Woordenschat en een rijke taalleeromgeving

woordenschat en een taalrijke leeromgeving
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2BasisschoolHBOGroep 6

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

woordenschat en een taalrijke leeromgeving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verwachtingen

Slide 3 - Woordweb

wat verwacht je van de workshop?
Twee onderwerpen
woordenschat
taalrijke leeromgeving
even opfrissen

woordenschat en methodes

de meertalige leerling

woordenschat zichtbaar maken

actief aan de slag

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

woordenschat

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nieuwe woorden?
eind groep 2: 3000 woorden
gr 3: 1500 woorden 
gr 4: 1500 woorden
gr 5: 1500 woorden
gr 6: 1500 woorden
gr 7: 1500 woorden
gr 8: 1500 woorden      --->             eind groep 8: 10.000 woorden
40 woorden per week.

12 per dag

Slide 7 - Tekstslide

dus rond de 50 woorden per week. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nuance
Kinderen leren woorden niet alleen op school. Thuis, op de sportclub, op televisie, bij het spelen, leren kinderen ook Nederlands.

Heeft het kind dit netwerk niet?
Dan moet er actie worden ondernomen!

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1
2
3
4
consolideren
voorbewerken
controleren
semantiseren

Slide 11 - Sleepvraag

sleepvraag: wat is de juiste volgorde? van de viertakt?

Slide 12 - Video

even opfrissen met een filmpje
wat is het allerbelangrijkste bij woordenschat?
A
voorbewerken
B
herhalen
C
herhalen
D
semantiseren

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kinderen moeten woorden in verschillende contexten en momenten ervaren om ze te laten beklijven. 
herhaling

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

meer informatie?
Lees de kwaliteitskaart woordenschat .
Hierin staan tips beschreven mbt de 4takt van Verhallen. Ook staan er voor alle bouwen een voorbeelden beschreven bij elk onderdeel van de 4takt.

https://www.leraar24.nl/app/uploads/Woordenschat_PO_Bijlage2_Kwaliteitskaarten-Woordenschat-gebundeld.pdf  


Kwaliteitskaart

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

er is niet één juiste aanpak
The National Reading Panel (2000): 
  1. directe en indirecte instructie
  2. herhaling
  3. veelvuldig confronteren met nieuwe woorden
  4. woorden in contexten plaatsen
  5. actieve betrokkenheid bij leerlingen creëren
  6. gebruik maken van multimedia
  7. taal in alle vakken
  8. inzet van de moedertaal

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

directe instructie
indirecte instructie

Het expliciet aanbieden van vooraf gekozen woorden.

Dit zijn woorden uit de methode, maar het kunnen ook woorden uit leesteksten, opdrachten of dagelijkse situaties zijn.

De kinderen hulpmiddelen aanbieden om zelf de betekenis te achterhalen of om de opdracht uit te kunnen voeren:

- stappenplannen
- beeldwoordenboeken
- google translate
- veilige zoekmachine

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

woorden in context

Slide 18 - Tekstslide

hoe maak je woordenschat visueel? mbv clusters. Door woorden in samenhang aan te bieden blijft het beter hangen.

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

actieve betrokkenheid
Placemat
Ren je rot
Mix en Koppel

Slide 20 - Tekstslide

http://cooperatieflerenolo.weebly.com/cooumlperatieve-structuren.html 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

samenvatten

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat hebben meertalige leerlingen van ons nodig?
A
meer leertijd
B
meer lestijd
C
meer leestijd
D
meer woordenschat

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

waar ligt de basis?
A
woordenschat
B
woordenschat
C
woordenschat
D
woordenschat

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

wat kan je inzetten om de woordenschat te vergroten?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

de taalrijke leeromgeving

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

waar denk je aan bij een taalrijke leeromgeving?

Slide 27 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

impliciet leren
*veilige omgeving
*experimenteren
*uitnodigend
*beschikbaar materiaal
*leren fietsen
*leren van elkaar

Slide 28 - Tekstslide

taal leren blz 26/27 + 54

Slide 29 - Tekstslide

taal leren blz 73