Paragraaf 2 Meer dan één kracht

Paragraaf 2.2
"Meer dan één kracht"
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 2.2
"Meer dan één kracht"

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning vandaag
- Quizje
- Uitleg paragraaf 2
- Zelf aan de slag


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Na deze les:
- kun je een evenwicht van krachten beschrijven
- kun je de resultante bepalen en berekenen
- kun je de parallellogrammethode toepassen
- kun je de uitrekking van een veer meten
- kun je de veerconstante van een veer bepalen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De pijl rechts is 4 cm lang. Wat is de grootte van de kracht?
A
4 N
B
20 N
C
80 N
D
5 N

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We tekenen een kracht van 12 N met de pijl rechts. Deze pijl is 3 cm lang. Wat is de krachtenschaal?
A
1 cm ≙ 4 N
B
3 cm ≙ 4 N
C
1 cm ≙ 12 N

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Mijn massa is 75 kg. Wat zou mijn gewicht zijn op Mars?
(g = 3,7 N/kg)
A
277,5 N
B
277,5 kg
C
75 kg
D
20,3 N

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Krachten in evenwicht
Wat zien we?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Krachten in evenwicht
Zwaartekracht en normaalkracht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Krachten in evenwicht

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De resultante
Resultante: de optelsom van alle krachten samen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Resultante bepalen
Krachten langs dezelfde lijn mag je optellen:

Slide 11 - Tekstslide

leuk om te laten zien: als in beweging en je brengt evenwicht: betekend niet dat je dan stil staat maar constante snelheid

Ook leuk: eerst 1 slap mannetje, dan 1 sterker aan de andere kant: niet meteen de andere kant op, moet eerst afremmen. Dat niveau aan resultante moeten ze beetje hebben
Resultante bepalen
Krachten in verschillende richtingen: parallellogrammethode

Alternatief: kop-staartmethode

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kracht en uitrekking
De uitrekking van een veer is recht evenredig met de kracht:
                                                                   C = veerconstante


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag!
 Maak de rest van de opdrachten van par. 2.2
Extra uitdaging? Lees de plusstof en maak opdr. 10 en 11

Slide 14 - Tekstslide

opdracht 2, 8 uit de foton extra opdrachten
Afsluiting
Leerdoelen:
- kun je een evenwicht van krachten beschrijven
- kun je de resultante bepalen en berekenen
- kun je de parallellogrammethode toepassen
- kun je de uitrekking van een veer meten
- kun je de veerconstante van een veer bepalen

Hoeveel leerdoelen heb je gehaald?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb je alle leerdoelen behaald? Of welke nog niet?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting


Huiswerk: opdrachten paragraaf 2.2
Volgende les: practicum veerconstante

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies