Studievaardigheden 1

Leren, wat is dat?
<> Waarom moet ik iets weten over leren? Dat kan je toch gewoon?

Doel van deze les:
- leren hoe je de lesstof in je eigen woorden kunt samenvatten 
- kennismaken met Cornell-methode (= aanpak om overzichtelijk aantekeningen maken in eigen woorden) 
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Leren, wat is dat?
<> Waarom moet ik iets weten over leren? Dat kan je toch gewoon?

Doel van deze les:
- leren hoe je de lesstof in je eigen woorden kunt samenvatten 
- kennismaken met Cornell-methode (= aanpak om overzichtelijk aantekeningen maken in eigen woorden) 

Slide 1 - Tekstslide

alleen als iets betekenis voor je heeft, kun je het onthouden. 
als je bijv. iets voor bio niet begrijpt, kun je het niet onthouden, begrijp je het wel, dan sla je het goed op in je geheugen. 

leren is info betekenisvol verwerken > als je het in je eigen woorden kunt uitleggen, dan sla je het op in je geheugen. 
Wat is leren volgens jou?
Wanneer heb je iets geleerd?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Leren, wat is dat?
> informatie onthouden en opslaan in je geheugen
> betekenisvol
    >> je begrijpt waar het over gaat;
    >> je kunt het in eigen woorden uitleggen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1) Hoe maak je een goede samenvatting? 
2) Waarom heeft het overschrijven van informatie weinig zin, denk je? 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordat je een tekst gaat leren
 1. Wat moet je kennen en kunnen? 
 2. Bepaal wat je al weet en wat nog niet.
 3. Bekijk eerst globaal de gehele tekst.
 4. Bepaal waar de tekst over gaat.
 5. Lees nu pas de tekst goed door. 
 6. Haal het belangrijkste uit een alinea.
 7. Begrijp je de stof?
 8. Overhoor jezelf; stel jezelf meerdere soorten vragen: kennisvragen, inzicht vragen en toepassingsvragen. (Zie soorten overhoor vragen in het document 'samenvattingen maken uit het leren leren leerboek  in SOM>mentorles>jaarbijlagen)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

leertekst en samenvatten
Bij het maken van een samenvatting:
 1. Haal de hoofd- en bijzaken uit de tekst. De hoofdzaak = de belangrijkste informatie uit de tekst.
 2. Schrijf de tekst niet over, maar probeer het in je eigen woorden op te schrijven.
 3. Gebruik zo min mogelijk woorden en zinnen uit de tekst.
 4. Maak gebruik van kernwoorden. Dit zijn de belangrijkste woorden uit een verhaal. Je gebruikt ze om een verhaal kort na te vertellen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Manier 1 van samenvatten
Schrijf (of onderstreep) uit elk blokje tekst de belangrijkste woorden op. Het mogen er niet
meer dan vijf of zes zijn. Schrijf ze met flink wat tussenruimte op een blaadje. Het mogen
geen zinnen zijn. Doe dit met alle blokjes tekst (ofwel alinea's).
 • Vertel nu aan de hand van de opgeschreven woorden de tekst in je eigen woorden (terug). Onderstreep het woord.
 • Lees de tekst nog eens en vul je zinnen aan met belangrijke voorbeelden en details.
 • Bestudeer de afbeeldingen in de tekst en vraag je bij elke afbeelding af waarom die juist
dáár staat en wat het voorstelt. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Manier 2: Mindmap of schema 
Zie document in SOM > mentorles > jaarbijlagen >>> P.T.O.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

manier 2: de Cornell-methode
Deze methode is geschikt voor:

1) samenvattingen
2) aantekeningen tijdens de les. 
Manier 3

De Cornell-methode

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hierna ga je een korte uitleg over het orgaanstelsel in het lichaam bekijken. 

1) Maak aantekeningen volgens de Cornell-methode. 

2) Daarna vergelijk je je aantekeningen met die van een klasgenoot. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantekeningen afronden
 • In het linker kolom, schrijf vragen (of kernwoorden) die aansluiten bij je aantekeningen. 
 • Schrijf een korte (en beknopte) samenvatting in je eigen woorden over de stof die net is behandeld.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Checklist voor het goed verwerken van de stof
 1. Schrijf ik de samenvatting in mijn eigen woorden? 
 2. Begrijp ik wat ik heb opgeschreven?
 3. Als ik het niet goed begrijp, zoek ik dan meer informatie over het onderwerp en/of vraag ik het mijn docent?
 4. Gebruik ik een notitieblokje, mijn schrift of telefoon om vragen die ik heb over de lesstof te noteren? 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies