Illegale visserij les 3 (Basisschool)

ILLEGALE, NIET GERAPPORTEERDE EN ONGEREGULEERDE VISSERIJ (IUU) - Les 3
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Social scienceHistory+2BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Beschrijving Overbevissing is een grote bedreiging voor het leven in de oceaan. 90% van alle vis wordt overbevist. Illegale visserij heeft een grote invloed. In deze les worden verschillende vismethoden besproken. Er wordt uitgelegd welke gevolgen verschillende vismethodes hebben op de oceaan en het zeeleven, en hoe sommige methodes bijvangst kunnen verminderen.

Instructies

Instructie
In deze les wordt dieper ingegaan op illegale visserij. In deze les worden verschillende vismethoden en de gevolgen van deze op het zeeleven besproken.

Tijd: 45 minuten

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

ILLEGALE, NIET GERAPPORTEERDE EN ONGEREGULEERDE VISSERIJ (IUU) - Les 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze les is gemaakt door Sea Shepherd. De Sea Shepherd Conservation Society is opgericht in 1977 om de oceanen en het leven in zee te beschermen. Sea Shepherd is wereldwijd actief en voert directe acties uit tegen tal van zaken die de oceanen bedreigen. Eén van Sea Shepherds missies is een einde te maken aan illegale visserij en bijvangst te verminderen.
Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!

Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens deze les gebruiken we de volgende symbolen om leeractiviteiten en  acties aan te duiden.
By-catch, fishing methods and their impacts.
Bijvangst, visserijmethoden en de negatieve effecten.

Slide 3 - Tekstslide

In deze les gaan we dieper in op illegale visserij en overbevissing. We kijken naar verschillende methodes die gebruikt worden om vis te vangen en naar de gevolgen die deze methodes hebben.
By 2050 the ocean will be empty
In 2050 zal de oceaan leeg zijn.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide laat een lege oceaan zien. Leg uit dat wetenschappers schatten dat rond 2050 het ecosysteem van de oceanen zal instorten, dat vis en zeeleven verdwenen zullen zijn als we geen actie ondernemen om de oceanen te beschermen.

DOE INTERACTIEF MEE – vraag leerlingen naar www.LessonUp.app  te gaan

Last Lesson
  • Detecting IUU.
  • AIS & Satellite.
  • Patrols.
  • Regional cooperation.
  • Protecting Marine life.
  • Laws and regulations.
  • Marine reserves.


VORIGE LES

IUU detecteren.
AIS & Satelliet.
patrouilles.
Regionale samenwerking.
Het leven in zee beschermen.
Wet en regelgeving.
Mariene reservaten.

Slide 5 - Tekstslide

In de vorige les vertelden we over de verschillende manieren om de oceaan te beschermen en de manieren waarop illegale visserij ontdekt kan worden.

Nu kijken we naar de gevolgen van de visserij, zowel legaal als illegaal, en op welke manier zij bijdragen aan overbevissing.

26% of Global Fishing Catch is By-Catch.
By-catch is anything caught in nets or on lines that fishermen don't want or are not allowed to legally sell.

BIJVANGST

26% van de wereldwijde visvangst is bijvangst.

Bijvangst is alles dat in netten of aan lijnen wordt gevangen en dat vissers niet legaal willen of mogen verkopen.

Slide 6 - Tekstslide

Geschat wordt dat ongeveer 26% van alle gevangen vis bijvangst is. Bijvangst is alles wat gevangen wordt in visnetten en vislijnen dat de vissers niet wilden of mogen vangen.

Meestal wordt bijvangst weer terug de zee in gegooid. De meeste dieren die vast hebben gezeten in netten zijn dan echter al dood of zwaar gewond. Bijvangst kan bestaan uit andere vissoorten, haaien, zeeschildpadden, vogels, dolfijnen en zelfs walvissen.

Why does by-catch happen?
Scale of industrial fishing.
Waarom vindt bijvangst plaats?
Schaal van industriële visserij.

Slide 7 - Tekstslide

De netten van commerciële vissersschepen zijn zo groot dat ze alles vangen wat langs zwemt. De netten blijven lange tijd in het water hangen zodat alle dieren in dat gebied uiteindelijk gevangen worden. Hoewel vissers alleen een bepaalde vissoort willen vangen, is het makkelijker om alles te vangen. Bijvangst is een bijproduct van zo groot mogelijke vangsten, die zo veel mogelijk geld opleveren in zo min mogelijk tijd.
BY-CATCH
Every  year over
300,000 Whales and dolphins
and
250,000 loggerhead and
leatherback sea turtles
die as a result of
commercial fishing operations.


BIJVANGST

Elk jaar over
300.000 walvissen en dolfijnen en
250.000 onechte en
lederschildpadden
sterven als gevolg van
commerciële visserijactiviteiten.

Slide 8 - Tekstslide

Commerciële visserij is verantwoordelijk voor onder meer de dood van zo’n 300.00 dolfijnen en walvissen  en meer dan 250.000 zeeschildpadden, allemaal als bijvangst.
PURSE SEINE FISHING
Each country that borders the ocean has territorial waters, referred to as an Exclusive Economic Zone (EEZ). 

Within the EEZ countries can establish marine sanctuaries providing protection in ecologically vital areas,


Ringzegen visserij.

Slide 9 - Tekstslide

Ringzegen zijn een vorm van sleepnetten die een enorme hoeveelheid bijvangst veroorzaken. Verschillende soorten tonijn leven samen in scholen en worden zo allemaal gevangen, terwijl vissers maar 1 soort bejagen. Bijvangst wordt vaak niet goed gerapporteerd zodat er in werkelijkheid meer bijvangst is dan wordt vermeld.

Slide 10 - Video

Sommige commerciële vissers vangen opzettelijk andere diersoorten zoals wavissen en walvishaaien, om andere vissoorten daarmee te lokken.
In dit filmpje van Sea Shepherds campagne Operation Albacore zie je het probleem van bijvangst in de zee van Gabon.
https://www.youtube.com/watch?v=cnm-T0GiuSY&list=PLx1pnhQVtbbBnH1BBXzQtknEROG73UNO9&index=3


Protecting marine life
Turtle Exclusion Devices(TED)

Measures to deter sea birds:
  • Streamers.
  • Setting lines at night.

BESCHERMING VAN MARIENE ZEELEVEN

Uitsluitingsapparatuur voor schildpadden (TED)

Maatregelen om zeevogels af te schrikken:

   's Nachts lijnen uitgooienSlide 11 - Tekstslide

Er zijn verschillende manieren om het zeeleven te beschermen tegen bijvangst; bijvoorbeeld:

Vangst monitoren en vrijlaten
Veel landen eisen dat vissers bemanning hebben die speciaal oplet of walvissen, dolfijnen en zeeschildpadden in hun netten verstrikt raken en dat zij hen bevrijden voor ze doodgaan in de netten.

Turtle Excluder Device (TED)
TEDs zijn roosters in sleepnetten voor de garnalenvangst die ervoor zorgen dat zeeschildpadden niet in de netten verstrikt raken. In sommige industrieën zijn deze verplicht.

Beschermen van zeevogels
Veel zeevogels zijn het slachtoffer geworden van de toegenomen visserij en de grote aantallen visnetten en vislijnen.

De ACAP (Agreement on Conservation of Albatross and Petrels) is een internationale organisatie die probeert de risico’s voor zeevogels te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door:
    door de tijd dat haken op zee drijven te verkorten
    door te monitoren wanneer vogels te dicht in de buurt van visnetten komen
    door alleen ‘s nachts te vissen, als de vogels niet op zee zijn

Hoewel deze methodes helpen, is het nog steeds geen garantie dat er geen vogels als bijvangst in netten terecht komen.

Scale of fishing industry.
Schaal van de visserij-industrie.

Slide 12 - Tekstslide

Door de toegenomen vraag naar vis en de commerciële wens om zo kosteneffectief mogelijk te werken, werden de vissersschepen steeds groter. De schepen en netten werden steeds groter en konden steeds meer vissen vangen.
Increasing size of fishing nets.
Toenemende grootte van visnetten.

Slide 13 - Tekstslide

De visnetten zijn steeds groter geworden en de gaten in de netten juist kleiner. Vroeger konden kleinere vissen nog uit de gaten zwemmen, zodat jonge vissen de kans kregen te groeien. Nu raken ook de kleine vissen vast in de enorme visnetten.
Hoe komt het denk je dat er steeds
minder vis gevangen wordt,
terwijl de vissersvloten steeds groter worden?

Slide 14 - Woordweb

Sinds 1950 is het aantal vissersschepen verdubbeld, maar de vangst wordt steeds kleiner.

Vraag de leerlingen via de LessonUp app of bespreek in de groep:
“Hoe komt het denk je dat er steeds minder vis gevangen wordt, terwijl de vissersvloten steeds groter worden?”

TYPES OF FISHING
DRIFTNETS
Driftnet refers to the setting of nets along the top of the ocean. 

A driftnet hangs vertically in the water attached to ropes along the ocean surface with buoys and weights along the bottom.

Target pelagic fish that live in open ocean.

MANIEREN VAN VISSEN
DRIJFNETTEN

Drijfnet verwijst naar het plaatsen van netten langs de top van de oceaan.

Een drijfnet hangt verticaal in het water, vastgemaakt aan touwen langs het oceaanoppervlak met boeien en gewichten langs de bodem.

Richt op vissen die in de open oceaan leven.Slide 15 - Tekstslide

Er zijn verschillende methodes van vissen die gebruikt worden om verschillende soorten vis te vangen.

Drijfnetten zijn netten die aan de oppervlakte van zee drijven. Ze zitten niet vast aan de bodem. Deze netten worden gebruikt om vis in de open oceaan te vangen. Drijfnetten kunnen kilometers lang zijn.

Stropers worden vaak betrapt op het gebruik van illegale drijfnetten. Sinds 1991 zijn drijfnetten langer dan 2,5 kilometer verboden. Door illegale vissers worden deze netten echter nog steeds, meer dan 25 jaar later, gebruikt.

TYPES OF FISHING
GILLNETS
Gillnets are walls of netting set in a straight line, using floats on the surface the length of the lines can be adjusted to set the nets at varying depths.

They are usually set several kilometres below the surface and can be many kilometres long.  They are used for deep living fish like toothfish. 


MANIEREN VAN VISSEN
KIEUWNETTEN

Kieuwnetten zijn netten die in een rechte lijn zijn geplaatst.

Ze liggen enkele kilometers onder het water en kunnen kilometers lang zijn.

Ze worden gebruikt voor dieplevende vissen zoals ijsheek.Slide 16 - Tekstslide

Kieuwnetten zijn muren van rechte netten die heel effectief zijn in het vangen van vis. Met boeien kan aangepast worden hoe diep het net reikt. De netten zijn meestal kilometers lang en ook kilometers diep. Ze worden gebruikt om diepzeevissen zoals de zeebaars te vangen.

Kieuwnetten worden al heel lang gebruikt. Maar
vroeger werden kieuwnetten vooral van hennep gemaakt, tegenwoordig van plastic. Vroeger werd er alleen gevangen zoveel als een volk nodig had om te overleven, en ook in deze netten waren de gaten vroeger groter zodat jonge vis kon ontsnappen. Landen hebben verschillende regels over het gebruik van kieuwnetten.

TYPES OF FISHING
LONG LINES
Long lines are fishing lines that can run for up to 100 km with thousands of baited barbed hooks.

Pelagic long line consists of a main fishing line line, with shorter lines attached containing the hooks.
MANIEREN VAN VISSEN
LANGE LIJNEN

Lange lijnen zijn vislijnen die tot 100 km kunnen lopen met duizenden haken met weerhaken.

Pelagische beugellijn, die bestaat uit een hoofdlijn met kortere lijnen die de haken bevatten.

Slide 17 - Tekstslide

Vissen met lange lijn kunnen wel 100 kilometer lang zijn en hebben duizenden haakjes met aas. Elk dier dat op het aas afkomt wordt gevangen, inclusief schildpadden en haaien. Deze lijnen zijn ook gevaarlijk voor zeevogels, die ook op het aas afkomen of op de vis die al aan de haak vastzit.
    Er zijn twee vormen van lange lijn: pelagische lijnen van gewoon vislijn en kabellijnen die zwaarder zijn.

TYPES OF FISHING
TRAWLING
Bottom trawling - This means the fishermen are dragging the nets along the seafloor scraping up everything in their path. 

MANIEREN VAN VISSEN
SLEEPNETTEN

Bodemtrawlvisserij - Dit betekent dat de vissers de netten over de zeebodem slepen en alles op hun pad schrapen.

Slide 18 - Tekstslide

Er zijn twee vormen van sleepnetten, de meest gebruikte is de bodemtrawler.

Bij de bodemtrawlvisserij worden de netten over de zeebodem gesleept. Al het zeeleven op de bodem wordt hierdoor geraakt: koraal, planten, zeesterren, sponzen, kwallen en vissen. Deze bijvangst wordt vaak als bijproduct gehouden en verwerkt als visvoer voor kweekvis. Bodemtrawlvisserij is zeer schadelijk, het beschadigt het hele leefgebied in een keer.


TYPES OF FISHING
BLAST FISHING
This is where the poachers use explosives (dynamite) to bomb around reefs to stun the fish and then they dive to collect the fish.

MANIEREN VAN VISSEN
EXPLOSIEVEN

Dit is waar de stropers explosieven (dynamiet) gebruiken om rond riffen te bombarderen om de vissen te verdoven en dan duiken ze om de vis te verzamelen.

Slide 19 - Tekstslide

Stropers gebruiken explosieven zoals dynamiet om alle vis in een rif in een keer te raken. De stropers duiken daarna om alle vis te verzamelen. Deze methode doodt ook het koraal en rif zelf. Het gebruik van explosieven om te vissen is verboden maar wordt nog steeds gebruikt in Tanzania en indonesië.
TYPES OF FISHING
POISONING
Sodium cyanide or bleach is used to kill or stun the fish, mainly by individual poachers who dive on reef systems.

MANIEREN VAN VISSEN
VERGIFTIGING

Natriumcyanide of bleekmiddel wordt gebruikt om de vissen te doden of te verdoven, voornamelijk door individuele stropers die op rifsystemen duiken.

Slide 20 - Tekstslide

Sodium cyanide of bleek wordt gebruikt om vissen te verlammen of te doden, vooral door individuele stropers die bij koraalriffen duiken. Verlamde tropische vissen worden gevangen om aan aquaria te verkopen. De chemicaliën doden en beschadigen ook het rif en het ander zeeleven.
TYPES OF FISHING
FISH AGGREGATING DEVICES (FAD)

These devices are designed to lure fish into an area to make it easier to find and catch fish.  The device can attract multiple species of pelagic fish.  

Small fish use the floating debris to hide from larger fish in the open ocean. Larger fish know this so visit the debris in search of an easy meal.MANIEREN VAN VISSEN
VIS AGGREGERENDE APPARATEN (FAD)

Deze apparaten lokken vissen naar een gebied om het gemakkelijker te maken om vis te vangen.

Kleine vissen verbergen zich in het afval om te verbergen voor grotere vissen.

Grotere vissen weten dit, dus gaan zijn naar FAD's op zoek naar een gemakkelijke maaltijd.

Slide 21 - Tekstslide

FADs, Fish Aggregating Devices, zijn apparaten om vis te lokken om het zo makkelijker te maken de vis te vinden en te vangen. De FADs lokken meerdere soorten vis, kleine vissen gebruiken de FAD’s om zich te verschuilen en lokken zo weer grotere vissen op zoek naar voedsel.
Abandoned, Lost and Discarded fishing gear.
Achtergelaten, verloren en weggegooid vismateriaal.

Slide 22 - Tekstslide

Achtergelaten, verloren en gedumpte visnetten, zowel van legale als illegale vissers, kunnen zogenaamde spooknetten worden. Enorme dodelijke muren van visnet waarin dieren verstrikt raken hebben enorme gevolgen voor het zeeleven.
Plastic Ghostnets.
Floating walls of death.
Plastic Drijfnetten - Drijvende muren van de dood.

Slide 23 - Tekstslide

De visnetten zijn gemaakt van plastic, en achtergelaten netten kunnen jarenlang rond blijven drijven. De netten zijn moeilijk te herkennen en zijn zo vaak dodelijk voor alle dieren die er mee in aanraking komen.

Noem drie manieren van vissen die schadelijk zijn voor koraalriffen.

Slide 24 - Open vraag

”Vraag de leerlingen via de LessonUp app of bespreek in de groep.

“Noem drie manieren van vissen die schadelijk zijn voor koraalriffen.”Noem drie manieren om bijvangst te verminderen

Slide 25 - Open vraag

Vraag de leerlingen via de LessonUp app of bespreek in de groep.

“Noem drie manieren om bijvangst te verminderen.”

HOW CAN YOU HELP?
What ways do you think you can help protect marine life from IUU activity and becoming by-catch?HOE KUN JIJ HELPEN?

Op welke manieren kun je helpen de zeedieren te beschermen tegen IUU-visserij en bijvangst?


Slide 26 - Tekstslide

Dit hebben we ook besproken in de vorige lessen. Vraag na de drie lessen de leerlingen een lijst te maken van ideeën om overbevissing, illegale visserij en bijvangst te stoppen.
WAYS YOU CAN HELP
Help reduce the demand for fish, which will reduce overfishing.

Help stop the use of products, such as shark fins, krill and fish oil tablets, fish in pet food.

Train to become a diver and help to remove ghost nets.

MANIEREN HOE JIJ KAN HELPEN

Help de vraag naar vis te verminderen, waardoor overbevissing zal verminderen.

Help het gebruik van vis in diervoeding te stoppen.

Train om duiker te worden en help spooknetten te verwijderen.

Slide 27 - Tekstslide

Mogelijke ideeën:
•    Help de vraag naar vis te verminderen.
•    Stop met het gebruiken van visproducten zoals haaienvinnen, krill en vis in huisdiervoer.
•    Neem duikles als je oud genoeg bent, en help mee spooknetten op te ruimen.Schrijf drie dingen op die je geleerd hebt

Slide 28 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek hem in de klas.

"Schrijf drie dingen op die je geleerd hebt."Was er iets wat je niet begreep?

Slide 29 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek hem in de klas.  

"Was er iets wat je niet begreep?."

By 2050 the oceans will collapse if we don't act.
90% of global fisheries are overfished.

30% of global commercial fishing catch is taken illegally

26% of global catch is by-catch


BELANGRIJKSTE FEITEN

Tegen 2050 zullen de oceanen instorten als we niets doen.

90% van de wereldwijde visserij is overbevist.

30% van de visserijvangst wordt illegaal gevangen.

26% van de wereldwijde vangst is bijvangst.

Slide 30 - Tekstslide

90 % van alle bejaagde vissoorten wordt overbevist.

30 % van alle vis wordt illegaal gevangen.

26 % van alle vangst is bijvangst.

In 2050 zal het ecosysteem van de oceaan instorten als we overbevissing niet stoppen.

Iedereen kan helpen door minder visproducten te gebruiken en door beter om te gaan met de gevangen vis.

Slide 31 - Tekstslide

De Sea Shepherd Case Studies zijn casussen over verschillende campagnes en laten zien wat Sea Shepherd doet tegen illegale visserij. De case studies kunnen gebruikt worden als verdieping en verrijking bij deze lessen.

www.seashepherdglobal.org

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies