Vouloir en pouvoir

Bonjour!
- overhoring
-werkwoorden (pouvoir en vouloir)
- quiz de vacances
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Bonjour!
- overhoring
-werkwoorden (pouvoir en vouloir)
- quiz de vacances

Slide 1 - Tekstslide

Vouloir en pouvoir
Vouloir (willen) en pouvoir (kunnen, mogen) in de présent (t.t.)

Slide 2 - Tekstslide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 3 - Tekstslide

Oefenen met vouloir (willen)

Slide 4 - Tekstslide

Je veux
Tu veux
Elle veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent
Ik wil
Jij wilt
Zij wil
Wij willen
Jullie willen
Zij willen

Slide 5 - Sleepvraag

Vul de juiste vorm in:
Les enfants ...

Slide 6 - Open vraag

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 7 - Tekstslide

Oefenen met pouvoir (kunnen, mogen)

Slide 8 - Tekstslide

Je peux
Tu peux
Il peut
Elle peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/elles peuvent
Jij kan
Zij kan
Wij kunnen
Zij kunnen
Hij kan
Ik kan 
Jullie kunnen

Slide 9 - Sleepvraag

Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 10 - Quizvraag

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 11 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 12 - Open vraag

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 13 - Open vraag

à faire:
werkwoordenstencil.
Klaar?
laatste 10 minuten: vakantiequiz

Slide 14 - Tekstslide