LOB1 - lswk1 Introductieles LOB

LOB

LOOPBAANBEGELEIDING
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

LOB

LOOPBAANBEGELEIDING

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Na deze les weet jij:
- wat je mentor voor je kan betekenen
- wat LOB is
- uit welke vijf competenties LOB bestaat
- op welke manier jij tijdens je opleiding bezig bent met LOB
- waar je de opdrachten vindt en hoe je ze inlevert

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ben ik bereikbaar?
Teams, App, School

Waar vind ik ....?
Bekijk de planning op ITLSlide 3 - Tekstslide

Vanaf het eerste contact met de loopbaancoachgroep helpt het als de loopbaancoach:
• in EduArte kijkt wat al over de student bekend is: diploma’s, testgegevens,
ondersteuningsplan, overdracht vo of andere instanties, evt. eerder een opleiding gevolgd:
in het mbo of bij het Regio College, en welke informatie daarover al te vinden is in EduArte.
• aandacht besteed aan groepsvorming, een introductie waarin kennismaking met elkaar
centraal staat, voort te zetten in de loopbaanles, zodat studenten zich in hun
loopbaancoachgroep steeds meer thuis voelen. De overgang naar het mbo is groot: andere
manier van werken, werken op school én in de praktijk, zelfstandigheid die niet iedere
student meteen aankan.
HANDBOEK STUDENTBEGELEIDING VERSIE 2 - OKTOBER 2022 PAGINA 14 VAN 31
• informeert over zijn en hun bereikbaarheid, bijvoorbeeld via een groepschat voor
schoolzaken
• verwijst naar handige en noodzakelijke informatie voor studenten.
• wijst op de aanwezigheidsplicht (waarvoor in de onderwijsovereenkomst is getekend),
• vaststelt dat studenten aanwezig zijn: alert is op veelvuldig te laat komen, niet of moeilijk
aanspreekbaar zijn op gedrag, geen of moeizaam contact maken, zich vaker afmelden, de
tab ‘Aanwezigheid’ in EduArte gebruikt en groepsverantwoordelijkheid organiseert.
• tijdig contact opneemt met de zorgadviseur, als een student je in vertrouwen neemt en er
sprake kan zijn van geweld in de thuis- of privé situatie of met de vertrouwenspersoon als er
sprake lijkt te zijn pesten- of ander grensoverschrijdend gedrag.
Wat is LOB?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Loopbaancompetenties; 
de basis van LOB

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe en wanneer LOB?
- Tijdens de loopbaanles met je klasgenoten en mentor
- Tijdens de het lesvak Project en Evenementen
- Tijdens individuele loopbaangesprekken met je mentor

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

11 opdrachten

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

  • In de App4Talent laat je zien hoe jij werkt aan jouw loopbaan in de evenementen branche
  • In IT's Learning vind je de planning voor dit jaar én het is dé plek waar jij je opdrachten vindt, en inlevert.
  • Je docent nodigt je uit voor lob gesprekken

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf hier de onderwerpen die jij wilt bespreken tijdens LOB

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen behaald?
Na deze les weet jij:
- wat LOB is
- uit welke vijf competenties LOB bestaat
- op welke manier jij tijdens je opleiding bezig bent met LOB
- waar je de opdrachten vindt en hoe je ze inlevert

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij het KD van jouw opleiding wel eens ingezien en ken je de inhoud?
A
ja
B
nee
C
Ik zou mij hier meer in moeten verdiepen.
D
KD? Wat is dat?

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kwalificatiedossiers
Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn/haar diploma te behalen. Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.
 

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw kwalificatiedossier
- Basisdeel: Het basisdeel bevat de onderdelen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
- Profieldelen: Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen.
- Keuzedelen: Met keuzedelen kan de student zijn/haar vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480/720). De student doet voor ieder keuzevak examen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

naam en
crebonummer

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Website SBB
- Zoek het kwalificatiedossier van Onderwijsassistent (gewijzigd 2019!)

- Lees wat het KD vraagt voor jouw opleiding in het basis- en profieldeel.

- Beantwoord de volgende vragen:
    - Wat is de volledige naam en het crebonummer van jouw opleiding?
    - Welk werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit         waarom.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit waarom.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Energizer: 'Wie is het?'

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie is het?
A
Yara
B
Noa
C
Mariem

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies