Th4: B4: Energie

B4: Energie
Thema 4: Mens en milieu
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

B4: Energie
Thema 4: Mens en milieu

Slide 1 - Tekstslide

Doelstelling
Je moet de belangrijkste energiebronnen kunnen noemen met hun voordelen en nadelen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Link

Energiebronnen

Fossiele brandstoffen:

- aardgas, aardolie, steenkool

- bij verbranding komt energie vrij,

- maar ook CO2

- de energie komt van de zon

- deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit dode planten en dieren

Slide 5 - Tekstslide

Fossiele brandstoffenFossiele brandstoffen

Voordelen:

 • goedkoop
 • gemakkelijk te gebruiken
 • gemakkelijk te vervoeren

Nadelen:

 • ontstaan van CO2
 • CO2 is oorzaak broeikaseffect
 • afvalstoffen kunnen smog en verzuring veroorzaken
 • ze raken een keer op

Slide 6 - Tekstslide

Kernenergie
 • Energie komt vrij bij het splitsen van atomen


Voordelen:

 • veel electriciteit
 • geen luchtverontreiniging en CO2


Nadelen:

 • radioactief afval
 • Fukushima (2011)
 • Tsjernobyl (1986)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Duurzame energie
 • Zonne-energie: opwekken elektriciteit en warm water.
 • Windenergie: windmolens, opwekken elektriciteit.
 • Waterkracht: stuwdam, opwekken elektriciteit.
 • Biomassa: brandstof
 • Biobrandstoffen: alcohol en biodiesel


Slide 9 - Tekstslide

Duurzame energie

Voordelen:

 • raakt niet op
 • geen milieuvervuiling
 • geen extra CO2 in de lucht

Nadelen:

 • niet altijd genoeg wind en zon
 • windmolens = horizonvervuiling
 • door stuwdam kan het milieu veranderen
 • voor gewassen voor biobrandstof is veel landbouwgrond nodig

Slide 10 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
A
ontstaan door vulkanische activiteit
B
ontstaan uit grondstoffen
C
ontstaan uit resten van organismen
D
zijn kunststoffen (door mensen gemaakt)

Slide 11 - Quizvraag

Fossiele brandstoffen zijn......
A
zon
B
kolen
C
aardgas
D
aardolie

Slide 12 - Quizvraag

Wat zijn voorbeelden van duurzame energie?
A
Zonnepanelen
B
Steenkool
C
Windenergie
D
Olie

Slide 13 - Quizvraag

Wat is geen vorm van duurzame energie?
A
Zonne energie
B
Wind energie
C
Energie uit biomassa
D
Energie uit fossiele brandstoffen

Slide 14 - Quizvraag

Twee energiebronnen zijn kernenergie en waterkracht.
Welke van deze energiebronnen is, of zijn duurzaam?
A
Alleen kernenergie is een duurzame energiebron.
B
Alleen waterkracht is een duurzame energiebron.
C
Zowel kernenergie als waterkracht zijn duurzame energiebronnen.
D
Geen van beide is een duurzame energiebron.

Slide 15 - Quizvraag

Een voordeel van kernenergie is dat er geen koolstofdioxide vrijkomt.


A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Wat hoort bij groene stroom ?
A
windmolens
B
zonnepanelen
C
kernenergie
D
kolencentrales

Slide 17 - Quizvraag