fotosynthese!

FOTOSYNTHESE
FOTOSYNTHESE
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

FOTOSYNTHESE
FOTOSYNTHESE

Slide 1 - Tekstslide

Over deze lessonup
Eerst wordt de uitleg van fotosynthese herhaald.
Lees dit rustig door.
Ook staan er filmpjes in over fotosynthese. Vooral bij het leren voor de repetitie is het handig om deze te bekijken.
Daarna komen er oefeningen. Bij de vragen zie je een rondje met een ? erin. Hierin staat uitleg over de vraag. Handig als je het niet zeker weet!
Daarna wordt er nog meer herhaald.... als je denkt dat je het weet kan je dit overslaan.
Als laatste... nog meer oefening

Slide 2 - Tekstslide

Fotosynthese


Water + Koolstofdioxide + Zonlicht --> Zuurstof + Glucose

Slide 3 - Tekstslide

Fotosynthese
Fotosynthese vindt plaats:
* In planten
* In de bladgroenkorrel
* In de groene delen van de plant
* Als er licht is

Water + Koolstofdioxide + Zonlicht --> Zuurstof + Glucose

Slide 4 - Tekstslide

Fotosynthese
Nodig voor fotosynthese:
* Koolstofdioxide
* water
* Licht


Water + Koolstofdioxide + Zonlicht --> Zuurstof + Glucose

Slide 5 - Tekstslide

Fotosynthese
Er ontstaat bij fotosynthese:
* glucose (= druivensuiker)
* zuurstofWater + Koolstofdioxide + Zonlicht --> Zuurstof + Glucose

Slide 6 - Tekstslide

Bladgroenkorrels

Geven groene kleur aan bladeren.
Hier vindt de fotosynthese plaats.

Slide 7 - Tekstslide

Fotosynthese

Slide 8 - Tekstslide

CO2 is koolstofdioxide
Koolstofdioxide wordt gebruikt bij de fotosynthese.
2
C6H12O6 is glucose
Glucose ontstaat bij de fotosynthese.
5
O2 is zuurstof.
Zuurstof ontstaat bij de fotosynthse.
6
H2O is water.
Water wordt gebruikt bij de fotosynthese.
1
Alleen onder invloed van zonlicht vindt er fotosynthese plaats.
4
Fotosynthese vindt alleen plaats in de bladgroenkorrels van een plant.
3
Klik de nummers aan voor extra informatie

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Voor fotosynthese is water nodig.
voor fotosynthese heeft een plant water, koolstofdioxide en licht nodig
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quizvraag

Wat is ook nodig voor fotosynthese?
voor fotosynthese heeft een plant water, koolstofdioxide en licht nodig
A
lucht
B
warmte
C
licht
D
glucose

Slide 12 - Quizvraag

Fotosynthese kan plaatsvinden in
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden. Bladgroenkorrels komen alleen in het blad voor, dus in de plant
A
Planten
B
Dieren
C
Bacteriën
D
Schimmels

Slide 13 - Quizvraag

Waarom kan er alleen in een plant fotosynthese plaatsvinden
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden. Bladgroenkorrels komen alleen in het blad voor

Slide 14 - Open vraag

Wat is het doel van de fotosynthese?
Met fotosynthese kan de plant zijn eigen voedsel maken. Dit doet hij door van koolstofioxide en water (en licht) stoffen te maken: glucose en zuurstof

Slide 15 - Open vraag

Voor fotosynthese zijn er 2 stoffen nodig: water en ......
voor fotosynthese heeft een plant water, koolstofdioxide en licht nodig

Slide 16 - Open vraag

's nachts vindt er in planten fotosynthese plaats
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden, als het licht is. 's Nachts is het donker..
(behalve als je een lamp aanzet, dan is er licht en dus fotosynthese, maar dat wordt hier niet gevraagd)
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Bij fotosynthese ontstaat er
A
koolstofdioxide
B
glucose
C
zuurstof
D
water

Slide 18 - Quizvraag

Fotosynthese

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Bladeren
huidmondjes voor fotosynthese Koolstofdioxide kan het blad in, zuurstof het blad uit.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Link

Fotosynthese
Zonlicht
Koolstofdioxide
Glucose
Zuurstof
Water

Slide 26 - Sleepvraag

Welke stof ontstaat of welke stoffen ontstaan bij de fotosynthese?
A
Bij de fotosynthese ontstaat alleen glucose.
B
Bij de fotosynthese ontstaan glucose en koolstofdioxide.
C
Bij de fotosynthese ontstaan glucose en zuurstof.
D
Bij de fotosynthese ontstaan water, koolstofdioxide en glucose.

Slide 27 - Quizvraag

Slide 28 - Tekstslide

Fotosynthese vindt plaats in...
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden.
A
de bladgroenkorrels
B
cytoplasma
C
celkern
D
celmembraan

Slide 29 - Quizvraag

Vindt in gras fotosynthese plaats?
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden.
De bladgroenkorrel zit in het blad van een plant.
Gras is een plant (hij is groen). Dus vindt er fotosynthese plaats
A
Ja
B
Nee

Slide 30 - Quizvraag

Geef de volledige formule van de fotosynthese
Koolstofdioxide + water + licht geeft glucose + zuurstof

Slide 31 - Open vraag

's nachts doen planten aan fotosynthese
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden.
Als het licht is. In de nacht is het niet licht dus geen fotosynthese
Overdag is er wel licht dus wel fotosynthese
A
Waar
B
Niet waar

Slide 32 - Quizvraag

Wat wordt er gemaakt bij het proces fotosynthese?
Koolstofdioxide + water + licht geeft glucose + zuurstof

Slide 33 - Open vraag

Bij fotosynthese ontstaat er ....
Koolstofdioxide + water + licht geeft glucose + zuurstof
A
koolstofdioxide
B
verbranding
C
zuurstof
D
water

Slide 34 - Quizvraag

Bij de fotosynthese ontstaat er glucose, wat is glucose?

Slide 35 - Open vraag

Wat heb je nodig voor het proces fotosynthese?
Koolstofdioxide + water + licht geeft glucose + zuurstof

Slide 36 - Open vraag

Waarom is fotosynthese zo belangrijk voor andere organismen?
A
Door de fotosynthese wordt zuurstof verbruikt.
B
Door de fotosynthese komt er nieuwe energie vrij.
C
Door de fotosynthese komt er telkens nieuw voedsel op aarde.

Slide 37 - Quizvraag

Vindt in een paard fotosynthese plaats?
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden.
De bladgroenkorrel zit in het blad van een plant.
Een paard is geen plant. Dus vindt er geen fotosynthese plaats
A
Ja
B
Nee

Slide 38 - Quizvraag

Floortje koopt een bos rozen en zet deze meteen in een vaas voor het raam. Kan er in de bladeren aan de rozentak fotosynthese plaatsvinden? En als Floortje die nacht gaat slapen?
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden.
Als het licht is. In de nacht is het niet licht dus geen fotosynthese
Overdag is er wel licht dus wel fotosynthese
A
geen van beide
B
alleen overdag
C
alleen in de nacht
D
zowel overdag als 's nachts

Slide 39 - Quizvraag

Fotosynthese
(met energie wordt zonlicht bedoeld of licht van elektriciteit)
Koolstofdioxide + water + licht geeft glucose + zuurstof
A
koolstofdioxide+water+glucoseenergie+zuurstof
B
koolstofdioxide+glucoseglucose+water+energie
C
energie+koolstofdioxide+waterzuurstof+glucose
D
zuurstof+energie+waterglucose+koostofdioxide

Slide 40 - Quizvraag

Welke stof komt er als afvalstof vrij bij fotosynthese?
Koolstofdioxide + water + licht geeft glucose + zuurstof
De glucose gebruikt de plant om andere stoffen van te maken
De zuurstof maakt de plant veel te veel: daarom is het een afvalstof en wordt de zuurstof afgegeven aan de lucht
A
Koolstofdioxide
B
Energie
C
Zuurstof
D
Water

Slide 41 - Quizvraag

Wat is de functie van bladeren?
In de bladeren zitten bladgroenkorrels.
Bladgroenkorrels zijn voor de fotosynthese
A
stevigheid
B
CO2 afgeven
C
fotosynthese
D
water afgeven

Slide 42 - Quizvraag

Wat heb je niet nodig voor fotosynthese?
fotosynthese:
koolstofdioxide + water + licht => glucose + zuurstof

Mineralen zijn nodig om van glucose eiwitten en vetten te maken, maar dat is geen fotosynthese
A
mineralen
B
zonlicht
C
water
D
koolstofdioxide

Slide 43 - Quizvraag

Vul de formule voor fotosynthese in!
Water
Koolstofdioxide
Glucose
Zuurstof

Slide 44 - Sleepvraag

Leerdoelen behaald?!

Slide 45 - Tekstslide