1.1 elektrische stroom

Welkom! Ga zitten en pak je boek
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welkom! Ga zitten en pak je boek

Slide 1 - Tekstslide

PTA

Slide 2 - Tekstslide

Wat verwacht ik van jullie?
 • Boek mee! Examen is ook op papier! (Leg boek B vast in je kluisje)
 • Rekenmachine mee!
 • Laptop weinig nodig

Slide 3 - Tekstslide

1.1 Elektriciteit maken

Slide 4 - Tekstslide

Doel van de les:
 • Je kunt een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring
 • Je kunt aangeven hoe je een stroommeter moet schakelen om een bepaalde stroom te meten
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen serie- en parallelschakeling, en wat dit betekend voor de stroomsterkte
 • Je kunt berekeningen uitvoeren met verschillende stroomsterktes in een serie- parallel- (en gemengde) schakelingen.

Slide 5 - Tekstslide

Voorkennis Elektriciteit
 • blz 8: vraag 1 t/m 8

BINAS
timer
10:00

Slide 6 - Tekstslide

Schakelschema
 • Schakeling: 
 • Elektrische onderdelen die met elkaar verbonden zijn. 
 • Schakelschema:
 • Eenvoudige tekening van een schakeling

Slide 7 - Tekstslide

symbolen voor schakelschema's

Slide 8 - Tekstslide

Isolators en geleiders

Slide 9 - Tekstslide

De stroommeter
 • Met een stroommeter meet je de stroom in een stroomkring
 • De stroommeter is serie geschakeld in de stroomkring
 • De stroomsterkte meet je in Ampére (A) 

Slide 10 - Tekstslide

Stroommeter (Ampère-)

Slide 11 - Tekstslide

Omrekenen
24 A = ......... mA
A
0,24 mA
B
2400 mA
C
24000mA
D
2,4 mA

Slide 12 - Quizvraag

Eerst in stilte
Maken voorkennis van H1

Daarna:
Bespreken eerste vragen van voorkennis
Uitleg elektrische stroom
Verder met voorkennis of alvast het HW
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

Gesloten stroomkring
Als je een elektrisch apparaat aanzet dan maak je een gesloten stroomkring. De stroom loopt dan rond.

Slide 14 - Tekstslide

Elektrische stroom
Elektrische stroom in een draad bestaat uit bewegende elektronen.
De spanningsbron pompt de elektrische stroom rond.

Stroom         I     in Ampère    (A)Slide 15 - Tekstslide

Elektrische stroomkring
Water stroomkring

Slide 16 - Tekstslide

Regels voor het tekenen van stroomkringen
 1. Gebruik altijd de goede symbolen! 
 2. De draden worden alleen horziontaal of vertikaal getekend.
 3. Altijd hoeken van 90 graden tekenen.
 4. De afstand useen de apparaten in de tekening zegt niets over de werkelijke afstand.
 5. Het schema moet zo overzichtelijk mogelijk zijn.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Stroomkring
Schakelschema

Slide 19 - Tekstslide

Serie schakeling:          1 Lange stroomkring.
Parallel schakeling:     Verschillende stroomkringen die aan 
                                          elkaar geschakeld zijn

Slide 20 - Tekstslide

Stroomsterkte

Slide 21 - Tekstslide

Serieschakeling

Parallelschakeling
Itot=I1=I2=I3=....
Itot=I1+I2+I3+....

Slide 22 - Tekstslide

Wat gebeurd er als je er 1 lampje uit de stroomkring haalt bij een serieschakeling?
A
er gebeurd niets
B
de lampjes blijven branden
C
alle lampjes gaan uit

Slide 23 - Quizvraag

Is het een serieschakeling
of een parallelschakeling?
A
Serie
B
Parallel

Slide 24 - Quizvraag

Gemengde schakelingen
Gemengde schakelingen zijn gecombineerde schakelingen van serie - en parallel schakelingen

Slide 25 - Tekstslide

Nu: zelfstandig werken
Afmaken: voorkennis H1

Daarna Huiswerk H1.1
opgave 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Klaar: Lees proef 1 en proef 2
Volgende les Practica: Proef 1


timer
20:00

Slide 26 - Tekstslide

Samenvatting
 • Je kunt een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring
 • Je kunt aangeven hoe je een stroommeter moet schakelen om een bepaalde stroom te meten
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen serie- en parallelschakeling, en wat dit betekend voor de stroomsterkte

Slide 27 - Tekstslide