les 3 Verklaringingstheorieën VS

Verzorgingsstaat §3.2.
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat §3.2.

Slide 1 - Tekstslide

Lesopbouw
 1. Lesdoel
 2. Huiswerk bespreken
 3. Het ontstaan v/d verzorgingsstaat
 4. Oefenen met de verklaringen
 5. Nieuw huiswerk
 6. Evaluatie

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel

Je kunt de drie verklaringen voor het ontstaan van de verzorgingsstaat herkennen en in eigen woorden uitleggen.

Slide 3 - Tekstslide

Een filmpje als algemene intro
Waardoor is de verzorgingsstaat ontstaan?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Theorie 1: De Swaan
 • Industrialisering en arbeidsdeling. Zorgt voor >
 • Interdependentie: onontkoombare onderlinge afhankelijkheid in dagelijks leven.  Leidt tot >
 • Externe effecten: (negatieve) gevolgen voor indirect getroffenen (b.v: gevolgen van armoede, ziekte)
 • Dilemma van collectieve actie: individuele keuzes leiden tot collectief ongewenste gevolgen (eigenbelang verhindert collectieve belangen)

==> Overheidswetgeving en de verzorgingsstaat: 
1. kan het dilemma van collectieve actie doorbreken
2. kan helpen om externe effecten te verminderen

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Theorie 2: 
De arbeidersbeweging
 • Omstandigheden van werknemers 
 • Eind 19e eeuw ontstaan van vakbonden en politieke partijen voor arbeiders (SDAP / SDB)
 • Emancipatie arbeiders: streven naar vastleggen rechten in wetten!
 • Vakbonden en politieke partijen streefden ernaar om de rechten van arbeiders in wetgeving vast te leggen.

Slide 8 - Tekstslide

Theorie 3: 
De Gegoede Burgerij
- Druk vanuit de gegoede burgerij op de overheid voor meer sociale wetgeving
- Niet alleen verschil in arm en rijk, maar ook normen en waarden.
- In de ogen van de gegoede burgerij moesten de arbeiders 'beschaafder' worden: lezen, schrijven, zich goed gedragen... > Verheffen

Slide 9 - Tekstslide

Hebben jullie de uitleg begrepen?

Slide 10 - Tekstslide

Binnen de theorie van de Swaan gaat het over de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Welk begrip past daar niet bij?
A
Externe effecten
B
Interdependentie
C
Collectieve actie
D
Beschavingsoffensief

Slide 11 - Quizvraag

Waarom veroorzaakt de industrialisatie toenemende externe effecten?

Slide 12 - Open vraag

Waarom wilde de gegoede burgerij de arbeiders 'verheffen'?

Slide 13 - Open vraag

Lesdoel

Je kunt de drie verklaringen voor het ontstaan van de verzorgingsstaat herkennen en in eigen woorden uitleggen.

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
Voor de volgende les af: §2 lezen en 
maak opdrachten 1 t/m 5 en 7

Slide 15 - Tekstslide

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll