2bk unit 1 lesson 4

Welcome! 
unit 1 lesson 4 
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welcome! 
unit 1 lesson 4 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Questions
Hoe komt Matt te weten wat hij in een vreemde stad
moet bekijken? 

Wat vindt hij van die tips? 

Wat zou hij in/op jouw dorp/eiland moeten gaan bekijken?  

Slide 3 - Tekstslide

bridge
church
palace
stadium
statue

Slide 4 - Sleepvraag

To do
*  Lezen:  tekst + woordenlijst    (blz. 34) 

*  maken opd.  37 t/m 39 

*   Leren:  woordenlijst  (Quizlet of in je boek) 

Slide 5 - Tekstslide

Lesson 4     grammatica 
* to be (am - are - is)  +  to have got 
*  a - an
* phrases (zinnen) 

Slide 6 - Tekstslide

to be 

I am 
you are 
he /she / it  is 
we are 
they are 
to have got 

I have got 
you have got 
he /she / it  has got 
we have got 
they have got 

Slide 7 - Tekstslide

TO BE vragend + ontkennend
vragend                                                ontkennend

Am I 14?                                                I'm not 14. 
Is he 16?                                                It isn't Saturday today. 
Are you .....?                                         You aren't 
Are we ......?                                          We aren't 
Are they .......?                                     they aren't     

Slide 8 - Tekstslide

TO HAVE    vragend en ontkennend
vragend                                               ontkennend 

Have I got  .....?                                 I haven't got 
Has she got ....?                               he hasn't got   
Have you got ....?                             you haven't got 
Have we got .... ?                             we haven't got 
Have they got ....?                           they haven't got 

Slide 9 - Tekstslide

Wat zijn de vormen van 'to be'?
A
be - been
B
am - is - are
C
are
D
geen idee

Slide 10 - Quizvraag

To Be:
We......
A
is
B
am
C
are

Slide 11 - Quizvraag

To be: They
A
is
B
are
C
am

Slide 12 - Quizvraag

To be: I
A
are
B
am
C
is

Slide 13 - Quizvraag

We (am / are / is) walking to school.
A
am
B
are
C
is

Slide 14 - Quizvraag

Wat past het beste in de zin?

Arya am/are/is watching Netflix
A
Am
B
Are
C
Is

Slide 15 - Quizvraag

Kies am- are - is
A
My dad is
B
My dad am
C
My dad are

Slide 16 - Quizvraag

Wat past het beste in de zin?

They am/are/is always late.
A
Am
B
Are
C
Is

Slide 17 - Quizvraag

I (am / are / is) cooking dinner.
A
am
B
are
C
is

Slide 18 - Quizvraag

(Am / Are / Is) mum travelling today?
A
Am
B
Are
C
Is

Slide 19 - Quizvraag

My brother (am / are / is) dancing to hip-hop music.
A
am
B
are
C
is

Slide 20 - Quizvraag

Wat past het beste in de zin?

He am/are/is my best friend
A
Am
B
Are
C
Is

Slide 21 - Quizvraag

Wat past het beste in de zin?
The cars am/are/is fast.
A
am
B
are
C
is

Slide 22 - Quizvraag

To do! 
*  maken: opd. 40    (blz. 36) 

*  lezen:    phrases  (blz. 37)

*  maken:  opd.  41 +  43 

Slide 23 - Tekstslide

Welcome! 
*  nakijken opd. 40 + 41 + 43 
* grammatica:   a of an

Slide 24 - Tekstslide

Lidwoord a
a gebruik je voor woorden die beginnen met een medeklinker:

a pet               a teacher           a bycicle
a car                  a door               a room
 

Slide 25 - Tekstslide

Waarom: an ?
an apple
an egg
an iguana 
an octopus
an umbrella 
KLINKERS

Slide 26 - Tekstslide

Lidwoord: an
an gebruik je voor woorden die beginnen met een klinker:

an ear            an investigation         an officer
an apple            an Englishman          an answer
 

Slide 27 - Tekstslide

Let op!
De keuze voor a of an hangt niet af van de (mede)klinker op papier, maar of je de (mede)klinker hoort.

Soms schrijf je een -h maar hoor je hem niet -> dan gebruik je a.

Soms schrijf je een -u, maar hoor je een -j of - h -> dan gebruik je an.


 

Slide 28 - Tekstslide

Voorbeelden
an hour  (je hoort our)
an honor (je hoort onour)
a university (je hoort juniversity)
a uniform (je hoort juniform)
a European (je hoort jeuropean)

Slide 29 - Tekstslide

a of an?
..... dog
A
a
B
an

Slide 30 - Quizvraag

a of an?
..... banana
A
a
B
an

Slide 31 - Quizvraag

a of an?
.... artwork
A
a
B
an

Slide 32 - Quizvraag

a of an?
..... house
A
a
B
an

Slide 33 - Quizvraag

a of an?
.... apple
A
a
B
an

Slide 34 - Quizvraag

a of an?
.... uniform
A
a
B
an

Slide 35 - Quizvraag

a of an?
.... ear
A
a
B
an

Slide 36 - Quizvraag

a of an?
.... hero
A
a
B
an

Slide 37 - Quizvraag

a of an?
.... plant
A
a
B
an

Slide 38 - Quizvraag

a of an?
.... commercial
A
a
B
an

Slide 39 - Quizvraag

a of an?
.... hour
A
a
B
an

Slide 40 - Quizvraag

a of an?
.... university
A
a
B
an

Slide 41 - Quizvraag

A
AN
table
house
egg
chicken
island
phone
orange

Slide 42 - Sleepvraag

To do!         unit 1 lesson 4
*   maken opd. 41 t/m 43  

*   maken:  opd.  44 + 45  

*   leren woorden en zinnen van lesson 4 
*   Practise More maken******************* S.O.  lesson 4  

Slide 43 - Tekstslide