 9.675 + 28.200
1 / 13
volgende
Slide 1: Quizvraag
BedrijfseconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

33.2
De kostprijs van de omzet =
A
65.700 + 64.980
B
65.700 + 64.980 + 7.500
C
65.700 + 64.980 + 7.500 + 9.675
D
65.700 + 64.980 + 7.500 + 9.675 + 28.200

Slide 1 - Quizvraag

5H Beco H34

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht liquiditeitskengetallen

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht liquiditeitskengetallen
I: Ja, Kas + Bank + Debiteuren > 35.000

II: Ja, Kas + Bank + Debiteuren + Voorraad > 45.000

III: Nee, Kas + Bank + Debiteuren + Voorraad < 55.000

Slide 4 - Tekstslide

Liquiditeit
Liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om de schulden op korte termijn te voldoen

Faillissement bij niet kunnen voldoen aan betalingsverplichting

Voorraad en Debiteuren kunnen over het algemeen snel omgezet worden in betaalmiddelen

Slide 5 - Tekstslide

Liquiditeit
                                 Vlottende activa + Liquide middelen
Current Ratio = ---------------------------------------
           Kort Vreemd Vermogen

Vuistregel:
CR > 2 is voldoende
( afhankelijk van soort onderneming )

Slide 6 - Tekstslide

Liquiditeit
Berekening CR kwetsbaar bij moeilijk te verkopen voorraad

                    Vlottende Activa excl. Voorraad + Liquide Middelen
Quick Ratio = -------------------------------------------------------
            Kort Vreemd Vermogen

Vuistregel: QR > 1 is voldoende ( afh. van soort onderneming )

Slide 7 - Tekstslide

Liquiditeit
In de praktijk heeft een bedrijf voor een normale bedrijfsvoering altijd een bepaalde grootte van de voorraad nodig: IJzeren voorraad

Ook zal er altijd een bepaald bedrag aan debiteuren open staan: Debiteurenkern

Slide 8 - Tekstslide

Liquiditeit
                 Vlott act - IJz.voorr. - Deb.kern + Liq. midd
Current Ratio = ----------------------------------------------------
           Kort Vreemd Vermogen

       Vlott Act excl. Voorr - Deb.kern + Liq. midd
Quick Ratio = -------------------------------------------------------
            Kort Vreemd Vermogen

Slide 9 - Tekstslide

Liquiditeit
Nadelen liquiditeit meten op basis van kengetallen aan de hand van de balans, zoals Current Ratio en Quick Ratio:

- momentopname
- kunnen enorm schommelen
- zijn te manipuleren

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht Current Ratio

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht Current Ratio
1> 393.000 / 203.000 = 1,9
2> gelijk blijft, VLA, LM en KVV veranderen niet
393.000 / 203.000 = 1,9
3> stijgt, want KVV daalt
393.000 / 71.000 = 5,5
4> stijgt, noemer daalt relatief sterker dan teller
261.000 / 71.000 = 3,7 

Slide 12 - Tekstslide

Hw.
Opgaven 34.1 en 34.5

Slide 13 - Tekstslide