NaSk jaar 2 - Les 46: Elektriciteit 7.4 rekenen

Startopdracht:
Maak opdracht 23 op pagina 175

Welkom bij NaSk!

Pak voor je:
- Boek B 
- Schrift
- Pen en potlood
- Rekenmachine
- Geodriehoek
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Startopdracht:
Maak opdracht 23 op pagina 175

Welkom bij NaSk!

Pak voor je:
- Boek B 
- Schrift
- Pen en potlood
- Rekenmachine
- Geodriehoek
Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startopdracht:
Maak opdracht 23 op pagina 175

Welkom bij NaSk!

Pak voor je:
- Boek B 
- Schrift
- Pen en potlood
- Rekenmachine
- Geodriehoek
Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startopdracht:
Maak opdracht 23 op pagina 175

Welkom bij NaSk!

Pak voor je:
- Boek B 
- Schrift
- Pen en potlood
- Rekenmachine
- Geodriehoek
Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij NaSk!

Pak voor je:
- Boek B 
- Schrift
- Pen en potlood
- Rekenmachine
- Geodriehoek
Startopdracht:
Maak opdracht 23 op pagina 175

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tijdens de les wil ik dat je:
1. Luistert als ik praat
2. Naar elkaar luistert
3. Je spullen voor je hebt
4. Je zo gedraagt dat je de lesstof meekrijgt
5. Respectvol bent naar je klasgenoten en mij


Slide 6 - Tekstslide

Nu absenties
Planning
 • Hoofdstuk: Elektriciteit
 • Lesdoelen
 • Herhaling
 • Paragraaf 7.4: Energiegebruik
 • Afsluiting
 • Kahoot??


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Je kunt berekeningen maken met het vermogen.
 • Je kunt uitrekenen wat het gebruik van elektrische energie kost.
 • Je kunt het energiegebruik berekenen.
 • Je kunt uitleggen wat het vermogen van een apparaat is.
Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

7.4 Energiegebruik

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vermogen berekenen
Vermogen hangt af van spanning en stroomsterkte. vermogen kun je berekenen met:

P = vermogen in Watt (W)
U = spanning in Volt (V)
I = stroomsterkte in ampere (A)
P=UI

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Energiegebruik
Hoe meet je energiegebruik?

 • Energiegebruik > omzetting van energie in apparaten
  - afhankelijk van het vermogen van apparaat
  - hoelang het apparaat gebruikt wordt


 • kilowattuurmeter > meet hoeveelheid elektrische energie een apparaat gebruikt en ook het totale energiegebruik in huis
  - geeft het energiegebruik aan in kilowattuur (kWh) > eenheid van energiegebruik

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energiegebruik bereken
Het energiegebruik hangt af van het vermogen en de tijd. Het energiegebruik bereken je met de volgende formule: 
E=Pt
E = energiegebruik in kilowattuur (kWh)
P = vermogen in kilowatt (kW)
t = tijd in uren (h)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grootheid
Symbool
Eenheid
afkorting
Spanning
U
Volt
V
Stroomsterkte
I
Ampere
A
Vermogen
P
Watt
W
Energie
E
Kilowattuur
kWh
Tijd
t
Uur
h
Vul tabel aan:  

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kost energie?

 • kWh prijs momenteel €0,22

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenvraag Het typeplaatje hierboven is van een magnetron. Wanneer er op een dag een avondmaaltijd moet worden bereid, wordt de magnetron van 16.30 tot 19.00 ingezet om etenswaren te ontdooien en op te warmen.
a) Hoeveel energie kost dit?
b) Hoeveel euro kost dit wanneer het energiebedrijf €0,22 rekent per kWh?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

HW: maak opgave 9 t/m 20 + 24 op pagina 173

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pak je mobieltje en doe mee met de LessonUp!

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het symbool de grootheid vermogen is ...................
A
P
B
E
C
W
D
J

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ampère
Volt
Watt
Spanning
Stroomsterke
Vermogen

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

475 W is.......
A
47,5 kW
B
0,475 kW
C
4,75 kW
D
0,0457 kW

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de eenheid die hoort bij VERMOGEN?
A
A
B
V
C
cm
D
W

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het symbool voor de grootheid energiegebruik is ...........
A
P
B
E
C
W
D
J

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De afkorting van kilowattuur is
A
kWH
B
Kwh
C
kWh
D
KwH

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Energiegebruik in kWh berekenen, dan gebruik ik:
tijd in uur
tijd in seconde
Vermogen in W
Vermogen in kW

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een stofzuiger van 1400 watt, twee lampen van 40 watt en een magnetron van 700 watt worden aangesloten op dezelfde groep.
Hoe groot is de totale vermogen?
A
P = 2180 W
B
P = 2,140 W
C
P = 2,180 W
D
P = 2140 W

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke vorm krijgt de formule P = U x I
wanneer je de stroomsterkte wilt berekenen?
A
I = P x U
B
I = U/P
C
I = P/U
D
U = P/I

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De eenheid van stroomsterkte is.....
A
Watt
B
Ampère
C
Volt
D
`Joule

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het oplosschema bestaat uit 5 stappen. Bij de eerste stap noteer je......
A
de gegevens
B
de formule
C
de berekening
D
het gevraagde

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is het typeplaatje van een wasdroger die het er 1,5 uur over doet om de was kastdroog te maken. Hoeveel energie is daarvoor nodig?
A
4,5 kWh
B
1,6 kWh
C
3,0 kWh
D
3,8 kWh

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees de volgende opgave:
Een stofzuiger van 1000 W wordt aangesloten op het lichtnet. De stofzuiger staat een half uur aan. Bereken het energiegebruik van de stofzuiger in dit half uur.
Met welke formule kun je energiegebruik berekenen?
A
P = U x I
B
E = P x t
C
I = P/U
D
P = E/t

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Energie = vermogen x tijd
Een wasmachine van 1000 W staat 1,5 uur aan. Bereken het energieverbruik in kWh.
A
Energie = 1000 : 1.5 = 666.7 kWh
B
Energie = 1000 x 1.5 = 1500 kWh
C
Energie = 1 x 1.5 = 1.5 kWh
D
Energie = 1 x 1.30 = 1.3 kWh

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
0,78 kWh
B
0,78 A
C
780 kWh
D
780 V

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees de volgende opgave:
Een stofzuiger van 1500 W wordt aangesloten op het lichtnet. Bereken de stroomsterkte door de stofzuiger.

Welke twee gegevens staan er in deze opgave?

A
het vermogen en de spanning
B
het vermogen en de stroom
C
de spanning en de stroom
D
het energiegebruik en e spanning

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees de volgende opgave:
Een stofzuiger van 1000 W wordt aangesloten op het lichtnet. De stofzuiger staat een half uur aan. Bereken het energiegebruik van de stofzuiger in dit half uur.
Welk gegeven in deze opgave is overbodig?
A
het vermogen
B
de spanning
C
de tijd
D
alle gegevens zijn nodig voor de berekening

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees de volgende opgave:
Een stofzuiger van 1000 W wordt aangesloten op het lichtnet. De stofzuiger staat een half uur aan. Bereken het energiegebruik van de stofzuiger in dit half uur. Geef je antwoord in Joule.
Welke berekening is juist?
A
E = 1000 x 0,5
B
E = 1000 x 1800
C
E = 1,0 x 0,5
D
E = 230 x 1800

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maak in ZS de volgende opgave:
Open je boek op pagina 185, maak opgave 7 t/m 12

10 minuten ZS

Niet klaar? Huiswerk voorde volgende keer
timer
10:00

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Je kunt berekeningen maken met het vermogen.
 • Je kunt uitrekenen wat het gebruik van elektrische energie kost.
 • Je kunt het energiegebruik berekenen.
 • Je kunt uitleggen wat het vermogen van een apparaat is.Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tot de volgende les

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies