Th4: B4: Energie

B4: Energie
Thema 4: Mens en milieu
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

B4: Energie
Thema 4: Mens en milieu

Slide 1 - Tekstslide

Doelstelling
Je moet de belangrijkste energiebronnen kunnen noemen met hun voordelen en nadelen

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht: Folder/muurkrant

Eisen

- Informatie over fossiele brandstoffen + de voor- en nadelen

- Kernenergie + voor- en nadelen

- Duurzame energie + voor- en nadelen


Folder maken in publisher

Muurkrant maken in word op A3

Inleveren in magister (opdracht energie)

aan het eind van de les

Slide 3 - Tekstslide

Energiebronnen

Fossiele brandstoffen:

- aardgas, aardolie, steenkool

- bij verbranding komt energie vrij,

- maar ook CO2

- de energie komt van de zon

- deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit dode planten en dieren

Slide 4 - Tekstslide

Fossiele brandstoffenFossiele brandstoffen

Voordelen:

 • goedkoop
 • gemakkelijk te gebruiken
 • gemakkelijk te vervoeren

Nadelen:

 • ontstaan CO2
 • CO2 is oorzaak broeikaseffect
 • afvalstoffen kunnen smog en verzureing veroorzaken
 • ze raken een keer op

Slide 5 - Tekstslide

Kernenergie
 • Energie komt vrij bij het splitsen van atomen


Voordelen:

 • veel electriciteit
 • geen luchtverontreiniging en CO2


Nadelen:

 • radioactief afval
 • Fukushima (2011)
 • Tsjernobyl (1986)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Duurzame energie
 • Zonne-energie, opwekken elektriciteit en warm water
 • Windenergie: windmolens, opwekken elektriciteit
 • Waterkracht: stuwdam, opwekken elektriciteit
 • Biomassa: brandstof
 • Biobrandstoffen: alcohol en biodiesel


Slide 8 - Tekstslide

Duurzame energie

Voordelen:

 • raakt niet op
 • geen milieuvervuiling
 • geen extra CO2 in de lucht

Nadelen:

 • niet altijd genoeg wind en zon
 • windmolens = horizonvervuiling
 • door stuwdam kan het milieu veranderen
 • voor gewassen voor biobrandstof is veel landbouwgrond nodig

Slide 9 - Tekstslide

En dan nu....

Maken B4


Huiswerk:

- Afmaken B4

- Leren tm B3

Slide 10 - Tekstslide