4H Metalen

De stof met formule C4H9SH is een:
A
metaal
B
niet-metaal
C
zout
D
moleculaire stof
1 / 15
volgende
Slide 1: Quizvraag
Scheikunde

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De stof met formule C4H9SH is een:
A
metaal
B
niet-metaal
C
zout
D
moleculaire stof

Slide 1 - Quizvraag

De stof met formule Pb (s) is een:
A
metaal
B
niet-metaal
C
zout
D
moleculaire stof

Slide 2 - Quizvraag

De stof met formule O2 (g) is een:
A
metaal
B
niet-metaal
C
zout
D
moleculaire stof

Slide 3 - Quizvraag

De stof met formule K2O (s) is een:
A
metaal
B
niet-metaal
C
zout
D
moleculaire stof

Slide 4 - Quizvraag

De stof met formule Zn (s) geleidt .... elektriciteit
A
wel
B
niet
C
dit kan je niet weten
D
atoom

Slide 5 - Quizvraag

De deeltjes die in een metaal zorgen voor de stroomgeleiding noemen we:

Slide 6 - Open vraag

De binding tussen positief geladen atoomresten en negatief geladen vrije elektronen noemen we:

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Een bronzen beeld heeft een massa van 450 kg. Het brons bestaat voor 12 massa% uit tin, de rest is koper. Hoeveel kg koper komt voor in het beeld?

Slide 9 - Open vraag

Een bronzen beeld bevat 24 kg tin. Het brons bestaat voor 88 massa% uit koper. Wat is de massa van het beeld?

Slide 10 - Open vraag

Moleculaire stoffen
Opgebouwd uit moleculen

Moleculen zijn 'bouwwerkjes' van atomen

Moleculen bevatten alleen niet-metaal atoomsoorten

Geleiden geen elektriciteit

Slide 11 - Tekstslide

Elektrische geleiding
Verplaatsing van lading

1)   Elektrisch geladen deeltjes nodig

2)   Deze moeten vrij kunnen bewegen

Slide 12 - Tekstslide

Waarom geleiden moleculaire stoffen geen elektriciteit?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Link

Welke binding of bindingen worden verbroken tijdens verdampen van zuurstof?
A
alleen atoombinding
B
alleen vanderwaalsbinding
C
zowel atoombinding als vanderwaalsbinding
D
metaalbinding

Slide 15 - Quizvraag