6.5 Elektrische energie

6.5 Elektrische energie
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

6.5 Elektrische energie

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
* Leerdoelen 
* Instructie
* Oefeningen maken 

Slide 2 - Tekstslide

Energie omzetten
1
2
3

Slide 3 - Tekstslide

Vermogen
2
3
4
5
1

Slide 4 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Vermogen
Het vermogen is de energie die in één seconde wordt
verbruikt.
De eenheid van vermogen is watt (1watt =1Joule per seconde)

Slide 5 - Tekstslide

Vermogen
2
1

Slide 6 - Tekstslide

Energieverbruik

Slide 7 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Een apparaat met een vermogen van 1 kW staat 3 uur aan. Bereken het energieverbruik.
antwoord: 1kW x 3 uur = 3 kWh
Een apparaat met een vermogen var 0,5 kW staat 5 uur aan.
Bereken het energieverbruik.
antwoord: 0,5 kW x 5 uur = 2,5 kWh

Slide 8 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Energieverbruik    =  vermogen  x   tijd
    Joule (J)                  Watt(W)       Seconde(S) uur)

In formule vorm:
E= P x t
E is energieverbruik in J
P is vermogen in W 
t is tijdsduur in S

Slide 9 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Energieverbruik = vermogen x tijd
      (in kWh)             (in kW)     (in uur)

In formule vorm:
E= P x t
E is energieverbruik in kWh
P is vermogen in kW     
t is tijdsduur in uur

Slide 10 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Een waterkoker heeft een vermogen van 1200 watt.
Het koken van water duurt 12 minuten.
Bereken het energieverbruik in joule. 
GEBRUIK ALTIJD HET STAPPENPLAN
Gegevens:   
Formule: 
Berekening: 
Antwoord:

Slide 11 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Een waterkoker heeft een vermogen van 1200 watt.
Het koken van water duurt 12 minuten.
Bereken het energieverbruik in joule. 
GEBRUIK ALTIJD HET STAPPENPLAN
Gegevens: P= 1200 W 
                     t= 12 minuten = 12x60 uur = 720 S Formule:      E = Pxt
Berekening + antwoord: E= 1200 x 720 = 864000 J

Slide 12 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Een waterkoker heeft een vermogen van 1200 watt.
Het koken van water duurt 12 minuten.
Bereken het energieverbruik in Kwh. 
GEBRUIK ALTIJD HET STAPPENPLAN
Gegevens:
Formule:
         
Berekening: 
Antwoord: 

Slide 13 - Tekstslide

Elektrische energie 6.5
Berekenen energieverbruik

Een waterkoker heeft een vermogen van 1200 watt.
Het koken van water duurt 12 minuten.
Bereken het energieverbruik in kWh. 
GEBRUIK ALTIJD HET STAPPENPLAN
Gegevens:   P= 1200 W =1,2kW
                     t= 12 minuten = 12/60 uur = 0.2 uur
Formule:      E = Pxt
Berekening + antwoord: E= 1,2 x 0.2 = 0.24kWh

Slide 14 - Tekstslide

Het energieverbruik kun je meten.
In welke eenheid meet je energieverbruik?
A
A
B
kWh
C
V
D
W

Slide 15 - Quizvraag

Een ledlamp van 4,20 W brandt 180 s.
Wat is het energieverbruik van de ledlamp?
Het energieverbruik van de ledlamp is
A
675 j
B
576 j
C
756 j

Slide 16 - Quizvraag

Je hebt meerdere apparaten in huis aanstaan met een totaal vermogen van 0,5 kW. Je gebruikt de apparaten 3 uur per dag.
Wat is het energie verbruik voor een heel jaar?
A
E = 1,5 kWh
B
E = 547,5 kWh
C
E=547.000kWh
D
E = 2190 kWh

Slide 17 - Quizvraag

Energieverbruik = vermogen x tijd.
Een wasmachine van 1000W staat 1uur en 30min aan. Bereken het energieverbruik in kWh.
A
Energieverbruik = 1000 : 1.5 = 666.7 kWh
B
Energieverbruik = 1000 x 1.5 = 1500 kWh
C
Energieverbruik = 1 x 1.5 = 1.5 kWh
D
Energieverbruik = 1 x 1.30 = 1.3 kWh

Slide 18 - Quizvraag

Een waterkoker staat 2 min aan.
Het vermogen van de waterkoker is 2200W
Wat is het energie verbruik? (J)
A
4400J
B
264.000J
C
792.0000J
D
440J

Slide 19 - Quizvraag

Energiekosten berekenen
Energiekosten = energie (in kWh) x prijs van 1 kWh


Slide 20 - Tekstslide

Hoeveel elektrische energie heeft een lamp van 100 watt verbruikt als hij 12 uur heeft gebrand? 
Hoeveel kost die energie als je voor 1 kWh 0,15 euro moet betalen? 

Gebruik het stappenplan!
Opdracht 

Slide 21 - Tekstslide

Gegevens: 
P= 100 W = 0,1 kW,   t= 12 h,  1 kWh = 0,15 euro
Formule: E= P * t
Berekening: E =0,1 * 12 = 1,2 
Prijs = 1,2 * 0,15 = 0,18
Antwoord:  E= 1,2 kWh en prijs= 0,18 euro

Uitwerking opdracht 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide