2 H2B2 KUBV Theorie 1.4 Sculptuur en Ruimte

2 H2B2 KUBV Theorie Les 1.4 Sculptuur en Ruimte
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

2 H2B2 KUBV Theorie Les 1.4 Sculptuur en Ruimte

Slide 1 - Tekstslide

Drie technieken moet je kennen:
- Modelleren 
vormen met zacht materiaal (bijv. klei)
- Beeldhouwen 
uit hard materiaal hakken (bijv. steen)
- Assembleren
diverse driedimensionale voorwerpen samenvoegen tot een sculptuur

Slide 2 - Tekstslide

VOORSTELLING
&
VORMGEVING

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Kleuren 
Materiaal  
Techniek
Waarneming/verbeelding 
Formaat/gewicht 
Textuur 
Stijl 
Plasticiteit 
VORMGEVING: HOE IS HET VORMGEGEVEN EN WAARMEE
Kleuren 
Materiaal 
Techniek
Waarneming/verbeelding 
Formaat/gewicht 
Plasticiteit 
Textuur 
Stijl 
VORM
GEVING

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Noem drie verschillen die betrekking hebben op de vormgeving tussen de sculptuur op de linkerafbeelding en de rechterafbeelding. Wees specifiek!!

Slide 7 - Open vraag

Voorstelling

Wat wordt er voorgesteld / afgebeeld?

Anders gezegd: wat zie je en waar gaat het over?

Als je iets zegt over de voorstelling van een kunstwerk, bespreek je wat er te zien is en waar het kunstwerk over gaat
(Bijvoorbeeld: welke personen zie je, wat doen ze, 
en welke emotie wordt getoond, welk verhaal wordt verteld?)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Voorstelling

Wat wordt er voorgesteld / afgebeeld?

Anders gezegd: wat zie je en waar gaat het over?

Als je iets zegt over de voorstelling van een kunstwerk, bespreek je wat er te zien is en waar het kunstwerk over gaat
(Bijvoorbeeld: welke personen zie je, wat doen ze, 
en welke emotie wordt getoond, welk verhaal wordt verteld?)

Slide 10 - Tekstslide

Bekijk de twee sculpturen van David (links van Michelangelo en rechts van Bernini).
Welke verschillen zie je wat betreft de voorstelling?
Wees uitgebreid!

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

De linker David is gemaakt in de periode van de renaissance en de rechter David in de periode van de Barok.
Zoek op internet de kenmerken op van deze stijlperiodes. Hoe zie je de kenmerken in deze sculpturen terug?
Antwoord uitgebreid.

Slide 13 - Open vraag

vorige week

Slide 14 - Tekstslide

SAMENVATTING 
voorstelling en vormgeving
 
waarneming en verbeelding

figuratief, abstract, geabstraheerd en gestileerd

Slide 15 - Tekstslide

Wat is voorstelling en wat is vormgeving?

voorstelling

wat wordt er afgebeeld?

vormgeving
hoe is het afgebeeld?

Slide 16 - Tekstslide

Sleep de tekst naar het juiste woord
voorstelling
vormgeving
Het beeld is een buste van een dame met een haarband in het haar.
Het beeld is geabstraheerd.
De beeldhouwer gebruikte de kleuren wit, roze, zwart, groen, blauw 
Je ziet geen armen, lijf en benen.
Ogen, neus en mond zitten op een vreemde plaats.

Slide 17 - Sleepvraag

Sleep de tekst naar het juiste woord
voorstelling
vormgeving
Gebogen mensen lopen naar een poort, een persoon is net onder de poort door gegaan en de voorste persoon strekt zich uit naar de hemel.
De mensfiguren zijn vereenvoudigd weergegeven.
De beeldengroep is van brons gemaakt.
De poort lijkt een dier of insect met zware poten.
Alles heeft een grove textuur.

Slide 18 - Sleepvraag

Naar de waarneming of naar de verbeelding?

Waarneming: zoals we de wereld in het echt zien
Verbeelding: zoals de wereld er in onze gedachten of dromen uit kan zien

Slide 19 - Tekstslide

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
naar de waarneming
naar de verbeelding

Slide 20 - Sleepvraag

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
naar de waarneming
naar de verbeelding

Slide 21 - Sleepvraag

Figuratief of abstract?

Figuratief: je ziet een voorstelling

Abstract: je ziet geen voorstelling

Slide 22 - Tekstslide

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
figuratief
abstract

Slide 23 - Sleepvraag

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
figuratief
abstract

Slide 24 - Sleepvraag

Stileren of abstraheren?

Stileren
is versimpelen.

Bij abstraheren is er sprake van veranderen en wijzigen van de realiteit.

Slide 25 - Tekstslide

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
stileren
abstraheren

Slide 26 - Sleepvraag

Stileren is versimpelen

Abstraheren is veranderen van de realiteit

Abstract is zonder voorstelling

Slide 27 - Tekstslide

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
stileren
abstraheren

Slide 28 - Sleepvraag

Bij abstraheren is er sprake van veranderen en wijzigen van de realiteit.
Stileren is versimpelen.

Slide 29 - Tekstslide

Sleep het beste woord naar de afbeelding
realistisch
stileren
abstraheren
abstract

Slide 30 - Sleepvraag

Sleep het beste woord naar de afbeelding
realistisch
stileren
abstraheren
abstract

Slide 31 - Sleepvraag

Sleep het beste woord naar de afbeelding
realistisch
stileren
abstraheren
abstract

Slide 32 - Sleepvraag

Sleep het beste woord naar de afbeelding
realistisch
stileren
abstraheren
abstract

Slide 33 - Sleepvraag

Drie technieken moet je kennen:
Modelleren: vormen met zacht materiaal (bijv. klei)
Beeldhouwen: uit hard materiaal hakken (bijv. steen)
Assembleren: diverse driedimensionale voorwerpen samenvoegen tot een sculptuur

Slide 34 - Tekstslide

Sleep het juiste woord naar de afbeelding
modelleren
beeldhouwen
assembleren

Slide 35 - Sleepvraag

Deze les:

Deze les is een voorbereiding op de praktijkopdracht reliëf.
Deze opdracht komt ná de geboetserde buste van klei.
We maken een reliëf naar de verbeelding bij een kunstwerk.

Slide 36 - Tekstslide

De volgende begrippen zijn belangrijk:

– reliëf
– overlapping 
– afsnijding
– repoussoir

Slide 37 - Tekstslide

nieuw:
reliëf: driedimensionale afbeelding  op een plat vlakSlide 38 - Tekstslide

herhaling uit klas 1:
overlapping: vormen zijn over elkaar heen geplaatst,
het lijkt of ze voor en achter elkaar staan
afsnijding: vormen lopen van het beeld af; het lijkt of 
de ruimte doorloopt buiten het kunstwerk
repoussoir: op de voorgrond staat iets groots en donkers waar je langs kijkt naar achteren

Slide 39 - Tekstslide

Welke begrippen zijn juist en welke onjuist?
juist
onjuist
reliëf
overlapping
afsnijding
repoussoir

Slide 40 - Sleepvraag

Welke begrippen zijn juist en welke onjuist?
juist
onjuist
reliëf
overlapping
afsnijding
repoussoir

Slide 41 - Sleepvraag

Welke begrippen zijn juist en welke onjuist?
juist
onjuist
reliëf
overlapping
afsnijding
repoussoir

Slide 42 - Sleepvraag

Welke begrippen zijn juist en welke onjuist?
juist
onjuist
reliëf
overlapping
afsnijding
repoussoir

Slide 43 - Sleepvraag

Welke begrippen zijn juist en welke onjuist?
juist
onjuist
reliëf
overlapping
afsnijding
repoussoir

Slide 44 - Sleepvraag

Welke begrippen zijn juist en welke onjuist?
juist
onjuist
reliëf
overlapping
afsnijding
repoussoir

Slide 45 - Sleepvraag

Beschrijf wáár je de gekozen begrippen ziet
op het schilderij.

Slide 46 - Open vraag

Was je het niet eens met een antwoord op voorgaande vragen en waarom?

Slide 47 - Open vraag

Is deze sculptuur abstract, geabstraheerd of gestileerd?
Beargumenteer je keuze nauwkeurig!

Slide 48 - Open vraag

Ga op je iPad naar kahoot.it

Vul de game pin in

Doe mee met je eigen naam

Gebruik deze kahoot om te checken of je stof beheerst!
https://play.kahoot.it/#/k/907cce47-3017-4d7d-ad1b-30645d303bd8
hn1s


Slide 49 - Tekstslide

DE BESTE DRIE SPELERS WORDEN BELOOND!
• 1e plek: 0,4 pt extra op PW
• 2e plek: 0,3 pt extra op PW
• 3e plek: 0,2 pt extra op PW

https://play.kahoot.it/#/k/907cce47-3017-4d7d-ad1b-30645d303bd8


Slide 50 - Tekstslide