5.4 reactievergelijkingen

Getal
Grieks telwoord
1
2
3
4
5
Tri
Penta
Tetra
Di
Mono
1 / 36
volgende
Slide 1: Sleepvraag
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Getal
Grieks telwoord
1
2
3
4
5
Tri
Penta
Tetra
Di
Mono

Slide 1 - Sleepvraag

Wat geeft de index aan in een molecuulformule?
A
Hoeveel atomen er zijn
B
Hoeveel moleculen er zijn

Slide 2 - Quizvraag


Wat is de molecuulformule 
van ethanol (zie afbeelding).
rood = O, wit = H en zwart is C

Slide 3 - Open vraag

Geef de molecuulformule van Dizwaveldichloride

Slide 4 - Open vraag

Wat is de rationele naam van P2O5

Slide 5 - Open vraag


Slide 6 - Open vraag

Stoffen
Stoffen
Ontleedbare stoffen
Niet- ontleedbare stoffen
Mengsels (meer dan 1  stof)
Zuivere stoffen

Slide 7 - Tekstslide

Wat voor stof is mayonaise?
A
Mengsel
B
Niet-ontleedbare stof
C
Ontleedbare stof
D
geen idee

Slide 8 - Quizvraag

Wat voor stof is CO ?
2
A
Mengsel
B
Niet-ontleedbare stof
C
Ontleedbare stof
D
geen idee

Slide 9 - Quizvraag

Stoffen
Stoffen
Ontleedbare stoffen
Niet- ontleedbare stoffen
Mengsels (meer dan 1 zuivere stof)
Zuivere stoffen
Ontledingsreactie

Slide 10 - Tekstslide

Chemische reactie

Bij een chemische reactie verdwijnen
beginstoffen en ontstaan er reactieproducten.


beginstoffen ----> reactieproductenSlide 11 - Tekstslide

Scheiden en ontleden
Het scheiden van stoffen is geen chemische reactie
De stoffen zijn niet veranderd, maar anders verdeeld. 
Scheiden doe je met mengsels

Ontleden is WEL een chemische reactie: 
De stoffen aan het begin en aan het einde zijn anders. 
Bij ontleden ontstaat er uit 1 zuivere stof meerdere nieuwe stoffen.

Slide 12 - Tekstslide

Ontledingsreactie
Er zijn 3 typen ontledingsreacties:
 1. Thermolyse : warmte 
 2. Fotolyse : licht
 3. Elektrolyse : elektriciteit Slide 13 - Tekstslide

Wat is een ontledingsreactie?
A
Mg+O22MgO
B
2P2O5P4+5O2
C
CH4C+2H2
D
H2+Cl22HCl

Slide 14 - Quizvraag

Soorten reacties
 1. Ontledingsreactie
 2. Vormingsreactie:                                                                             meerdere beginstoffen                  1 reactieproduct

Slide 15 - Tekstslide

Wat is een vormingsreactie?
A
Fe+SFeS
B
2P2O5P4+5O2
C
Mg+O22MgO
D
H2+Cl22HCl

Slide 16 - Quizvraag

Soorten reacties
 1. Ontledingsreactie
 2. Vormingsreactie:                                                                             
 3. Verbrandingsreactie
Volledige verbranding: 
Brandstof reageert met zuurstof tot oxides en water

Slide 17 - Tekstslide

verbrandingsdriehoek

Slide 18 - Tekstslide

Verbranden
Onthoud: Een verbranding is altijd een reactie met zuurstof

Brandstof + zuurstof (g) => verbrandingsproduct(en)

Slide 19 - Tekstslide

Verbrandingsreactie
Bij het verbranden van een brandstof ontstaat van elk atoomsoort een oxide. 


Brandstof
Koper
IJzer
koolstof
zwavel
naam v/h oxide
koperoxide
ijzeroxide
koolstofdioxide
zwaveldioxide
Chemische notatie
CuO
Fe2O3
CO2
SO3

Slide 20 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Slide 21 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Slide 22 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Slide 23 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Slide 24 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Zoutzuur HCl kan worden gevormd uit waterstof en chloor. Schrijf deze reactie op en maak hem kloppend.

Slide 25 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken
Ethaan (C2H6) kan worden verbrand tot koolstofdioxide en water. Schrijf deze reactie op en maak hem kloppend.

Slide 26 - Tekstslide

Reactievergelijkingen kloppend maken

Slide 27 - Tekstslide

Wet van massabehoud:
De totale massa van de beginstoffen is precies gelijk aan de totale massa van de reactieproducten


Slide 28 - Tekstslide

Wat is de juiste formule voor de verbranding van het ijzer staalwol tot ijzeroxide ?
(Fe2O3)
A
Fe+O2Fe2O3
B
2Fe+O2Fe2O3
C
4Fe+3O22Fe2O3
D
Fe+O2Fe2O3+H2O

Slide 29 - Quizvraag

Wet van behoud van massa
IJzersulfide ontstaat door een reactie van ijzer met zwavel.
Fe  + S  --> FeS 

De atoommassa van ijzer (Fe) is 56
De atoommassa van zwavel (s) is 32

Dit betekent dat 56 gram ijzer reageert met 32 gram zwavel tot 56+32=88 gram ijzersulfide.

Slide 30 - Tekstslide

Samengevat
 • Volgens de wet van massabehoud is de totale massa van de beginstoffen gelijk aan de totale massa van de reactieproducten  
 • De wet van massabehoud geldt bij alle chemische reacties
 • Bij een chemische reactie reageren de stoffen in een vaste massaverhouding 

Slide 31 - Tekstslide

CHEMIE:DEZE TEKST IS TE LANG...
Bij het verbranden van het gas methaan verdwijnen de stoffen methaan en het gas zuurstof. Gevormd worden de stoffen gasvormig water en het gas koolstofdioxide.
Stap 1: reactieschema
methaan (g) + zuurstof (g) water (g) + koolstofdioxide (g)
Stap 2: reactievergelijking
CH4 (g) +  O2 (g) →  H20 (g) + CO2 (g)Slide 32 - Tekstslide

CHEMIE:DEZE TEKST IS TE LANG...
Bij het verbranden van het gas methaan verdwijnen de stoffen methaan en het gas zuurstof. Gevormd worden de stoffen gasvormig water en het gas koolstofdioxide.
Stap 1: reactieschema
methaan (g) + zuurstof (g) water (g) + koolstofdioxide (g)
Stap 2: reactievergelijking
CH4 (g) +  O2 (g) →  H20 (g) + CO2 (g)
Stap 3: kloppend maken met coëfficiënten
CH4 (g) + 2 O2 (g) 2 H20 (g) + CO2 (g)


Slide 33 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Stap 1: Methaan + zuurstof                   water + koolstofdioxide
Stap 2: CH4 + O2                                        H2O + CO2
              

Slide 34 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Stap 1: Methaan + zuurstof                   water + koolstofdioxide
Stap 2: CH4 + O2                                        H2O + CO2
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3Slide 35 - Tekstslide

Reactievergelijking kloppend maken

Stap 1: Methaan + zuurstof                   water + koolstofdioxide
Stap 2: CH4 + O2                                        H2O + CO2
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3
Stap 3: CH4 + 2 O                                   2 H2O + CO2 
                


Slide 36 - Tekstslide