Burgerschap, Periode 2, les 6, Mensenrechten - Vrijheid van meningsuiting - Protesten

Mensenrechten - Vrijheid van meningsuiting
Protest!!!
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Mensenrechten - Vrijheid van meningsuiting
Protest!!!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekende protesten
Vrouwenrechten in 1969: Dolle mina's -
acceptatie van abortus,
gelijke rechten voor vrouwen 
(emancipatie, ook wel feminisme genoemd)

Protest tegen homoseksualiteit 1969 - heden
Gay Pride Amsterdam - Roze zaterdag 
acceptatie van LHBTQ+

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Hebben jullie dit gevolgd?
Wat vinden jullie hiervan?
Weten jullie wat voor straf hiervoor staat?
Gevlucht naar Europa

Slide 5 - Tekstslide

Ovsjannikova wordt in Rusland verdacht voor het verspreiden van valse informatie over het Russische leger, waarvoor ze tien jaar celstraf kan krijgen.
Wat we weten over demonstreren
  • Demonstreren is een vorm van protest
  • Demonstratie is een tijdelijke bezetting van een openbare ruimte 
  • Gaat om minimaal 2 mensen
  • Politiek van aard (je wilt iets beïnvloeden)


Slide 6 - Tekstslide

Jaqeline van stekelenburg over protest

Vraag: dat zijn wij met zn alle, er moet een vraag zijn, wij zijn ontevreden
Aanbod: er moet een groepje mensen of een organisatie zijn die zegt; wij gaan een demonstratie organiseren. 
stap 1: als organisatie proberen alle neuzen een kant op de krijgen
stap 2: actie! als alle neuzen dezelfde kant op staan ga je voor actie!!

Gaat dit vanzelf?

Hoe zorgen we ervoor dat we aan de slag gaan?

Meeste drop outs bij willen
Mag je zomaar gaan protesteren?

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Regels Regels Regels 
De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.

- Demonstreren is een grondrecht.
- Meld het vooraf bij de gemeente.
- De burgemeester kijkt naar drie criteria: gezondheid, kans op wanordelijkheden en bescherming van het belang van het verkeer
- Het Europese Hof van de Rechten van de Mens bepaalde dat er geen sancties nodig zijn als demonstranten zich rustig gedragen. Ook wanneer het een illegale demonstratie is.Slide 8 - Tekstslide

De belangrijkste regels als je vreedzaam wil demonstreren:
* Eenmansprotest aanmelden hoeft niet
* Demonstratie van te voren aanmelden moet
* Afspraken maken over verloop van demonstratie mag, maar is niet verplicht
* Alleen burgemeester kan beperkingen of voorwaarden opleggen
* Extra beperkingen gelden rond bijzondere locaties (ambassade, regeringsgebouwen, etc)
* Alleen burgemeester kan demonstratie verbieden
* Vergunning voor demonstreren bestaat niet

Wat vinden jullie van protesteren als democratisch middel?

Welke bekende protesten ken je?

Slide 9 - Open vraag

Klimaat protesten +

Corona protesten:
Er ontstaat spanning tussen vrijheid en veiligheid.


Slide 10 - Tekstslide

Boeren + leraren protesten:

Vragen:
1. Wie protesteren er?
2. Waarom wordt er geprotesteerd?
3. Hoe protesteren ze? Wat doen ze?
4. Hoe reageert de overheid/politie/leger?
5. Snappen jullie dat er geprotesteerd wordt door de boeren/leraren? Waarom?
6. Wat vind je van de manier waarop er wordt geprotesteerd? Goed/Niet goed, want …

 Farmers Defence Force - waarbij de boeren aandacht vroegen voor hun positie in de maatschappij, de "continu wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk

De boeren vroegen aandacht voor hun positie in de maatschappij

1. Geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
2. Strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. 
3. Geen rekentools. Het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie.

Slide 11 - Tekstslide

Corona + klimaart protesten:

Vragen:
1. Wie protesteren er?
2. Waarom wordt er geprotesteerd?
3. Hoe protesteren ze? Wat doen ze?
4. Hoe reageert de overheid/politie/leger?
5. Snappen jullie dat er geprotesteerd wordt door de boeren/leraren? Waarom?
6. Wat vind je van de manier waarop er wordt geprotesteerd? Goed/Niet goed, want …

Coronaprotesten: er ontstaat spanning tussen vrijheid en veiligheid. 

Slide 12 - Tekstslide

waarom gaan jullie de straat niet op?

Slide 13 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Goed idee?

Slide 14 - Tekstslide

Veel aandacht voor de actie ipv het doel 
Leidt tot fellere reacties (met vindt het goed of juist niks)
Protest kent een golfbeweging
Acties als deze (schilderijen, lijm) zijn nodig om klimaatverandering op de kaart te zetten
JA
NEE

Slide 15 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

-Protest tegen Iraans regime
(1 oktober 2022)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Protest is een zeer effectieve manier om snelle veranderingen tot stand te brengen
JA
NEE

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Zou jij protesteren wanneer je een celstraf van 15 jaar boven het hoofd hangt?
JA
NEE
Dat ligt er aan.. namelijk:

Slide 18 - Poll

waarom wel/niet?
Wat kun je nog meer doen als je het ergens niet mee eens bent?

Slide 19 - Tekstslide

zie volgende slide

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
- Demonstreren is een grondrecht in Nederland
- Demonstreren is een mensenrecht
*Vrijheid van meningsuiting
* Vrijheid van vereniging
- Zonder geweld en vernielingen aan te richten

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies