A09-12

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
  2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
  3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
  4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
  2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
  3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
  4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 1 - Tekstslide

Ide tartozó időhatározószavak: 
now (most), at the moment (pillanatnyilag), at present (jelenleg), today (ma), still (még mindig/még most is).

Az, hogy valami a jelenben éppen folyamatban van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! Ez vonatkozhat a jelen egy adott szakaszára is. Röviden tehát bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lévő cselekvésre vonatkozik, az Present Continuous igeidőben lesz. 
Pl:
I’m staying at the Hotel Ritz. – A Ritz Hotelben lakom.

(A Ritz Hotel természetesen nem az állandó lakhelyem, hanem a jelen adott pillanatában ott tartózkodom. Ez nem jelenti azt, hogy most is éppen ott vagyok, lehet, hogy éppen várost nézek.)


Slide 2 - Tekstslide

Ahogy azt már említettem, a Present Continuous a szokásodtól eltérő, aktuális dolgokra vonatkozik. Erre a „megszokott cselekvéstől eltérő” dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következő:

I generally wake up at 6, but this week I’m waking up at 5.– Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lévő körítést adnunk a Present Continuous-ban lévő mondathoz. Tehát ha csak annyit akarsz mondani, hogy „ezen a héten 6-kor kelek”, akkor az ’I am getting up at 6 o’clock this week’ lesz, és nem kell hozzátenni, hogy ’I generally get up at 5’ csak akkor, ha ezt az információt is közölni akarod!


Slide 3 - Tekstslide

Az always időhatározó leginkább Present Simple mondatokban szokott szerepelni, azonban az always-t egyetlen egy esetben lehet Continuous-ban is használni, ha az a cselekvés, amiről szó van „idegesítően sokszor” következik be. (Dühi mondatok)

Jim’s always sitting in front of the computer! No wonder he hasn’t found a wife yet. Jim állandóan a számítógép előtt ül! Nem csoda, hogy nem talált még feleséget magának.

Amikor jelenben végbemenő változásokról, valaminek a folyamatban lévő fejlődéséről, vagy kialakulásáról beszélünk, akkor is Present Continuous-t kell használnunk:

The weather is getting warmer. Melegszik az idő.
It’s getting dark.– Sötétedik.


getting - válik valamivé
Alapvetően szeretjük, ha egy szó egyértelműen jelent valamit. Akkor meg lehet tanulni, és könnyen lehet használni. Az angol viszont nagyon sok olyan szót használ, aminek iszonyú sok különböző jelentése van. Ezeknek a jelentését lehetetlennek tűnik megtanulni. Kész káosz!

Slide 4 - Tekstslide

Translate the following sentences!

Slide 5 - Tekstslide

Épp egy hamburgert eszem.

Slide 6 - Open vraag

Károlyt hívod?

Slide 7 - Open vraag

Szilvia most fut a parkban.

Slide 8 - Open vraag

Épp veszítek pókerben.

Slide 9 - Open vraag

Elemér többnyire Halott Pénzt hallgat esténként, de ma TV-t néz.

Slide 10 - Open vraag

Choose the correct answer!

Slide 11 - Tekstslide

Cristiano Ronaldo _____ a good football player.
A
am
B
is
C
is being
D
be

Slide 12 - Quizvraag

She _____ a Martini every evening.
A
drink
B
is drinking
C
is drink
D
drinks

Slide 13 - Quizvraag

I usually play football, but this week I _____ basketball instead.
A
play
B
plays
C
am playing
D
am play

Slide 14 - Quizvraag

Niki _____ now.
A
is crying
B
runs
C
is sing
D
cooking

Slide 15 - Quizvraag

Are you _____ down what I am saying?
A
write
B
writing
C
are writing
D
writes

Slide 16 - Quizvraag

István mostly _____ to rock music in the school.
A
listening
B
listen
C
is listening
D
listens

Slide 17 - Quizvraag

Figyeljük meg a különbséget!

I play football.                              I am playing football.

I listen to Tankcsapda.               I am listening to EDDA.

I drive to school.                          I am driving to school.
Mint láthatod, a mondatok csak az igeidőben térnek el (segédige/ige alakja), de így is teljesen más jelentésük van.

Slide 18 - Tekstslide

Most próbálj te mondani mondatokat a két tanult igeidőben. 
Pl:
I like chess.
I usually cook carbonara.
I am watching a good series now.
I am learning English at the moment.
   Fordíts le

Slide 19 - Tekstslide

Drag the appropriate words to their places!

Slide 20 - Tekstslide

There ____ a pigeon on the tree.

Elek _____ on the PlayStation now.

They often _____ to school by bus.

_____ you a clever student?

_____ they watch Game of Thrones?
do
is playing
is
go
are

Slide 21 - Sleepvraag

Mum: Alice, what are you doing in here in the bathroom?
Alice: I’m standing on a chair.
Mum: But why are you standing on the chair?
Alice: I’m looking into the mirror, mum.
Mum: But you’ve got your eyes closed, Alice.Why are you doing that?
Alice: I want to see what I look like when I’m sleeping. 

Fun: Translation

Slide 22 - Tekstslide

Complete the following sentences with the given verb in the correct tense!

Slide 23 - Tekstslide

She __________ (not eat) pizza very often.

Slide 24 - Open vraag

What computer game _____________ (you / play) now?

Slide 25 - Open vraag

I __________ (not like) traditional music. It’s boring!

Slide 26 - Open vraag

They __________ (play) football in the park every weekend.

Slide 27 - Open vraag

Márk __________ (watch) TV at the moment.

Slide 28 - Open vraag

What time _____________ (she / start) working every day?

Slide 29 - Open vraag

What _____________ (they / do) at the moment?

Slide 30 - Open vraag

Elek __________ (not watch) TV, he's reading.

Slide 31 - Open vraag

He ____________ (never / clean) his room!

Slide 32 - Open vraag

We __________ (not go) to the park because it’s raining.

Slide 33 - Open vraag

How often ________ (you / go) to the gym?

Slide 34 - Open vraag

She __________ (cry) because the film is very sad.

Slide 35 - Open vraag

She __________ (wash) her car every Saturday.

Slide 36 - Open vraag

Slide 37 - Link

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 40 - Tekstslide