Management Hfst 1: Organisatie

Management en Leiding geven
Mechteld Pots / Management / 2022
Les 1

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Management en Leiding geven
Mechteld Pots / Management / 2022
Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Hoe zien de lessen eruit?
 • Waar denk je aan bij management?
 • Wat verwacht je?
 • Wat wordt er van jou verwacht?

Slide 2 - Tekstslide

Management
 • Basis management: niveaus en verantwoordelijkheden
 • Organisatiestructuur en cultuur
 • In-, door- en uitstroom personeel
 • Communiceren en motiveren
 • Leiding gevenSlide 3 - Tekstslide

Hfst 1 Organisatie

 • 1.1 managementproces
 • 1.2 Managementlagen
 • 1.3 Managementtechnieken

Slide 4 - Tekstslide

Startopdracht
 1. Zoek op de websites van drie verschillende retailbedrijven naar het organogram. 
 2. Vergelijk de organogrammen met elkaar. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?
 3. Zijn er nog bijzonderheden die jullie opvallen?
 4. Zoek op wat de definitie van een organisatie is.
timer
5:00

Slide 5 - Tekstslide

Managementproces
Organisatie
Doelgerichte samenbundeling van kennis en vaardigheden.

Beleid
Het in onderlinge samenhang vaststellen van doelen.

Slide 6 - Tekstslide

Beleid toepassen
 • Op verschillende niveaus in de organisatie.
 • Details op afstand opleggen werkt niet.
 • Negatief voor motivatie.
 • Dus: plannen in managementlagen.

Slide 7 - Tekstslide

Managementlagen
 1. Wat zijn de taken
 2. Wat is het tijdspad?

Slide 8 - Tekstslide

Managementlagen

Slide 9 - Tekstslide

Managementlagen
Hoe zit dit ook alweer?

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht

 • Bedenk een doelstelling die hoort bij:
1. Strategisch management
2. Tactisch management
3. Operationeel management

timer
5:00

Slide 11 - Tekstslide

Managementlagen
Doelen verschillen ook per laag. Komen voort uit missie & visie:

1. Strategisch: "Marktleider worden", "10% stijging verkooppunten", voorbeeld
2. Tactisch: Marketingplan(nen), vestigings- en/of afdelingsplannen.
3. Operationeel: Maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse plannen.

Slide 12 - Tekstslide

Managementlagen
Doelen verschillen ook per laag. Komen voort uit missie & visie:

1. Strategisch: "Marktleider worden", "10% stijging verkooppunten", voorbeeld
2. Tactisch: Marketingplan(nen), vestigings- en/of afdelingsplannen.
3. Operationeel: Maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse plannen.

Slide 13 - Tekstslide

Managementlagen

Slide 14 - Tekstslide

Management en Leiding geven
Mechteld Pots / Management / 2022
Les 2

Slide 15 - Tekstslide

Managementlagen  en organogrammen
Hoe zit dit ook alweer?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Managementtechnieken
 1. Management by direction and control. (groep 1)
 2. Management by objectives. (groep 1)
 3. Missie (groep 1
 4. Management by exception. (groep 2)
 5. Management by delegation. (groep 2)
 6. Visie (groep 2)
 7. Management by walking around. (groep 3)
 8. Management by seduction. (groep 3)
 9. Aanpak (groep 3)

Slide 18 - Tekstslide

Managementtechnieken + kernwaarde
Bereid een presentatie voor in groep. Leg uit: 
 • wat houdt de techniek in? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen? 
 • Bij welke typen bedrijven/medewerkers zou je voor deze techniek kiezen?
 • Allemaal deelnemen aan presentatie.
 • 10 minuten voorbereiding.

Slide 19 - Tekstslide

Kort presenteren!

Slide 20 - Tekstslide

Management en Leiding geven
Mechteld Pots / Management / 2022
Les 3

Slide 21 - Tekstslide

Managementechnieken
Hoe zit dit ook alweer?

Slide 22 - Tekstslide

 Organisatiecultuur
Factoren die van invloed zijn op de organisatiecultuur?

Slide 23 - Tekstslide

 Organisatiecultuur
Elementen organisatiecultuur?

Slide 24 - Tekstslide