cross

Mens & Emotie


Mens & Emotie
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingTekenen+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 400 min

Introductie

Aan het eind van deze les kun je in een schilderij een mens en zijn emotie uitbeelden.

Onderdelen in deze les


Mens & Emotie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je in een schilderij een mens en zijn emotie uitbeelden. 


Slide 2 - Tekstslide

Inhoud thema
Dit thema bestaat uit verschillende opdrachten:
 1. Vooronderzoek
 2. Ontwerpproces
 3. Reflectie Mens en Emotie 
 4. Beoordelingsformulier
 5. Kunstbeschouwen


Slide 3 - Tekstslide

Mens & Emotie
Kunstenaars houden zich graag bezig met het vastleggen van de emotie van een persoon in een schilderij. 
Dit kan op verschillende manieren, door de uitdrukking in de gezichten, de lichaamshouding, het kleurgebruik en ook op de manier van schilderen en de hantering van het materiaal.

Slide 4 - Tekstslide

Mens & Emotie
We bekijken eerst een aantal schilderijen van kunstenaars die zich ook met het onderwerp ‘Mens en Emotie’ hebben bezig gehouden.

Let bij deze afbeeldingen vooral op de uitdrukking in de gezichten, de lichaamshouding, het kleurgebruik en ook op de manier van schilderen en de hantering van het materiaal

Slide 5 - Tekstslide
Wat kun je zeggen 
over?
 1. uitdrukking in het gezicht,
 2. de lichaamshouding,
 3. het kleurgebruik,
 4. en de manier van schilderen?

Slide 6 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over?
 1. uitdrukking in het gezicht,
 2. de lichaamshouding,
 3. het kleurgebruik,
 4. en de manier van schilderen?

Slide 7 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over?
 1. uitdrukking in het gezicht,
 2. de lichaamshouding,
 3. het kleurgebruik,
 4. en de manier van schilderen?

Slide 8 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over?
 1. uitdrukking in het gezicht,
 2. de lichaamshouding,
 3. het kleurgebruik,
 4. en de manier van schilderen?

Slide 9 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over?
 1. uitdrukking in het gezicht,
 2. de lichaamshouding,
 3. het kleurgebruik,
 4. en de manier van schilderen?

Slide 10 - Open vraag

Opdracht
Beeld in een schilderij een mens en zijn emotie uit. Het gaat om de mensfiguur die het beeld moet vullen. Je mag kiezen voor alleen de kop, maar ook voor de hele figuur. Als je de hele figuur uitbeeldt wordt de achtergrond belangrijker, want er blijft meer restruimte over.

Formaat: A2 tekenpapier
Materiaal: Verf, pastelkrijt, potlood, fineliner of een combinatie hiervan
Gereedschap: Penselen
Tijd: 8 lesuren
 Slide 11 - Tekstslide

Vooronderzoek

Slide 12 - Tekstslide
Marlene Dumas schildert expressieve portretten. Bij haar draait het niet om het ‘mooie plaatje’, maar om de gevoelens die zij in haar werk wil laten zien. 
Wat wil ze met dit portret laten zien/voelen volgens jou? Waarom?

Slide 13 - Open vraag


 1. Met welk materiaal heeft ze het werk gemaakt en hoe versterkt dit de emotie.
 2. Heeft ze realistisch geschilderd of geabstraheerd? Waar zie je dat aan?

Slide 14 - Open vraag


 1. Heeft hij ruw of glad geschilderd? 
 2. Waaraan zie je dat?

Slide 15 - Open vraag

Ontwerpproces

Slide 16 - Tekstslide


Upload een foto van een 'mens met emotie', 
 1. Welke emotie zie je?
 2. Waaraan kun je dat zien?


Slide 17 - Open vraag


Upload een foto van een 'mens met emotie', 
 1. Welke emotie zie je?
 2. Waaraan kun je dat zien?


Slide 18 - Open vraag


Upload een foto van een 'mens met emotie', 
 1. Welke emotie zie je?
 2. Waaraan kun je dat zien?


Slide 19 - Open vraag


Upload een foto van een 'mens met emotie', 
 1. Welke emotie zie je?
 2. Waaraan kun je dat zien?


Slide 20 - Open vraag

Ontwerpen
 1. Maak een collage van 10 afbeeldingen van emoties.
 2. Maak van 4 emoties, waarvan je denkt dat je daarmee verder kunt een serie schetsen.
  Let daarbij op de volgende punten:
  - Uitdrukking / houding
  - Kleurgebruik en lijnvoering.
  - Manier van afbeelden (boosheid geef je niet weer door zachte kleuren en       mooie ronde vormen te gebruiken).
 3. Kies voor één emotie om verder uit te werken in een schets en geef aan waarom je voor deze kiest. Laat vervolgens je keuze aan de docent zien.
 4. Werk vervolgens jouw gekozen ontwerp uit.

Slide 21 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
 1. Het moet duidelijk zijn welke emotie je hebt uitgebeeld.
 2. Zijn de gekozen beeldende middelen als lijnwerking, kleurgebruik, contrasten etc, logisch en passend bij de gekozen emotie?
 3. Goed gebruik van materiaal, techniek en netjes afgewerkt.
 4. Het eindwerkstuk moet een logisch verband hebben met je ontwerpproces.Slide 22 - Tekstslide

Reflectie Mens en Emotie
Verwerk in een kort getypt verslag onderstaande vragen:

Oriëntatie/ Ideevorming:

1. Hoe is je idee voor het ontwerp van jouw ‘Mens en Emotie’ tot stand gekomen?

2. Waarom past jouw ontwerp zo goed binnen de opdracht. Leg uit.


Slide 23 - Tekstslide

Reflectie Mens en Emotie
Proces:
3. Hoe heb je het proces doorlopen: Wat heb je gedaan en hoe heb je dat aangepakt. Vertel over problemen die je tegen bent gekomen en welke oplossingen je bedacht hebt. Benoem in je beschrijving onderstaande elementen:
• Oriëntatie: vooronderzoek en oriëntatie op Mens en Emotie, eventueel vormonderzoek.
• Schetsfase: ideevorming en keuze van beeldende aspecten: compositie, kleur, enz.
• Uitwerking: materiaalgebruik, afwerking

4. Geef aan waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. En hoe je dat beter kunt doen.
5. Benoem 2 doelen om de volgende keer aan te werken.
6. Heb je voldaan aan de eisen van de opdracht? Leg uit.


Slide 24 - Tekstslide

Beoordelingformulier
Voeg het ingevulde beoordelingsformulier toe aan je verslag.

Slide 25 - Tekstslide