4.2: Revolutie in Amerika

4.2 Revolutie in Amerika
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

4.2 Revolutie in Amerika

Slide 1 - Tekstslide

Achtergrond
- In 17e eeuw stichten kolonisten uit Engeland 13 koloniën aan oostkust Noord-Amerika
- koloniale bevolking groeit doordat kolonisten gezinnen stichten
- overige bewoners: slaven (steeds meer), indianen (steeds minder)

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Belangrijkste oorzaak Amerikaanse revolutie
  • steeds meer belastingen door Britse overheid
  • kolonisten geen inspraak in Brits parlement 

No taxation, without representation
= Geen extra belasting, zonder vertegenwoordiging in het Engelse parlement

Slide 4 - Tekstslide

Boston Teaparty
1773 invoering Tea Act: alleen de Britse East Indian Company mag thee verkopen in de Amerikaanse koloniën.

Boston Tea Party: uit protest gooien kolonisten Engelse thee overboord

Slide 5 - Tekstslide

Tijdlijn Amerikaanse Revolutie 1765-1783
1765: eerste protesten: begin revolutie
1775: begin gewapende strijd tussen Britten en kolonisten (begin onafhankelijkheidsoorlog)
1776: onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika 
1783: Britten erkennen onafhankelijkheid


--> generaal George Washington: leider opstand

Slide 6 - Tekstslide

Gevolg van Boston Tea Party
  • Strenge strafmaatregelen Britten
  • Haven van Boston werd gesloten
  • Kolonisten moesten Britse soldaten in huis nemen
  • Maar: Kolonisten gaan samenwerken in Congres met afgevaardigden uit alle 13 koloniën                                                     

Slide 7 - Tekstslide

Thomas Jefferson
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring

Slide 8 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsverklaring 1776
Geschreven door verlicht denker 'Thomas Jefferson'
Alle mensen gelijk geschapen
Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en geluk
De regering moet deze rechten beschermen
Anders mag het volk de regering veranderen/afzetten

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

kenmerken bestuur Verenigde Staten
- verbond van staten (bondsstaat / federatie)
- beperkte democratie (alleen voor witte rijkere mannen)
- gekozen bestuur en volksvertegenwoordiging
- grondwet
- grondrechten apart in Bill of Rights

Slide 12 - Tekstslide

Trias Politica
Uitvoerende macht: president = leider regering + leider leger
Wetgevende macht: Congres (Huis van Afgevaardigden + Senaat) = maakt wetten + controle regering
Rechtsprekende macht: Hoog- gerechtshof --> controle wetten met grondwet of grondrechten

Slide 13 - Tekstslide

Belangrijk
- De Amerikaanse revolutie is een democratische revolutie: er wordt een grondwet ingevoerd en (deel van) de burgers krijgt inspraak in het bestuur
- De invloed van de Verlichting komt terug in de Onafhankelijkheidsverklaring, de grondwet en de grondrechten

Slide 14 - Tekstslide