3.3 + 3.4

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

3.3 + 3.4 
Gegevens presenteren in diagrammen
Wetenschappelijk onderzoek

Slide 2 - Tekstslide

3.3 Leerdoelen
- Je kunt de meetgegevens van een onderzoek in een juist diagram verwerken
- Je kunt gegevens uit een diagram interpreteren

Slide 3 - Tekstslide

Lijndiagram
Staafdiagram

Slide 4 - Tekstslide

Strooidiagram
Histogram

Slide 5 - Tekstslide

Stapeldiagram
Sectordiagram

Slide 6 - Tekstslide

Wat hoort bij elkaar?
verband tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele als beide variabelen een coninue reeks getallen zijn.
Bij geen continue reeks van de onafhankelijke variabele gebruik je deze grafiek. 
Deze gebruik je om de aantallen of percentages van de onafhankelijke variabele per groep weer te geven.
Als je twee metingen aan 1 object doet, waarbij geen sprake is van een afhankelijke en onafhankelijke variabele.
Staafdiagram
histogram
Strooidiagram
Lijndiagram

Slide 7 - Sleepvraag

Veel metingen zijn ongeveer gelijk aan het gemiddelde en steeds minder metingen zitten verder van het midden af.


Dit histogram heeft de normale verdeling en de "breedte" daarvan blijkt makkelijk te beschrijven met de standaarddeviatie.
De standaardafwijking wordt veel gebruikt bij normale verdelingen:

Slide 8 - Tekstslide

Gemiddelde/ Mediaan /Modus
‘Een centrummaat zegt iets over het centrum/midden van een aantal gegevens’


Spreidingsbreedte / Standaarddeviatie 
‘Een spreidingsmaat zegt iets over de opbouw van gegevens rond het centrum’  
Slide 9 - Tekstslide

Spreidingsstreepjes
Kunnen verschillende dingen aangeven:
- standaarddeviatie
- minimale en maximale waarde
- meetonnauwkeurigheid 

Slide 10 - Tekstslide

3.4 Leerdoelen
- Je kunt beschrijven hoe een onderzoek volgens de natuurwetenschappelijke methode verloopt
- Je kunt de validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek beschrijven
- Je kunt een beargumenteerde mening geven over een ethische dilemma's van onderzoek

Slide 11 - Tekstslide

 Wetenschappelijk onderzoek
Betrouwbaar: 
- herhaalbaarheid (dus een goede methodebeschrijving)
- volgt de stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek
- collegiale toetsing (controle door vakgenoten)

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde van wetenschappelijk onderzoek doen?
A
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
B
hypothese - onderzoeksvraag - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
C
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten discussie - conclusie

Slide 13 - Quizvraag

Wetenschappelijk onderzoek
In de biologie is onderzoek bijna altijd experimenteel 

En bij zo'n experiment hoort een wetenschappelijk verslag

Slide 14 - Tekstslide

Wanneer is een onderzoek valide?
A
Als het onderzoek betrouwbaar is.
B
Als het onderzoek bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.
C
Als de onderzoeksmethode geschikt is geweest om antwoord te krijgen op je vraag.
D
Als de resultaten overeenkomen met de hypothese

Slide 15 - Quizvraag