h3.4

Welkom in de les

aantekeningenschrift 

Aandacht

chrombook met LessonUp

Boek, schrift en werkblad

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Welkom in de les

aantekeningenschrift 

Aandacht

chrombook met LessonUp

Boek, schrift en werkblad

Slide 1 - Tekstslide

Regels 
 • telefoon in de telefoontas 
 • huiswerk open voor je  

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we doen? •  3.3 herhalen 
 • Werkblad bespreken
 • leerdoelen 3.4 bespreken
 • uitleg 3.4
 • Werken aan nieuw werkblad 

Slide 3 - Tekstslide

3.3 Parallel en serie
Begrippen:
Parallelschakeling, serieschakeling, 

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen 3.3

Je kunt de 
geleidbaarheid, stroomsterkte 
en spanning in een parallelschakeling 
berekenen.

Je kunt de totale geleidbaarheid van een parallelschakeling berekenen. 

In een parallelschakeling 
kan je de geleidbaarheid van de verschillende apparaten 
bij elkaar optellen.

GUI
I=GU
Gtot=G1+G2(+G3+...)

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen 3.3

Je kunt de 
weerstand, stroomsterkte 
en spanning in een 
serieschakeling berekenen.Je kunt de totale weerstand van een serieschakeling berekenen. 

In een serieschakeling 
kan je de weerstand van 
de verschillende apparaten 
bij elkaar optellen.
RIU
U=RI
Rtot=R1+R2(+R3+...)

Slide 6 - Tekstslide

3.3 Serie- en parallelschakeling

Schematische weergave
Stroom (I)
Spanning (U)
Parallel-
schakeling
splitst op 
overal gelijk
Totale geleidbaarheid in een parallelschakeling:
Serie-
schakeling
overal gelijk
splits op 
Totale weerstand in een serieschakeling:


Gtot=G1+G2(+G3+...)
Rtot=R1+R2(+R3+...)

Slide 7 - Tekstslide

werkblad 1

Slide 8 - Tekstslide

werkblad 1

Slide 9 - Tekstslide

werkblad 1

Slide 10 - Tekstslide

werkblad 1

Slide 11 - Tekstslide

3.4 Energie en vermogen
Begrippen:
Energie, vermogen, watt, kilowatt, kilowattuur

Slide 12 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
- Je kunt rekenen met energiegebruik.
- Je kunt uitleggen wat het vermogen van een apparaat met energieverbruik heeft te maken.
- Je kunt rekenen met elektrisch vermogen. 

Slide 13 - Tekstslide

Wat verbruikt meer energie?
Een maaltijd opwarmen in de magnetron.
Een lamp een hele avond laten branden.

Slide 14 - Tekstslide

Hoelang staat elk apparaat aan?
3 minuten
5 uur

Slide 15 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruik per seconde?
800 W
8.5 W

Slide 16 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruikt per seconde?
800 W
8.5 W
1W=1sJ

Slide 17 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruikt per seconde?
800 W
8.5 W
1W=1sJ

Slide 18 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruik per seconde?
800 W tijdens 3 minuten
8.5 W tijdens 5 uur

Slide 19 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruik per seconde?
800 W tijdens 3 minuten
8.5 W tijdens 5 uur

Slide 20 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruik per seconde?
800 x (3 x 60) = 144 000 J
8,5 x (5x60x60) = 153 000 J 

Slide 21 - Tekstslide

Hoeveel is het energie verbruik per seconde?
800 x (3 x 60) = 144 000 J
8,5 x (5x60x60) = 153 000 J 
De lamp heeft meer energie verbruikt!

Slide 22 - Tekstslide

Vermogen
Hoeveel energie een apparaat per second verbruikt noemen we het vermogen van het apparaat.


vermogen=tijdenergie
P=tE

Slide 23 - Tekstslide

Vermogen
P=tE
P, het vermogen in watt (W) 
E, de energie in joule (J)
t, de tijd in seconde (s)
P, het vermogen in kilowatt (kW)
E, de energie in kilowattuur(kWh)
t, de tijd in uur (h) 

Slide 24 - Tekstslide

Vermogen
P=tE
P:          1000 W = 1 kW
E:   3 600 000 J = 1 kWh
t:             3600 s = 1 h

Slide 25 - Tekstslide

Oefen opgave 
Een gloeilamp met een weerstand 884 Ω brandt 6,00 h per dag. Bereken hoeveel energie, in kWh, de lamp per jaar verbruikt. 

Slide 26 - Tekstslide

Oefen opgave 
Een gloeilamp met een weerstand 884 Ω brandt 6,00 h per dag. Bereken hoeveel energie, in kWh, de lamp per jaar verbruikt. 
 • E  = P * t 
 • t =  365 dagen = 2190 h 
 • P = ?      P = U * I 
                   P  = 230 * I 
 •                                          I = U / R
                                             I = 230 / 884
                                             I  = 0,260 A

 •                 P = 230 * 0,26 = 59,8 W
                                                  = 0,0598 kW
 • E = P * t
       = 0,0598 * 2190 = 131 kWh

Slide 27 - Tekstslide

Wat heeft vermogen met elektriciteit te maken?

Slide 28 - Tekstslide

Tot nu toe
Spanning (U) geeft aan hoeveel energie de elektronen mee krijgen.

Stroomsterkte (I) geeft aan hoeveel elektronen er per seconde door een draad gaat.

Slide 29 - Tekstslide

Vermogen
vermogen=spanningstroom
P=UI

Slide 30 - Tekstslide

Samenvatting
P=tE
P in W
E in J      of 
t in s
P in kW
E in kWh
t in h
P=UI
P in W
U in V
I in A 
vermogen=spanningstroom
vermogen=tijdenergie
Vermogen geeft aan hoe snel een apparaat energie verbruikt.
 

Slide 31 - Tekstslide

Formule driehoeken
GUI
PtE
IRU
UIP
geleidbaarheid
weerstand
vermogen en energie
vermogen en electriciteit

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide