cross

Hoofdstuk 4 - les 3

 • Tweetallen maken
 • Een idee, wat gaan jullie beginnen?
 • Waarom, wat wil je bereiken
 • Visie, doelstelling
 • Ondernemingsvorm, waarom motiveren?
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

 • Tweetallen maken
 • Een idee, wat gaan jullie beginnen?
 • Waarom, wat wil je bereiken
 • Visie, doelstelling
 • Ondernemingsvorm, waarom motiveren?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 1. Een goed idee ?    
 2. Opgave 8b klassikaal bespreken 
 3. Zelfstandig werken & nakijken HW-  15 minuten
 4. Quiz Socrative 
 5. Afsluiting van de les 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen deze les
 • ik kan uitleggen wat een ondernemingsplan is
 • ik kan de onderdelen ervan beschrijven
 • ik kan uitleggen met voorbeelden wat marktonderzoek is
 • ik kan uitleggen hoe een financieel plan eruit ziet

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drijfveren voor
een eigen bedrijf?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Onderdelen ondernemingsplan
 • Het bedrijfsidee -> het product of de dienst
 • Financieel plan -> hoeveel geld is er nodig 
 • Organisatie van het bedrijf -> wie doet wat
 • Marktonderzoek en het marketingplan
 • Persoonlijke gegevens -> het curriculum vitae (cv)  

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Financieel plan 
Een plan waarin staat hoeveel geld je nodig hebt voor je bedrijf en hoe je aan het benodigde geld komt. 

Bijvoorbeeld: eigen geld aangevuld met een familielening, 
crowd funding of een banklening.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Financieel plan: 4 onderdelen
 • investeringsbegroting -> hoeveel geld heb je nodig om te starten?  welke middelen zijn er nodig ?
 • financieringsbegroting -> met welk geld wordt dat betaald ?
 • exploitatiebegroting -> wat zijn de verwachte opbrengsten en kosten ?    Is er winst of verlies? 
 • liquiditeitsbegroting -> wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven ( betalingen)  ?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Marktonderzoek  


 • desk research: internet, CBS
 • field research: interview, observatie, enquete

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

opdracht 8b
 •  € 25.000,-   winst.  ->   natuurlijk persoon of rechtspersoon, 
 • wat is fiscaal aantrekkelijker ?    De fiscus  = belastingdienst. 

 • Hoe pak je dit aan ? Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht 8b
 • Rechtspersoon : 20 % Vennootschapsbelasting 

 • Hoe bereken je 20% van € 25.000,- ? 
 1. verhoudingstabel  
 2.  formule 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht 8b
%  |     100        |     1      |     20
---------------------------------------
€   |   25.000   |  250  |      ?


 • 25.000 x  ( 20/100 ) =  € 5.000,-

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht 8b
 • Natuurlijk persoon : 36,55 % Inkomsten belasting en er zijn aftrekposten, zie tabel 1.  
  
 • Hoe maak je deze berekening ? 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht 8b
 • € 25.000,-    -/-     €7.280,-   -/-   €2.123,-   = € 15.597,- 

 • MKB vrijstelling : 14 % van € 25.000,-  = € 3.500,- 
 •  DUS 
 • ( € 15.597,-    -/-   € 3.500,-) x 36,55 %  
 • =  € 4.421,-   inkomstenbelasting
 • natuurlijk persoon of rechtspersoon ? 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig werken  
Wat:       het maken van de opdrachten m.u.v. 15, 17, 18, 20 en 26 
                EN nakijken van de opdrachten van paragraaf 4.1.
Hoe:      alleen en  IN STILTE 
Hulp:     eerst het boek gebruiken, ik loop rond 
Tijd:        15 minuten
Klaar:     je leest paragraaf 4.3
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

QUIZ SOCRATIVE
Ga naar Socrative, de roomname is
DEEC
Als je minimaal 75% score hebt mag je gaan, mits je het huiswerk van vandaag gemaakt hebt.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesafsluiting
 • Lesdoelen behaald ? 
 • Volgende les

Slide 18 - Tekstslide

Marketing
Huiswerk
 • Doornemen paragraaf 4.2 
 • maken de opdrachten 
 • m.u.v.  opdracht  15, 17, 18, 20 en 26  

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies