Human Resource

Personeelsbeleid. Hoofdst. 7
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
PersoneelsbeleidMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Personeelsbeleid. Hoofdst. 7

Slide 1 - Tekstslide

Wat is HRM?
(human resource management)

Slide 2 - Woordweb

Wat zijn belangrijke aspecten van management?
A
sturen en beheren
B
bereiken van doelen
C
mensen en middelen
D
vastleggen van fouten

Slide 3 - Quizvraag

Filosofie Human Resource Management

 • Mens is uitgangspunt voor de organisatie van het werk.
 • Taken leidinggevende: stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid medewerker
 • Personeelsinstrumenten: leidinggeven, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, opleidingsbeleid, personeelsplanning en -administratie

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Doelen van HRM?

Slide 6 - Woordweb

HRM is een vorm van personeelsmanagement waarbij de beschikbare middelen als uitgangspunt worden genomen voor de organisatie van het werk.
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Personeelsinstrumenten
leidinggeven
werving en selectie
loopbaanbegeleding
opleidingsbeleid
personeelsplanning en -administratie


Slide 8 - Tekstslide

Wat is het belangrijkste doel van loopbaanbegeleiding?
A
Het bieden van opleidingskansen aan alle werknemers met als doel ze te laten groeien binnen het bedrijf
B
De medewerkers opleidingen laten volgen, zodat ze van zo groot mogelijk nut zijn voor het bedrijf
C
Het afstemmen van de behoeften en mogelijkheden van de individuele medewerker op de behoeften en mogelijkheden van het bedrijf

Slide 9 - Quizvraag

Wat is het nut van opleiden voor een bedrijf?

Slide 10 - Open vraag


Als mensen de juiste opleiding volgen:


 • ontwikkelen zij competenties die nodig zijn om hun functie nu en in de toekomst goed te kunnen uitvoeren
 • kunnen zij zichzelf ontwikkelen waardoor ook het bedrijf wordt ontwikkeld
 • zijn ze vaak bereid om meer in het bedrijf te investeren en langer te blijven
 • neemt het totale leervermogen van het bedrijf toe waardoor allerlei problemen beter kunnen worden opgelost.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Opleiding maakt integraal deel uit van een volwaardige HR-strategie en moet focussen op de lange termijn.
nee, zonde van het geld! Je weet niet de toekomst ons brengt
nee, de korte termijn is belangrijker
klopt, maar alleen voor toekomstige medewerkers
ja zeker, dat is een taak van de HRM: het bedrijf toekomstbestendig te maken!

Slide 13 - Poll

De directie van een groot bedrijf informeert de medewerkers dat er gestart wordt met een MD-traject voor beginnende leidinggevenden. Medewerkers die op den duur een leidinggevende functie willen, worden uitgenodigd zich aan te melden voor de ‘kweekvijver’. Zij volgen gedurende een jaar allerlei opleidingen en trainingen en krijgen leidinggevende taken die zij onder begeleiding van een ervaren leidinggevende uitvoeren.

Waarom is een traject, zoals de kweekvijver, belangrijk is voor een bedrijf?

Slide 14 - Open vraag

Dit traject is belangrijk om de volgende redenen:

 • Goede medewerkers blijven binnen het bedrijf werken.
 • Talenten van medewerkers worden benut.
 • Kwaliteiten van medewerkers worden ontwikkeld, daardoor nemen motivatie en betrokkenheid van medewerkers toe.
 • Ervaren leidinggevenden krijgen de kans om hun ervaringen te delen.
 • Door nieuwe leidinggevenden te scholen, kan het vertrek van zittende leidinggevenden beter worden opgevangen.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link