4.2 Revolutie in Amerika

4.2 Revolutie in Amerika
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

4.2 Revolutie in Amerika

Slide 1 - Tekstslide

Vul in: Wat weet je nog over de standensamenleving?

Slide 2 - Open vraag

Vul in: Wat weet je nog over de verlichting?

Slide 3 - Open vraag

In deze paragraaf leer je:
 • Waardoor de Amerikaanse Revolutie begon
 • Hoe de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog verliep
 • Welke bestuursvorm de Verenigde Staten kreeg

Slide 4 - Tekstslide

De Amerikaanse 
Engelsen stichtten dertien kolonies aan de Noord-Amerikaanse oostkust als deel van het Britse rijk
In de kolonies woonden mensen met Europese en Afrikaanse achtergronden
In de 18e eeuw waren de meeste Amerikaanse kolonisten nooit in het moederland geweest

Slide 5 - Tekstslide

Groot-Brittannië en Amerika
 • Het oosten van Noord-Amerika wordt een kolonie van Groot-Britannië. 
 • Veel immigranten in de Britse kolonie.
 • Veel Amerikanen voelen geen verbondenheid met het Britse rijk.

Slide 6 - Tekstslide

Amerikanen steeds bozer

 • De Amerikanen werden steeds bozer omdat:

 1. De Amerikanen mochten alleen maar spullen kopen uit GB
 2. De Amerikanen moesten belasting betalen
 3. De Amerikanen mochten niet stemmen

Slide 7 - Tekstslide

The Boston Massacre 1770

In 1767 kwamen er nieuwe belastingen voor de Kolonisten.
Er kwamen steeds meer protesten d.m.v. geweld beide kanten op.

"Red Coats" de Britse soldaten.
Is dit beeld op het schilderij volledig betrouwbaar?
Bron
The Bloody Massacre afgebeeld in King Street Boston op 5 maart 1770, a copper engraving by Paul Revere modeled on a drawing by Henry Pelham,1770.

Slide 8 - Tekstslide

'Geen belasting zonder vertegenwoordiging'

Slide 9 - Tekstslide

Boston Tea Party (1773)..

 • Britten drinken veel thee 
 • (300 liter p.p. per jaar)
 • Amerikanen drinken ook veel thee....
 • Britten gaan belasting op thee heffen.
 • --> gevolg: Amerikanen worden boos en gooien kratten thee van de Britse schepen.Slide 10 - Tekstslide

0

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video


De Boston Teaparty (1)

 • De kolonisten wilden geen belasting meer betalen over de geïmporteerde Engelse thee. Ze gingen daarom thee smokkelen.
 • In 1773 verleende de Engelse regering de Britse Oost-Indische Compagnie het monopolie op het importeren van thee uit Azië.
 • De kolonisten gingen deze thee boycotten en dronken alleen nog maar gesmokkelde thee.

Slide 13 - Tekstslide


De Boston Teaparty (2)

 • De Engelsen besloten hun thee goedkoper te maken dan de gesmokkelde thee (Tea Act = Thee wet)

 • In Boston bereikten drie Engelse theeschepen de haven.
 • In de nacht van 16 december 1773, werden de schepen bestormd door een groep als indianen verklede kolonisten. 
 • Ze gooiden alle thee, ongeveer 400 kisten, overboord: de Boston Teaparty

Slide 14 - Tekstslide

Oorlog met Engeland 
1775-1783

 • Het leger van de dertien koloniën werd geleid door generaal George Washington.
 • Voor Engeland is de oorlog lastig en kostbaar vanwege de afstand.

 • In 1781 werd het Engelse leger verslagen bij Yorktown
 • De vrede van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog getekend in Parijs in 1783
Alleen door samen te werken zouden de dertien koloniën kunnen winnen: een slang kan ook niet zonder alle delen van het lichaam. De letters staan voor de namen van de koloniën.
Schilderij van de ondertekening van de vrede in 1783. Het schilderij is nooit afgemaakt omdat de Britten weigerden model te staan.

Slide 15 - Tekstslide


Onafhankelijkheidsverklaring

 • Het Congres, het vergadering van de dertien koloniën, willen niet meer bij Engeland horen: de verschillen zijn groot. 
 • Oorlog tegen Engeland begon in 1775.
 • Op 4 juli 1776 verklaren ze zichzelf onafhankelijk: Declaration of Independence.
 • Opgesteld door latere presidenten zoals: Thomas Jefferson en John Adams
De Declaration of Independence.

Slide 16 - Tekstslide

Dit gebied werd bij de Vrede van Parijs overgedragen aan de Verenigde Staten.
De eerste 13 staten van de Verenigde Staten.

Slide 17 - Tekstslide

De Amerikaanse Revolutie begint
De kolonies hadden grotendeels eigen bestuur
In 1765 besloot de Britse regering dat Amerikanen belasting moesten betalen
In 1774 vormden de kolonies het Congres om zich samen te verzetten tegen het Britse rijk
No taxation without representation

Slide 18 - Tekstslide


 • George Washington

Leider van de opstand
George Washington

Slide 19 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsoorlog
Het Congres vormde een leger onder leiding van George Washington om te vechten tegen de Britten
In 1776 riep het Congres de onafhankelijkheid van de 'Verenigde Staten van Amerika' (VS) uit
In 1783 werd de VS officieel erkend als onafhankelijk

Slide 20 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsverklaring
Geschreven door verlicht denker 'Thomas Jefferson'
Alle mensen gelijk geschapen
Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en geluk
De regering moet deze rechten beschermen
Anders mag het volk de regering veranderen/afzetten

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video


De oorlog is gewonnen! En nu?

 • Het blijkt lastig om één land te worden: er zijn verschillende ideeën.
 • Moet er één centrale regering (federalisten) komen of meer vrijheid voor elke staat (anti-federalisten)
 • Er komt een unie, de Verenigde Staten, waarbij sommige zaken gezamenlijk zijn, zoals één Grondwet en één president, maar sommige dingen, zoals onderwijs en rechtspraak door elke staat zelf beslist mogen worden.
Niet Thomas Jefferson, maar George Washington werd de eerste president. De generaal was enorm populair en Jefferson was anti-federalist. Dat zou geen goed begin zijn geweest voor de Verenigde Staten.
De 'Betsy Ross'-vlag, genoemd naar de ontwerpster, werd de vlag van dertien koloniën. Het aantal sterren en de gekleurde lijnen staan symbool voor deze dertien koloniën.

Deze vlag verving in 1777 de vlag waarbij de Britse vlag nog aanwezig was.

Slide 24 - Tekstslide


De Verenigde Staten

 • De Verenigde Staten zijn een federale republiek, met gekozen leiders en beperkte macht voor de centrale regering.
 • Er kwam een Grondwet (constitutie) volgens de Trias Politica (driemachtenleer) van Montesquieu: één persoon kan niet alle macht hebben.
 • Bill of Rights: grondrechten voor de inwoners, opgesteld door de Founding Fathers
Dit schilderij werd gemaakt als herinnering aan de Vrede van Parijs. Het schilderij is niet af: de Britse onderhandelaars wilden niet model staan voor het schilderij.

Slide 25 - Tekstslide

Amerika wint!
Na een strijd van 5 jaar wint Amerika. Ze worden onafhankelijk.
Ze schrijven dan de Bill of Rights: grondrechten

Slide 26 - Tekstslide

Het bestuur van de Verenigde Staten
De VS kregen in 1787 de eerste grondwet in de wereldgeschiedenis
De VS werden een verbond van staten (bondstaat/federatie)
De VS werden een democratie
In een grondwet staat hoe een staat wordt geregeerd en wat de grondrechten van de burgers zijn.
Er kwam een centrale regering, maar de deelstaten hadden ook eigen wetten en parlementen.

Slide 27 - Tekstslide

1789: de eerste grondwet ter wereld geschreven

Slide 28 - Tekstslide

Verkiezingen en Bill of rights

President en congres door de bevolking gekozen

Bill of rights--. staan de grondrechten van de Amerikaanse burgers --> vrijheid van godsdienst, het recht op een eerlijk proces, verbod op wrede straffen

Slide 29 - Tekstslide

Democratische revolutie
De Amerikaanse Revolutie was de eerste democratische revolutie
Begrip: Revolutie waarbij een democratische grondwet wordt ingevoerd
Meer rechten voor de bevolking

Slide 30 - Tekstslide

Belangrijke gebeurtenissen
- Boston Tea Party (17 december 1773)
- Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783)
- Declaration of Independence (4 juli 1776)
- Amerikaanse Grondwet + Bill of Rights (1787)

Slide 31 - Tekstslide

0

Slide 32 - Video

Extra uitleg
-Engeland had dertien verschillende kolonies in Noord Amerika.
-Deze kolonies besloten  na de Boston Thea Party om samen te gaan werken om zo de Engelsen te verdrijven.
-De kolonies moesten samenwerken, anders waren ze niet sterk genoeg om de Britten te verslaan.

Slide 33 - Tekstslide

Aanleiding directe oorzaak
De aanleiding is belangrijk. Dat is de directe reden waarom de Amerikanen tegen de Britten gaan vechten.
De Tea act is de aanleiding.
Tegen deze theebelasting kwamen de Amerikanen in opstand.
Gevolg was The Boston Thea Party

Slide 34 - Tekstslide

Welke staat is als eerste gekoloniseerd?
A
Georgia
B
California
C
Virginia
D
New-England

Slide 35 - Quizvraag

Kolonisten zijn...
A
... indianen die vluchten voor de immigranten
B
... de eerste blanken die naar het westen trokken
C
... de Engelsen
D
... de immigranten die met hulp van de Europeanen staten stichtten

Slide 36 - Quizvraag

1
2
3
4
Het Congres roept de onafhankelijk-heid uit
De VS wordt als onafhankelijk erkend
De kolonisten moeten belasting betalen aan de Britten
Het congres vormt een leger

Slide 37 - Sleepvraag

Wie werd de eerste president
van de Verenigde Staten?
A
John Adams
B
Benjamin Franklin
C
Thomas Jefferson
D
George Washington

Slide 38 - Quizvraag

Waarom voelden veel 'Amerikanen' zich niet verbonden met het Britse rijk?

Slide 39 - Open vraag

Wat was een oorzaak van de Amerikaanse Revolutie?
A
Het eigen bestuur van de kolonies werd afgepakt
B
Amerikanen wilden geen belasting betalen
C
George Washington pleegde een staatsgreep

Slide 40 - Quizvraag

1
2
3
4
Het Congres roept de onafhankelijkheid uit
De VS wordt als onafhankelijk erkend
De Amerikanen moeten belasting betalen aan de britten
Het congres vormt een leger

Slide 41 - Sleepvraag

Waarom past de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring/het bestuur bij de ideeën van de verlichting?

Slide 42 - Open vraag