cross

H4 - Reactietypen en Reactievergelijkingen

Reactietypen en Reactievergelijkingen

Hoofdstuk 4
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Reactietypen en Reactievergelijkingen

Hoofdstuk 4

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Ik weet wat chemische reacties zijn
 • Ik weet wat een verbrandingsreactie is en wat hiervoor nodig is
 • Ik ken de verschillende ontledingsreacties
 • Ik ken de verschillende aantoningsreacties
 • Ik weet wat een vormingsreactie is

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk jij aan bij
chemische reacties?

Slide 3 - Woordweb

Chemische reacties
 • Bij een chemische reactie...
 • ...verdwijnen er stoffen en ontstaan er nieuwe stoffen
 • ...hergroeperen de atomen tot nieuwe moleculen
Let op:
Er verdwijnen nooit atomen en er ontstaan ook nooit nieuwe atomen.

Slide 4 - Tekstslide

Het koken van water is een chemische reactie.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Verbrandingsreacties
 • Bij een verbrandingsreactie heb je nodig: brandstof, zuurstof en temperatuur
 • Mist één van de drie, dan kan er geen verbrandingsreactie plaatsvinden
 • Afhankelijk van de atoomsoorten in de                           brandstof ontstaan er verschillende      verbrandingsproducten

Slide 6 - Tekstslide

Verbrandingsreacties
 • De verbrandingsproducten zijn afhankelijk van de atoomsoorten in de brandstof
 • In tabel 7 (blz. 12) kun je de verbrandingsproducten vinden. Deze leer je uit je hoofd!
 • In methaan (CH4) zitten C'tjes en H'tjes. De verbrandingsproducten zijn dan CO2 en H2O

Slide 7 - Tekstslide

Welke stoffen ontstaan bij de verbranding van

H2S

Slide 8 - Open vraag

Ontledingsreacties
 • Bij een ontledingsreactie wordt een stof "in stukjes gebroken"
 • Eén beginstof, meerdere reactieproducten
Er zijn drie soorten ontledingsreacties:
 1. Thermolyse: ontleding d.m.v. warmte
 2. Elektrolyse: ontleding d.m.v. elektriciteit
 3. Fotolyse: ontleding d.m.v. licht
Bijvoorbeeld:

Water --> waterstof + zuurstof

Slide 9 - Tekstslide

De kleur van gordijnen vervaagt vaak na lange tijd. Leg uit wat voor soort reactie dit is.

Slide 10 - Open vraag

Vormingsreactie
 • Bij een vormingsreactie wordt een stof gevormd uit meerdere stoffen
 • Meerdere beginstoffen, één eindproduct
Bijvoorbeeld:

waterstof + zuurstof --> water

Slide 11 - Tekstslide

Aantoningsreacties
 • Een aantoningsreactie is een reactie waarmee je een bepaalde stof kan aantonen
 • Zuurstof: gloeiende houtspaander
 • Waterstof: aansteken geeft "plofje"
 • Koolstofdioxide: helder kalkwater wordt troebel
 • Zwaveldioxide: geel joodwater ontkleurt
 • Water: wit kopersulfaat wordt blauw

Slide 12 - Tekstslide

Aantoningsreacties
 • Koolstofdioxide: helder kalkwater wordt troebel
https://www.youtube.com/watch?v=xyTEJsx1O5s

 • Zwaveldioxide: geel joodwater ontkleurt
https://www.youtube.com/watch?v=e-3BkaeenX4

 • Water: wit kopersulfaat wordt blauw
https://www.youtube.com/watch?v=UQtMb10287A

Slide 13 - Tekstslide

Bij een verbrandingsreactie komen stoffen vrij die joodwater ontkleurt en kalkwater troebel maakt. Welke atoomsoorten zou deze stof minimaal bevatten?

Slide 14 - Open vraag

Reactievergelijkingen
Om een reactie schematisch weer te geven maken we gebruik van reactievergelijkingen. Hierbij staan de beginstoffen vóór de pijl en de reactieproducten na de pijl.

Regels:
 1. Er komen nooit atomen bij en er verdwijnen ook nooit atomen.
 2. Je mag alleen het coëfficiënt aanpassen. Dit is een heel getal!
 3. De coëfficiënten moeten ze klein mogelijk zijn.

Slide 15 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Stappenplan voor het opstellen van een reactievergelijking:
 1. Schrijf alle stoffen op als molecuulformule (vergeet de fase niet!) en kijk welke stof(fen) vóór en welke stof(fen) na de reactiepijl moeten staan.
 2. Kijk hoeveel atomen je van elke atoomsoort vóór en na de pijl hebt.
 3. Maak de hoeveelheden gelijk door coëfficiënten vóór de molecuulformules te zetten.Oefening baart kunst!

Slide 16 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Voorbeeld 1:

Bij de ontleding van methaangas (CH4) ontstaat vast koolstof en waterstofgas. Geef de kloppende reactievergelijking.

Slide 17 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Voorbeeld 2:

Bij de verbranding van methaangas (CH4) ontstaat koolstofdioxide en water. Geef de kloppende reactievergelijking.

Slide 18 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Probeer het nu zelf!

Geef de kloppende reactievergelijking van de ontleding van vast zinkoxide (ZnO).
timer
3:00

Slide 19 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Probeer het nu zelf!

Geef de kloppende reactievergelijking van de ontleding van vast zinkoxide (ZnO). Hierbij ontstaat een vaste stof en een gas.


2 ZnO(s) --> 2 Zn (s) + O2 (g)

Slide 20 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Probeer het nu zelf!

Geef de kloppende reactievergelijking van de verbranding van etheengas (C2H4).
timer
3:00

Slide 21 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Probeer het nu zelf!

Geef de kloppende reactievergelijking van de verbranding van etheengas (C2H4).


C2H4 (g) + 3 O2 (g) --> 2 CO2 (g) + 2 H2O (l)

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Ik weet wat chemische reacties zijn
 • Ik weet wat een verbrandingsreactie is en wat hiervoor nodig is
 • Ik ken de verschillende ontledingsreacties
 • Ik ken de verschillende aantoningsreacties
 • Ik weet wat een vormingsreactie is

Slide 23 - Tekstslide