3.04 Energie

3.04 Energie
Bekijk hierna eerst de volgende video (volgende slide).
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

3.04 Energie
Bekijk hierna eerst de volgende video (volgende slide).

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Energiebronnen

Fossiele brandstoffen:

- aardgas, aardolie, steenkool

- bij verbranding komt energie vrij,

- maar ook CO2

- de energie komt van de zon

- deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit dode planten en dieren

Slide 3 - Tekstslide

Fossiele brandstoffenFossiele brandstoffen

Voordelen:

 • goedkoop
 • gemakkelijk te gebruiken
 • gemakkelijk te vervoeren

Nadelen:

 • ontstaan CO2
 • CO2 is oorzaak broeikaseffect
 • afvalstoffen kunnen smog en verzureing veroorzaken
 • ze raken een keer op

Slide 4 - Tekstslide

Kernenergie
 • Energie komt vrij bij het splitsen van atomen


Voordelen:

 • veel electriciteit
 • geen luchtverontreiniging en CO2


Nadelen:

 • radioactief afval
 • Fukushima (2011)
 • Tsjernobyl (1986)

Slide 5 - Tekstslide

Duurzame energie
 • Zonne-energie, opwekken elektriciteit en warm water
 • Windenergie: windmolens, opwekken elektriciteit
 • Waterkracht: stuwdam, opwekken elektriciteit
 • Biomassa: brandstof
 • Biobrandstoffen: alcohol en biodiesel


Slide 6 - Tekstslide

Duurzame energie

Voordelen:

 • raakt niet op
 • geen milieuvervuiling
 • geen extra CO2 in de lucht

Nadelen:

 • niet altijd genoeg wind en zon
 • windmolens = horizonvervuiling
 • door stuwdam kan het milieu veranderen
 • voor gewassen voor biobrandstof is veel landbouwgrond nodig

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Maak nu de opdracht 3.04 Energie op Quayn.
Opdracht 1 t/m 14
Blz. boek: 130 t/m 135

Wanneer je deze les in lesson up helemaal doorgenomen hebt en je hebt 3.04 op Quayn met minimaal een 6,0 ingeleverd ben je klaar met deze les.

In de slide hierna volgt nog een opmerking over de paragrafen 1 t/m 3 van dit hoofdstuk. Lees deze goed door en kijk wat dit voor jou betekent. Slide 9 - Tekstslide

Paragraaf 1/m 3 Thema 3.
Op teams (bestanden) en in magister (studiewijzer) vind je een bestand met daarin het overzicht van het gemaakte werk van dit thema.
Ook heb ik de opdrachten die ingeleverd moeten worden verwerkt.
Controleer dit bestand goed. Wanneer je nog vakjes in het rood/ geel hebt staan zal je dit nog moeten aanvullen/ verbeteren of maken. 

Slide 10 - Tekstslide