4.6 Evolutie in populaties vervolg

LEERDOELEN
4.6 evolutie in populaties

* je weet hoe allelen in een populatie overerven
* je kunt genfrequenties uitrekenen met de Hardy Weinberg formule

                                    

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

LEERDOELEN
4.6 evolutie in populaties

* je weet hoe allelen in een populatie overerven
* je kunt genfrequenties uitrekenen met de Hardy Weinberg formule

                                    

Slide 1 - Tekstslide

Vraag van de dag;
Ik heb er zin in vandaag!!
helemaal mee eens
eens
oneens
helemaal mee oneens

Slide 2 - Poll

Slide 3 - Tekstslide

genfrequenties
p = dominant en q = recessief

p2 + 2pq + q2 = 1                           
A
a
A
AA = p2
Aa = pq
a
Aa = pq
aa = q2

Slide 4 - Tekstslide

Rekenen met genfrequenties
gaat mij wel lukken
helemaal mee eens
eens
oneens
helemaal oneens

Slide 5 - Poll

Werken in groepen
iedere groep krijgt een opdracht;
genfrequentie berekenen met Hardy Weinberg
5 minuten
daarna wijs ik leerlingen aan die hun som uitleggen aan de klas

Slide 6 - Tekstslide


Team 1;
Elaine, Daan, Sahil


Team 5;
Annemarijn, Sophie, Roos

Team 2;
Bente, Ismael, Pleun, Ivan


Team 6;
Oskar, Titus, Casper

Team 3;
Noor B, Rosalyn, Noortje, Lieke


Team 7;
Noor vdV, Mayssa, Sanne

Team 4;
Isidora, Anna, Bas


Team 8;
Thijs, Fleur, Finn, Calanthe

Slide 7 - Tekstslide

opdracht 1
In een populatie worden 50 katten geteld, 2 hebben witte haren, 48 hebben zwarte haren. Het allel voor witte haren is recessief.

(1) Bereken de allelfrequentie van A en voor a.
(2) Welk deel van de zwartharige katten is heterozygoot?

Slide 8 - Tekstslide

opdracht 2 
Bij schapen komt een witte vacht tot stand onder invloed van het dominante gen H en een zwarte vacht door het recessieve gen h. Uit een kudde schapen in Idaho werd een steekproef van 900 schapen genomen. Van deze schapen hadden er 891 een witte vacht en 9 een zwarte vacht. Op deze populatie is de regel van Hardy Weinberg van toepassing.

Bereken de frequentie van allel H in deze populatie.


Slide 9 - Tekstslide

opdracht 3

36% van de mensen is homozygoot recessief (aa) voor vaste oorlellen. 
1.  Wat is de frequentie van het recessieve allel?
2. Hoeveel mensen zijn heterozygoot?


Slide 10 - Tekstslide

opdracht 4
In een populatie van 100 muizen hebben 9 muizen lang haar. Lang haar (h) is recessief en kort haar (H) is dominant

1. Hoeveel van de muizen hebben kort haar?
2. Wat is de allelfrequentie van lang haar?
3. hoeveel muizen zijn homozygoot dominant?

Slide 11 - Tekstslide

lezen
pag 55 veranderende allelfrequenties

vraag; wanneer geldt de regel van H-W niet?

Slide 12 - Tekstslide

Lezen
p. 58 genetic drift
straks kun je uitleggen wat;
1. genetic drift
2. flessenhals effect
3. founder effect
is

Slide 13 - Tekstslide

Ik heb nu wel een beetje feeling voor Hardy-Weinberg-opgaven gekregen
A
ja, lukt wel!
B
soms wel, soms niet
C
ik snap er héél weinig van
D
Hardy wie?

Slide 14 - Quizvraag

Wat bereken je met de formule p+q=1?
A
De allelfrequenties
B
De genotypefrequenties?

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

In vergelijking met vorige les vond ik deze les
veel beter
beter
hetzelfde
slechter
veel slechter

Slide 17 - Poll

LEERDOELEN
4.6 evolutie in populaties

* je weet hoe allelen in een populatie overerven
* je kunt genfrequenties uitrekenen met de Hardy Weinberg formule

                                    

Slide 18 - Tekstslide