ICC-cursus '21/'22, les 1

28/10/21
ICC-cursus les 1
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

28/10/21
ICC-cursus les 1
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Kennismaking
 • Uitleg ICC-cursus
 • Cultuurbeleidsplan, lesschema, lesonderwerpen

 • Wat is cultuureducatie?
 • Theater Sonnevanck
 • Sleutelervaring
 • Intakeformulier
 • Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Ik luister muziek.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 3 - Poll

Ik kijk films.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 4 - Poll

Ik ga naar het theater.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 5 - Poll

Ik bezoek musea.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 6 - Poll

Heb je ooit aan actieve kunstbeoefening gedaan?
(Denk aan het volgen van muziekles, theaterles, dansles, etc).
Nee
Ja

Slide 7 - Poll

Doe je momenteel aan actieve kunstbeoefening?
(Denk aan het volgen van muziekles, theaterles, dansles, etc).
Nee
Ja

Slide 8 - Poll

Kennismaking
CBS De Koning
OBS Het Vastert
KBS De Troubadour
KBS Veldzijde
Basisschool Sint Jan
Neon College
IBS De Tulp
International School Twente
- Naam
- School
- Klas

Slide 9 - Tekstslide

Kennismaking

Slide 10 - Tekstslide

Uitleg ICC-cursus
Landelijk kader van de cursus:
 • Ontwikkeld in 2004 i.s.m. drie koepelorganisaties
 • Eind 2021 +- 10.000 opgeleide ICC'ers
 • Landelijk certificaat
 • Samenhang met rijksbeleid
 • 'Komen en gaan' --> 'vragen en aanbieden' --> 'leren en ervaren'          (2014, Hart/d voor Cultuur)

Slide 11 - Tekstslide

Uitleg ICC-cursus
Doelstellingen van de cursus:

 • Het verwerven van inzicht en vaardigheden om keuzes te maken bij de ontwikkeling van cultuureducatie op school.
 • Het verwerven van vaardigheden om deze keuzes te vertalen in een cultuurplan met een jaar- en ambitieplan voor de school.
 • Het leggen van een fundament voor een netwerkstructuur waarin school en culturele omgeving elkaar ontmoeten.
 • Het leggen van een fundament voor een duurzame samenwerking tussen culturele instellingen en scholen voor primair onderwijs.

Slide 12 - Tekstslide

Uitleg ICC-cursus
Competenties ICC'er - 1) Cultuur in beweging
De ICC'er:

 • is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie: landelijk, provinciaal en lokaal;


 • heeft inzicht in het beschikbare cultuureducatieve aanbod op lokaal, provinciaal en landelijk niveau;
 • kan aanbod koppelen aan de visie van de school, aan het onderwijsconcept en aan het schoolprogramma;
 • kan de huidige en de gewenste situatie op het gebied van cultuureducatie voor de eigen school inzichtelijk maken – bijvoorbeeld met behulp van het Cultuurkompas.

Slide 13 - Tekstslide

Uitleg ICC-cursus
Competenties ICC'er - 2) Cultuur in perspectief
De ICC'er:


 • heeft kennis van en inzicht in ontwikkelingen die verband houden met cultuureducatie, zoals doorgaande leerlijnen, brede school en buitenschoolse opvang;
 • zorgt voor draagvlak binnen de school; coacht en adviseert collega’s;
 • stelt de juiste vragen aan cultuuraanbieders zodat de cultuureducatieve producten worden gekozen die daadwerkelijk passen bij de school en het lesprogramma;
 • is in staat om een culturele activiteit te analyseren en te beoordelen op educatieve toepassingen en relevantie binnen de eigen school.

Slide 14 - Tekstslide

Uitleg ICC-cursus
Competenties ICC'er - 3) Cultuur in mijn school
De ICC'er:


 • is in staat om een meerjarig cultuurbeleidsplan en een cultureel actieplan te maken en de visie te vertalen naar concrete activiteiten;
 • is in staat om actoren te bewerken die nodig zijn om de visie van de school gestalte te geven;
 • heeft inzicht in de beschikbare budgetten voor cultuureducatie;
 • neemt deel aan netwerken binnen cultuureducatie.

Slide 15 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
 • Van de huidige naar de gewenste situatie.
 • Een cultuurplan is een groeidocument. 
 • Een cultuurplan schrijf je in overleg met anderen. 
 • Een cultuurplan laat je nadenken over de rol van cultuureducatie op jouw school en laat je bewust keuzes maken. 
 • Kies een vorm die bij jou/je school past.

Slide 16 - Tekstslide

1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en het cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerderen cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie (middel/doel, breedte/diepte),  
         talenten/deskundigheidsbevordering, materialen/ruimtelijke 
         omstandigheden, contacten/samenwerking, etc.
Cultuurbeleidsplan

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Lesschema
LES
DATUM
LOCATIE
ADRES
Les 1
Do 28/10/21
Theater Sonnevanck
Walstraat 2
Les 2
Do 25/11/21
Wilminktheater
Willem Wilminkplein 1
Les 3
Do 20/01/22
Metropool
Willem Wilminkplein 2
Les 4
N.t.b.
Op je eigen school
Les 5
Do 07/04/22
Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131
Les 6
Do 19/05/22
Tetem
Stroinksbleekweg 16
Les 7
Do 09/06/22
Nederlandse Reisopera
Hoge Bothofstraat 43A
Les 8
Do 23/06/22
Concordia
Langestraat 56

Slide 19 - Tekstslide

LES
DATUM
ONDERWERP
Les 1
Do 28/10/21
Kennismaking + Leervragen + 1) Visie op onderwijs
Les 2
Do 25/11/21
Theorie (begrippen en definities) + Ontwikkelingen
Les 3
Do 20/01/22
3) Huidige situatie + 7) Rollen/competenties/taakverdeling
Les 4
N.t.b.
2) Visie op cultuur(educatie)
Les 5
Do 07/04/22
4) Ambities + 8) Financiën/begroting
Les 6
Do 19/05/22
5a) Doelen + 5b) Tussendoelen/meerjarenplan
Les 7
Do 09/06/22
6) Evalueren, verslagleggen en draagvlak
Les 8
Do 23/06/22
Presentaties + Uitreiking certificaat
N.v.t.
Na 23/06/22
Anonieme evaluatie
Lesonderwerpen

Slide 20 - Tekstslide

Wat is cultuur?

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Wat is cultuureducatie?
Filmpje 'Art & Sofie' --> wat leren deze kinderen?

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Wat versta jij onder cultuureducatie? Maak een mindmap.
Wat is cultuureducatie?

Slide 25 - Tekstslide

beeldend
dans
drama
erfgoed
literatuur
mediakunst
muziek
Wat is cultuureducatie?

Slide 26 - Tekstslide

ACTIEF
RECEPTIEF
maken/doen
meemaken/kijken
Wat is cultuureducatie?
reflectief

Slide 27 - Tekstslide

OP SCHOOL
BUITEN SCHOOL
Wat is cultuureducatie?

Slide 28 - Tekstslide

ACTIEF
ACTIEF
RECEPTIEF
RECEPTIEF
BUITEN SCHOOL
BUITEN SCHOOL
OP SCHOOL
OP SCHOOL
+
Interactief concert 
in een concertzaal
Filmvertoning 
in het filmhuis
Theatervoorstelling 
in het speellokaal
Dagproject 
in de school
Textielworkshop 
in een museum
+
+
+
=>
=>
=>
=>
Wat is cultuureducatie?

Slide 29 - Tekstslide

BINNENSCHOOLS
BUITENSCHOOLS
PO
VO
Wat is cultuureducatie?

Slide 30 - Tekstslide

Theater Sonnevanck 

Slide 31 - Tekstslide

Sleutelervaring
"Een ervaring/gebeurtenis die een ingrijpende en vaak langdurige impact heeft, en die een rol vervult in de ontwikkeling." 

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Sleutelervaring/passie
Kun je je een cultuureduactie-activiteit herinneren uit je jeugd, die op de een of andere manier impact op je had?
Zo ja, waarom had die activiteit impact?

Waarom werk je in het onderwijs? Waar word je blij van?
 

Slide 34 - Tekstslide

Intakeformulier
Bespreek ik tweetallen de leervragen op je intakeformulier
 

Slide 35 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 1 (incl. passie-oefening 2),
       - Deel 1, hoofdstuk 2
       - Deel 1, hoofdstuk 3 
       - Deel 2, hoofdstuk 1
       - Deel 2, hoofdstuk 2
       - Deel 2, hoofdstuk 5
 • Intakeformulier verder invullen/wijzigen
 • Schoolvisie op onderwijs noteren
 • Huidige situatie op het gebied van cultuureducatie beschrijven
 • Teambijeenkomst plannen tussen 20/01 (les 3) en 07/04 (les 5)

Slide 36 - Tekstslide


Volgende les:

donderdag 25 november 2021
15.30 - 18.00 uur

Wilminktheater
Willem Wilminkplein 1

(Precieze locatie volgt per mail van Evelien)

Slide 37 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
   Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06 86 88 01 92

   Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CAT
   evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 06 48 46 38 95

Slide 38 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze