Autisme

Autisme
1 / 19
volgende
Slide 1: Woordweb
WelzijnMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Autisme

Slide 1 - Woordweb

Slide 2 - Video

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • DSM-5:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • Wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen
 • ASS valt onder de neurobiologische stoornissen
 • DSM-5 criteria ASS

Slide 3 - Tekstslide

Waar staat DSM-5 voor?
A
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
B
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases
C
Diagnostic and Statistical Manual of Mild Disorders
D
Diagnostic and Statistical Menu of Mental Disorders

Slide 4 - Quizvraag

Waar staat ASS voor?
A
Autisme Situatie Stoornis
B
Autisme Spectrum Stoornis
C
Autistisch Spectrum Stoornis
D
Autisme Spectrum Situatie

Slide 5 - Quizvraag

Aantallen
Wereldwijd hebben ongeveer 1 - 1.5% van de mensen ASS
In Nederland zijn dat er ongeveer 200.000

Slide 6 - Tekstslide

Oorzaken Autisme 
 • Erfelijke factoren 
 • infecties (herpes, rode hond)
 • zuurstof tekort of andere complicaties tijdens of kort na de zwangerschap 

Slide 7 - Tekstslide

Informatie- en verwerkingsstoornis 

 • Moeite met inleven in een ander (empathisch vermogen)
 • Gedetailleerde informatie niet kunnen samenbrengen tot één logisch geheel 
 • Het eigen handelen niet kunnen organiseren en plannen

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat is géén oorzaak van Autisme?
A
Erfelijk
B
Infecties
C
voedsel
D
zuurstof tekort

Slide 10 - Quizvraag

Kenmerken ASS
 • Relatiestoornis of sociale stoornis (sociale regels zijn lastig)
 • Taal- en/of spraakstoornis (napraten, monotoon, woorden verzinnen)
 • Niet goed tegen veranderingen kunnen (moeite met verrassingen)
 • Dwangmatig en stereotiep gedrag (rituelen, hechten aan voorwerpen)Slide 11 - Tekstslide

Kenmerken ASS
 • Zintuigelijke gevoeligheid (geluid of licht kan harder binnenkomen, voorkeur voor voelen, ruiken, likken)
 • Bewegingsgedrag (fladderen, wiegen, houterig, op tenen lopen)
 • Abnormale reacties (angst voor harde geluiden, slapen met een boekje op de buik, water door de neus drinken, hyperventileren, ronddraaien tot je duizelig wordt)

Slide 12 - Tekstslide

Kenmerken ASS
Cognitief functioneren: 
- Ong. 75% heeft ook een verstandelijke beperking
- Ze scoren hoog op ruimtelijke taken en geheugentaken
- Ze scoren laag op woordenschat en sociaal inzicht 

Slide 13 - Tekstslide

Wat is géén kenmerk van ASS?
A
Goed in sociaal contact
B
Fladderen met de handen
C
Overgevoelig voor geluiden
D
Monotoon praten

Slide 14 - Quizvraag

Syndroom van Asperger
 • Ernstige relatiestoornis of sociale stoornis
 • Weerstand tegen veranderingen
 • Opvallend dwangmatig of stereotiep gedrag
 • Intense en meer dan normale interesse in bepaalde dingen
 • Normale tot hoge intelligentie  

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

PDD-NOS
 • Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven)
 • Beperking in de ontwikkeling van sociale vaardigheden
 • Beperking in verbale en non-verbale communicatie
 • Stereotiep gedrag 
 • Voldoet niet aan criteria voor autisme

Slide 17 - Tekstslide

Andere kenmerken PDD-NOS
 • Komt meestal voor bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Kan voorkomen in combinatie met andere stoornissen (ADHD, Epilepsie)
 • Contact met leeftijdsgenootjes is lastig (ouders vaak wel goed)
 • Onhandig en angstig in sociale situaties 
 • Ze begrijpen non-verbale signalen niet (boos kijken)
 • Moeite met aandacht vasthouden bij iets dat ze niet interesseert
 • Moeite met iets verbeelden 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video