week 24 les 2S

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Les devoirs
Apprendre: voc F/ Bloc H 
Faire: Bloc H :M: ex 31, ex 32: maak zelf 6 zinnen, gebruik daarbij de kolom
+ex 34 

 in de les: Bloc F/ Bloc H herhalen
corriger les exercices
in de les: SO retour/ PWW stof

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Bloc F
Je kunt de woorden uit voc F vertalen N-F/ F-N


Bloc H
je kunt de werkwoorden vouloir (willen) en pouvoir (kunnen/ mogen) gebruiken
je kunt een uitnodiging schrijven en beantwoorden
je weet waar je op moet letten als je een korte tekst gaat schrijven

Slide 3 - Tekstslide

Overhoren voc F

Slide 4 - Tekstslide

la différence
A
de disco
B
het verschil
C
de grap
D
het merk

Slide 5 - Quizvraag

la jupe
A
de jurk
B
de rok

Slide 6 - Quizvraag

propre
A
vreselijk
B
genoeg
C
eigen
D
alleen

Slide 7 - Quizvraag

La chemise est (zwart)
A
noir
B
noire
C
noirs
D
noires

Slide 8 - Quizvraag

la blague
le chapeau
le jean
la mode

Slide 9 - Sleepvraag

je veux

Slide 10 - Open vraag

Hoe ging het?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Bloc H p 124

Slide 12 - Tekstslide

oefenen met Bloc H

Slide 13 - Tekstslide

Vouloir en pouvoir
Vouloir (willen) en pouvoir (kunnen, mogen) in de présent (t.t.)

Slide 14 - Tekstslide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 15 - Tekstslide

Oefenen met vouloir (willen)

Slide 16 - Tekstslide

Ik wil
A
je veux
B
tu veux
C
je peux
D
tu peux

Slide 17 - Quizvraag

Wij willen
A
vous voulez
B
nous voulons
C
on veut
D
ils veulent

Slide 18 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Elle ...
A
veux
B
veut
C
veulent
D
voulont

Slide 19 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Vous ...
A
voulons
B
veulent
C
voulez
D
veux

Slide 20 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Tu ...

Slide 21 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
Les enfants ...

Slide 22 - Open vraag

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 23 - Tekstslide

Oefenen met pouvoir (kunnen, mogen)

Slide 24 - Tekstslide

Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 25 - Quizvraag

U kunt
A
Nous pouvons
B
Elle peut
C
Vous pouvez
D
Elles peuvent

Slide 26 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Nous ...
A
pouvont
B
peuvent
C
pouvez
D
pouvons

Slide 27 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Ils ...

Slide 28 - Open vraag

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 29 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 30 - Open vraag

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 31 - Open vraag

Corriger Bloc H

Is alles nagekeken in 
je WB????

Slide 32 - Tekstslide

PWW leerstof
Ch3 'Les bonnes affaires'

Arrêt blz 128 t/m 131
Niet leren: Bloc G! 

Slide 33 - Tekstslide